کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
دعا، کلید گنج مقصود، زبان استعداد در دعا از منظر امام ‌خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رضوانی پور، مهدی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

دعا، کلید گنج مقصود، زبان استعداد در دعا از منظر امام ‌خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 دعاکلیدگنج مقصود زبان استعداد در دعا از منظر امام خمینی

حجة الاسلام مهدی رضوانی پور

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی عرفانی و روایی از مفهوم دعا و آثار آن در رفع حجاب های و‏‎ ‎‏ظهور استعدادهای آدمی برای دستیابی به کلید گنج مقصود و وصول به‏‎ ‎‏کمالات است. از دیدگاه امام خمینی انسان به حکم فطرت کمال جویی‏‎ ‎‏خویش و عشق به کمال مطلق همواره در نهان خانه وجودش طالب‏‎ ‎‏رسیدن به کمال مطلق و فنا شدن در ذات اوست، ولی به واسطه تعلقات‏‎ ‎‏دنیایی و حجاب های ظلمانی و یا حتی نورانی از خواسته درونی خویش‏‎ ‎‏غافل است و در تشخیص گرایش فطری خود به خطا می رود.‏

‏از نظر ایشان تا آدمی اقدام به رفع این حجاب ها ننماید و زبان حال و‏‎ ‎‏قال خود را یکسان و هماهنگ نسازد، دعایش به اجابت نمی رسد و‏‎ ‎‏نمی تواند کلید گنج مقصود را به دست آورد.‏

‏ایشان تصریح می کنند که اگر دعا کننده باطن خود را منزه سازد و آن با‏‎ ‎‏را از آلودگی ها و ملکات پست و تهی نماید، به تدریج دعایش از مرحله‏‎ ‎‏قال به مرحله حال و سپس به مقام استعداد می رسد و مورد اجابت‏‎ ‎‏قرار می گیرد.‏

‏اما امام خمینی معتقدند که در عرصه سلوک و تعالی محبوب ترین دعا و‏‎ ‎‏درخواست، درخواست وصول به کمال مطلق و رؤیت جمال دل ربای‏‎ ‎‏حضرت حق است و بهترین و مطمئن ترین راه دعا کردن، دعا به زبان‏‎ ‎‏اولیای کامل الهی و ائمه اطهار(ع) می باشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 95