کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مقایسه سیره عرفانی علامه طباطبایی با امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : قهرمانیان، مریم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مقایسه سیره عرفانی علامه طباطبایی با امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

  مقایسه سیره عرفانی علامه طباطبایی با امام خمینی(ره)

مریم قهرمانیان

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله به مقایسه سیره عرفانی علامه طباطبائی و امام‏‎ ‎‏خمینی(ره)پرداخته است‏

‏نویسنده از میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و میرزا محمد علی شاه آبادی‏‎ ‎‏به عنوان اساتید امام در عرفان، نام برده و به تأثیر ژرف مرحوم شاه آبادی بر‏‎ ‎‏امام در مدت هفت سالی که امام در خدمت ایشان مهم ترین متون عرفان‏‎ ‎‏نظری و عملی را فرا گرفتند اشاره می کند.‏

‏سید حسین بادکوبه ای و آقا سید علی قاضی طباطبائی دو استاد علامه‏‎ ‎‏طباطبائی در عرفان بودند که علامه، بیشترین بهره ها را از مرحوم قاضی‏‎ ‎‏برده است.‏

‏مؤلف، پس از بیان سلسله مشایخ عرفانی امام و علامه طباطبائی،‏‎ ‎‏ویژگیهای مشترک عرفانی آن دو را بر می شمارد؛ که عبارت اند از: «مراقبه»،‏‎ ‎‏«انس با قرآن» عشق به اهل بیت(ع) «تهجد» و «ذکر».‏

‏وی افتراق این دو شخصیت را در چگونگی تشخیص و ظیفه می داند و‏‎ ‎‏بر این باور است که امام وظیفه خود را بر پا کردن انقلابی سیاسی اجتماعی‏‎ ‎‏تشخیص داد، حال آنکه علامه ایجاد انقلاب در تفسیر و اقدام به تدریس‏‎ ‎‏فلسفه و تفسیر ـ  که در آن زمان کاری بس دشوار بود ـ  را وجهه همت‏‎ ‎‏خویش قرار داد.‏

‏تمایز دیگر امام و علامه این است که امام در زمینه عرفان، شاگرد‏‎ ‎‏کمتری تربیت کرده اند ولی آثار ارزنده ای در این موضوع از خود به جای‏‎ ‎‏گذاشته، اما علامه بیشتر به تربیت شاگردان پرداخته و آثار کمتری در این‏‎ ‎‏عرصه از خود بر جای نهاده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 61