کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عبادت و عبودیت از منظر امام خمینی قدس سره شریف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : بخشیان، سیده سعیده

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عبادت و عبودیت از منظر امام خمینی قدس سره شریف

‏ ‏

‏ ‏

  عبادت و عبودیت از منظر امام خمینی

سیده سعیده بخشیان

‏ ‏

‏ ‏

‏هستی برای انسان آفریده شده است و انسان هم برای پرستش خدای‏‎ ‎‏متعال خلق گردیده همان گونه که انسانها مقامات گوناگونی دارند عروج‏‎ ‎‏ملکوتی و معنوی آنها نیز بر حسب مقامشان گوناگون است. نماز در بین‏‎ ‎‏عبادات، جامع اظهار بندگی به درگاه خداست و اهل معرفت بر حسب‏‎ ‎‏مراتب خود در نماز سفری معنوی دارند از منتهی نزول عالم تا غایه‏‎ ‎‏القضوای معراج حقیقی که روحانی وصول به فناء الله است.‏

‏نماز بلکه تمام عبادات، غیر از صورت ظاهر، باطن و حقیقی ژرف‏‎ ‎‏دارند. فایده نماز بدون حضور قلب فقط صحت اجزاء صوری است و‏‎ ‎‏حال آنکه نماز با توجه و با حضور قلب، و مرکبی است برای سیر الی الله.‏

‏حضرت علی(ع) می فرمایند: خوشا به حال آن کس که خالص کند‏‎ ‎‏برای خدا عبادت و دعا را مشغول نشود قلب او به آنچه که می بیند چشم او‏‎ ‎‏ونسیان نکند ذکر خدا را به آنچه که گوشش می شنود و محزون نشود به‏‎ ‎‏آنچه که به غیر او عطا شود.‏

‏قلب عابد در جمیع عبادت باید حاضر باشد و بداند که حق را به چه‏‎ ‎‏توصیف می کند و چطور مناجات می کند هر چه مرتبه اخلاص و حضور‏‎ ‎‏قلب کامل تر باشد، کمال سعادت نائل تر است.‏

‏انسان باید در تحصیل کمال واقعی خویش که همان قرب الهی است،‏‎ ‎‏بکوشد تا بتواند به سر منزل سعادت برسد نماز نردبان ترقّی انسان به سوی‏‎ ‎‏کمال سعادت است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 88