کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی و مکتب ائتلافی اخلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ثقفی، سید محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و مکتب ائتلافی اخلاق

‏ ‏

‏ ‏

  امام خمینی و مکتب ائتلافی اخلاق

حجة الاسلام والمسلمین سید محمد ثقفی

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده ابتدا با اشاره به آثار و مشرب فکری ارسطو، بر آن است که‏‎ ‎‏فیلسوفان اسلامی متأثر از ارسطو را در حوزۀ اخلاق در چارچوب یک‏‎ ‎‏مکتب ائتلافی اخلاق قرار دهد.‏

‏در حیطه مبادی و اصول اخلاقی ارسطو، نفس و اقسام آن حائز اهمیت‏‎ ‎‏است، ولی ضمن آنکه قسم اول نفس را تحت عنوان نفس غیر متعقل به‏‎ ‎‏نباتی و حیوانی تقسیم می کند معتقد است آنچه که به عنوان شالوده و‏‎ ‎‏اساس اخلاق می تواند قرار بگیرد قسم دوم نفس، یعنی «نفس‏‎ ‎‏متعقل» است.‏

‏مقاله با تبیین دیدگاههای ارسطو در این خصوص می نویسد آنچه که در‏‎ ‎‏حیات معقول ارسطو مد نظر است، لذت است. و ارسطو بر این باور است‏‎ ‎‏تنها لذتی خوب است که موجب فضیلت و سعادت شود، ولی سیاستمدار‏‎ ‎‏لایق را کسی می دانست که فضیلت اخلاقی و عقلانی را در جامعه توسعه‏‎ ‎‏دهد. و رفاه اجتماعی را توأم با سعادت همگانی فراهم آورد.‏

‏نویسنده، به یک مکتب ائتلافی از دیدگاه عالمان اسلامی اشاره می کند‏‎ ‎‏که غزالی، فیض کاشانی، نراقی و امام خمینی را در بر می گیرد.به دنبال‏‎ ‎‏چنین مباحثی به منبع  سلوک در مکتب عرفانی و در مکتب روایی اشاره‏‎ ‎‏می کند که معتقد است مکتب روایی از منبع فیض و حیانی و علم لدنی اهل‏‎ ‎‏بیت(ع) نشاط گرفته و روش این مکتب ایمان یقینی به اصول اسلام است‏‎ ‎‏حال آنکه در مکتب عرفانی روش معرفت و شناخت است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 134