کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
بررسی عماء از دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : غفوریان، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

بررسی عماء از دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  بررسی عماء از دیدگاه عرفانی امام خمینی

حجة الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا غفوریان

‏ ‏

‏ ‏

‏بسیاری از واژه ها و مفاهیم عرفانی و فلسفی سرچشمه پیدایششان‏‎ ‎‏قرآن و روایات است که از آن جمله است واژه عما که در لغت به معنای ابر‏‎ ‎‏باران زا یا ابر مرتفع است.‏

‏واژه عما نیز نخستین بار در روایات به کار رفته و سپس اهل عرفان به‏‎ ‎‏فراخور توان خویش درباره آن سخن گفته اند، و اگر کسی سرچشمه‏‎ ‎‏عرفانی و فلسفی را در غیر قرآن و روایات بجوید چیزی نیست جز یک‏‎ ‎‏داوری خام که در اثر کم مایگی پدید آمده است.‏

‏این مسأله آن جا روشن است که نیازمند بررسی گسترده و عمیق نیست.‏

‏بحث عماء در یک روایت شیعی و چند روایت اهل سنت آمده است که‏‎ ‎‏سند روایت شیعی که در عوالی اللالی آمده است، معتبر نیست. لکن باید‏‎ ‎‏بررسی کرد بحث عماء که به دنبال این روایت به عرفان راه یافته است چه‏‎ ‎‏جایگاهی در تبیین عشق شناسی عرفانی دارد.‏

‏در ادامه مقاله دیدگاهها و سخنان محیی الدین ربی، عبد الرزاق کاشانی،‏‎ ‎‏ابن فناری، ملاهادی سبزواری و صدر المتألهین بیان شده است که بعید‏‎ ‎‏نیست دیدگاه محبی  الدین و مرحوم امام یکی باشد. همه این بزرگواران به‏‎ ‎‏مرتبه غیب الذات باور دارند، مرتبه ای که نمی توان از آن سخنی گفت و‏‎ ‎‏خبری داد. اینان همگی برآنند که تعین نخست، مرتبه احدیت است و‏‎ ‎‏کوشیده اند تا عماء را بر این مربته منطبق کنند.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 99

‏حضرت امام بحث عماء را در شرح دعای سحر، تعلیقه شرح فصوص‏‎ ‎‏الحکم، مصباح الهدایه و تعلیقه بر مصباح الانس ابن فناری یاد آور‏‎ ‎‏شده است.‏

‏در عبارت جامعی که بیان شده احتمالهای نه گانه ای مطرح شده است‏‎ ‎‏که اجمالا عبارت اند از: 1.مقام واحدیت 2.فیض منبسط 3.مقام فیض‏‎ ‎‏اقدس 4.اسم اعظم 5. خود ذات 6.احدیت ذات7.خود فیض اقدس 8.‏‎ ‎‏حضرت واحدیت 9.فیض مقدس‏

‏این احتمالات نمایانگر توان دریافت و تحلیل و ذهن گردشگر امام‏‎ ‎‏است. از دیدگاه نهایی حضرت امام چنین بر می آید که: حقیقت عماء همان‏‎ ‎‏فیض اقدس باشد که خلیفه کبرا و جانشین بزرگ است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 100