کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ساده زیستی و پرهیز از تجمّل در سیره نظری و عملی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : علّینی، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ساده زیستی و پرهیز از تجمّل در سیره نظری و عملی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  ساده زیستی و پرهیز از تجمّل در سیره نظری و عملی‎ ‎امام خمینیمحمد علّینی

‏ ‏

‏ ‏

‏نظریه پردازان روانشاس درباره الگو پذیری انسان متفق القولند‏‎ ‎‏توصیه های امام در مورد ساده زیستی و عمل ایشان به تبع انبیاء و اولیای‏‎ ‎‏الهی در طول مدت عمر خویش زبانزد خاص و عام است. از دیدگاه امام‏‎ ‎‏چون مولای متقیان از تجمل و رفاه خواهی در عین حاکمیت او بر حجاز و‏‎ ‎‏عراق و سوریه و لبنان و مصر و ایران بشدت پرهیز می کرد عمل آن بزرگوار‏‎ ‎‏برای ما الگو و حجت است به همین جهت از منظر امام تشریفات و‏‎ ‎‏تجملات آفتی برای رهبران جامعه  که روحانیت هستند محسوب می گردد‏‎ ‎‏ایشان معتقدند پرداختن به تجملات، حوزه ها را از درون تهی می کند‏‎ ‎‏ایشان کسب این روحیه را گام به گام می دانند و خطر آنرا جدی احساس‏‎ ‎‏می کنند.  خود ایشان بر همین اساس ساده می زیستند و بنا به نقل نزدیکان و‏‎ ‎‏همراهان ایشان از داشتن خانه ای کذایی در تهران در اواخر عمر و در حال‏‎ ‎‏مریضی بسیار ناراحت بودند تا اینکه خود را خلاص کردند غذاهای ساده‏‎ ‎‏امام و استفاده از نان و پنیر در شب ها کراراً از خاطراتی است که دوستان‏‎ ‎‏ایشان به آن روایت  گواهی داده اند. امکان و استفاده از وسائل شخصی‏‎ ‎‏ایشان در حد استفاده طبقه سوم مردم بوده است گویی امام هر روز آیه‏‎ ‎‏شریفه «و اذا اردنا ان نهلک قریه ففسقوا. فیها فحق  علیه القول فدمرناها‏‎ ‎‏تدمیررا مد نظر داشته است. که این چنین ساده و به آلایش زندگی می کردند‏‎ ‎‏و مدام به فکر ضعفا و مستضعفان و محرومان بودند از مظهر امام آن رژیمی‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 116

‏مطلوب خداست که پیامبرش، مثل دیگران و در کنار دیگران آن چنان‏‎ ‎‏می نشیند که کسی که وارد می شود او را نمی شناسد امام معتقد بود اگر‏‎ ‎‏جامعه می خواهد مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر تحویل دهد باید از‏‎ ‎‏تشریفات و تجملات بپرهیزد و به محتوا گرایش کند و در این راستا‏‎ ‎‏مسئولان کشور باید از همه پیشقدم تر باشند.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 117