کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مراتب وجود و وجود حق تعالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : موسوی گرگانی، سید محسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مراتب وجود و وجود حق تعالی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مراتب وجود و وجود حق تعالی

حجة الاسلام و المسلمین سید محسن موسوی گرگانی

‏ ‏

‏ ‏

‏در این مقاله سعی بر آن است مراتب وجود حق  ـ جل و علا ـ  از‏‎ ‎‏دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گیرد.‏

‏مرتبه عماء و کمون و اطلاق ذاتی، اولین مرتبه تلقی می شود که در آن‏‎ ‎‏وجود مطلق بودن اینکه اطلاق قید آن باشد، مقام بطون و عماء خداوند‏‎ ‎‏متعال را نشان می دهد. که هیچ توجه و عنایتی به کسی ندارد.‏

‏مقام خلافت غیبی و فیض اقدس، دومین مقام است که در آن تعیین‏‎ ‎‏هویت غیبیه به واسطه خلیفه کبری است و در برگیرنده مجموع اسماء‏‎ ‎‏صفات الهیّه می باشد.‏

‏مقام سوم، مقام الوهیت و احدیت است که از آن به مقام الوهیت و مقام‏‎ ‎‏واحدیت در برابر مقام فیض اقدس تعبیر می کنند و هر دو در مقابل مقام «لا‏‎ ‎‏اسم و لارسم» واطلاق ذاتی حق قرار دارند.‏

‏مقام قضا و قدر و اعیان ثابته مقام چهارم است که این مقام را لوازم‏‎ ‎‏اسماء الهیه در مقام واحدیت تشکیل می دهد در این میان مقام فیض اقدس‏‎ ‎‏یا هویّت غیبیّه از دیدگاه حضرت امام مقام و احدیت الهیه را تشکیل‏‎ ‎‏می دهد. مقام مشیت مطلقه و عقل مجرد الهی و انسان کامل عبارت است از‏‎ ‎‏عقل مجرد متعین به تعیین ذاتی که مقام نبوت و ولایت و حقیقت محمدیه‏‎ ‎‏نام دارد. این در کلام فیلسوفان الهی و عالمان به حکمت متعالیه«عقل اول»‏‎ ‎‏معروف است. حضرت امام(ره) از این مقام به «مقام نبوت» یاد می کند.‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 76

‏آخرین مقام مورد بحث مقام نبوت و خلافت و ولایت در نشئه ظاهره‏‎ ‎‏خلقیه است و معتقد است دوره نبوت همه انبیاء دوره نبوت و خلافت‏‎ ‎‏نبی اعظم است و همه آنها مظاهر ذات شریف او هستند و او خلیفه اعظم‏‎ ‎‏الهی است و سایر انبیاء و خلفای غیر الله هستند یعنی خلیفه های سایر‏‎ ‎‏اسمائی هستند، که محاط اسم اعظم الهی گرفته اند.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 77