کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
دستور العمل ‌های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : غفارزاده، علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

دستور العمل ‌های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  دستور العمل های اخلاقی عرفانی امام خمینی

حجة الاسلام والمسلمین علی غفارزاده

‏ ‏

‏ ‏

‏انسان فطرتا عاشق کمال است به همین جهت در تکاپوست تا از‏‎ ‎‏بهترین راه ها بهره مند گردد. تجربه اندوزی از سالکان و اصلان به حق و‏‎ ‎‏سعادت او را در رسیدن به مقصود مساعدت می کند، بالاخص اگر بر‏‎ ‎‏اساس عشق باشد امام خمینی که در یک ملاقات، عاشق استاد خویش‏‎ ‎‏مرحوم شاه آبادی می شود از محضر او کسب فیض نموده و کوله بار خود‏‎ ‎‏سازی را به دوش می کشد تالیفاتی از امام چون حاشیه بر مصباح الانس و‏‎ ‎‏فصوص تحکم و مصباح الهدایه و شرح دعای سحرو....، بیانگر سیراب‏‎ ‎‏شدن روح بزرگ او و گویای چشیدن از آب زلال چشمه عرفان اولیای‏‎ ‎‏خداست. برای کسی که مومن است چیزی لذت بخش تر از مناجات با خدا‏‎ ‎‏نیست. پله اول آشنایی  با یک عمل مستمر شبانه روزی است که در زبان‏‎ ‎‏دین نماز نامیده شده است «آداب نماز او نمازگزار را کمک می کند و پرواز‏‎ ‎‏در ملکوت او را منبسط و به پله هایی می رساند که وجود او را سزاوار درک‏‎ ‎‏سرّة الصلواه یا معراج الساکین امام می کند» احادیث باب و نامه های عرفانی‏‎ ‎‏امام چراغ راه و شعرهای عرفانی ایشان عصای رفع خستگی است امام‏‎ ‎‏حفظ حدود شریعت را در پیمودن این راه شرط می داند و چون رهرو در‏‎ ‎‏معرض خطر است از منظر وی علت اصلی خطا در تشخیص و انحراف در‏‎ ‎‏مسیر حق، غلبه حجب ظلمات بر نفس انسان است. بهره وری از قرآن،‏‎ ‎‏غبارها را پاک می کند، ولی به نص کریمه «لایمسه الاالمطهرون» باید‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 118

‏ریاضت کشید و به وادی پاکی گرائید. اولین حجاب «خود بزرگ بینی» است‏‎ ‎‏اخلاص و عشق به بندگان خدا پوشیدن لباس علم و تقوی انسان را به‏‎ ‎‏انقطاع می رساند. آنجا که جز خدا نبیند آنها که توان وصال ندارند حق انکار‏‎ ‎‏مقامات ندارند و آنها که دوست دارند به کوی دوست برسند  بهترین وقت‏‎ ‎‏آن جوانی است و هیچ وقت دیر نیست چرا که نا امیدی ازوساوس شیطانی‏‎ ‎‏است سالک همیشه باید خود را در محضر خدا بیند وتلاش کند حّب دنیا‏‎ ‎‏را از خود دور کنند.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 119