کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
با امام خمینی در تفسیر بسم الله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : علیدوست، ابوالقاسم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

با امام خمینی در تفسیر بسم الله

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  با امام خمینی در تفسیر بسم الله

حجة الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله نقد و تحلیل و تفسیر امام خمینی بر کریمه «بسم الله» است. به‏‎ ‎‏عقیده نویسنده، نوشتار او شاید تلاشی باشد جهت روش ساختن ابعاد‏‎ ‎‏تفسیری آن فقید چرا که شخصیت فقهی و عرفانی یا سیاسی و اجتماعی که‏‎ ‎‏داشت مانع از ظهور شخصیت  تفسیری ایشان شده است. امام خمینی در‏‎ ‎‏عین ارج نهادن به تلاشهای مفسرین، بر این باور است که نه تنها تاکنون‏‎ ‎‏تفسیر شایسته ای بر قرآن نوشته نشده است بلکه اساسا چنین کاری امکان‏‎ ‎‏ندارد؛ چرا که اصل قرآن، علم نازل الهی است و احاطه بر این علم به جز‏‎ ‎‏خداوند متعالی میسر نیست، اما با تنزل از مقام واقعیت  به قلب خاتمیت‏‎ ‎‏برای ذات مقدسی نبوتی که مخاطب اصلی قرآن است نیز قابل فهم است و‏‎ ‎‏از این طریق، برای خلص اولیا الله میسر گردد. از این رو ایشان آثار‏‎ ‎‏تفسیری بجای مانده از عالمان دین را تبیین می دانند، نه تفسیر قرآن. با این‏‎ ‎‏همه امام خمینی خود می کوشد تا به تفسیر و فهمی نزدیکتر به قران دست‏‎ ‎‏یا بدو به همین دلیل در تفسیر کریمه بسم الله از سه منظر ادبی، عرفانی و‏‎ ‎‏حدیثی بهره می جوید. نویسنده این مقاله نیز، به تبع از آن فقید آرای امام در‏‎ ‎‏تفسیر بسم الله را در همین سه منظر، توضیح، بررسی و نقد می کند.‏

‏در بحث ادبی نویسنده پس از بیان رأی امام، نظریه ایشان نسبت به‏‎ ‎‏آرای دیگر مفسران را، دقیق تر و فنی تر می یابد به ویژه آنکه نظریات قبلی‏‎ ‎‏نمی تواند بسم الله را توضیح دهند. در جنبه های عرفانی و حدیثی نیز آرای‏‎ ‎‏امام را متقن و تا حدودی منحصر به فرد می داند با این همه خالی از نقد و‏‎ ‎‏ابهام نمی یابد.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 106