کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نیم نگاهی به وصف عشق در دیوان امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اکبری، صاحبعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نیم نگاهی به وصف عشق در دیوان امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  نیم نگاهی به وصف عشق در دیوان امام خمینی

دکتر صاحبعلی اکبری

‏ ‏

‏ ‏

‏شعر از دیر باز مورد توجه بزرگان و اهل عرفان قرار گرفته، و بهترین‏‎ ‎‏ابزار برای بیان عواطف و احساسات بوده است؛ زیرا شعر به عنوان‏‎ ‎‏کلامی که در مخاطب تأثیر گذار بوده و احساسات او را بر می انگیخته،‏‎ ‎‏درجه اول اهمیت داشته است. امام خمینی نیز، چونان دیگر بزرگان مانند؛‏‎ ‎‏شیخ کلینی،صدوق،مفید و....، با آگاهی از اهمیت شعر،درکنار سایر آثار‏‎ ‎‏خودو از زبان شعر استفاده کرده است،و دیوان شعر معظم له خود شاهد بر‏‎ ‎‏این مدعی است.‏

‏مقاله حاضر: پس از اشاره به برخی از اصطلاحات عرفانی مانند فنا،‏‎ ‎‏قبله دل، صفا، تاق ابرو و.... به بررسی واژه «عشق» و کاربردهای عرفانی آن‏‎ ‎‏از زبان امام خمینی پرداخته و می نویسد از نگاه امام حقیقت عشق آتشی‏‎ ‎‏است که از قلب عاشق طلوع می کند و جزوه آن به سر و علن و باطن و‏‎ ‎‏ظاهرش سرایت می کند و همان تجلیات حبی در سر قلب به صورت عشق‏‎ ‎‏بازی در ظاهر در می آید.‏

‏نویسنده در ادامه برخی از تعبیرات منحصر به امام را درباره «عشق» که‏‎ ‎‏در دیوان معظم له به کار رفته مانند:عشق قبله نماست، درد عاشق را عاشق‏‎ ‎‏می داند، عاشق غرق در دریای فناست و تبیین و شرح کرده است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 103