کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
هرمنوتیک قرآن از منظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حیدری کاشانی، محمدجواد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

هرمنوتیک قرآن از منظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  هرمنوتیک قرآن از منظر امام خمینی

حجة الاسلام والمسلمین محمد جواد حیدری کاشانی

‏ ‏

‏ ‏

‏هرمنوتیک یا علم تفسیر که امروز در مباحث مربوط به روش شناسی‏‎ ‎‏رواج یافته و وارد گفت و گوهای اسلامی شده است، موضوع بحث این‏‎ ‎‏مقاله است مؤلف در نوشتار خود، ضمن اشاره به محورهای عمده‏‎ ‎‏هرمنوتیک به بررسی  پیشینه چنین علمی در دانش اسلامی می پردازد و از‏‎ ‎‏آن رهگذر به بازکاوی آن، در اندیشه امام خمینی در باب فهم قرآن همت‏‎ ‎‏می گمارد. به نظر نویسنده، برخی از بیانات امام خمینی بیانگر اختصاصی‏‎ ‎‏بودن فهم قرآن و پاره ای دیگر بیانگر عمومی بوده فهم آن است، راه حلّ‏‎ ‎‏مؤلف،  جهت سازگاری این دو، و تشکیکی و ذو مراتب بودن فهم قرآن‏‎ ‎‏است، بدین معنا که مقاصد ظاهری قرآن برای  عموم آدمیان از قابلیت فهم‏‎ ‎‏برخودار است اما مصارف بلند باطنی آن، مخصوص انبیاء و اولیاء الهی‏‎ ‎‏است. امام خمینی ضمن اشاره به دلایل عمومی بودن فهم قرآن مثل حجیّت‏‎ ‎‏ظواهر قرآن تحدی قرآن، کتاب هدایت بودن قرآن و دعوت به تدبر در آن،‏‎ ‎‏نور برهان و کتاب مبین بودن قرآن به دلایلی عقلی و فطری آمده در این‏‎ ‎‏باب نیز اشاره می کند و سر آن را فطری بودن قرآن به عنوان فرهنگ‏‎ ‎‏مشترک جوامع بشری می داند و می فرماید: اختصاصی بودن فهم قرآن‏‎ ‎‏مربوط به بطون قرآن است نه ظاهر آن با این همه، شرط فهم بطون قرآن را‏‎ ‎‏تهذیب نفس و خالی شدن از هواهای نفسانی و غرور علمی و تعصبات‏‎ ‎‏جاهلی  میداند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 91