کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حضور و حاضر و محضر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رضانیا، حمیدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حضور و حاضر و محضر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حضور و حاضر و محضر

حجة الاسلام و المسلمین  حمیدرضا رضانیا

‏ ‏

‏ ‏

‏حضور زیباترین مراحل کمال انسانی است و لطیف ترین چشم انداز‏‎ ‎‏آدمی به ساحت هستی، برای درک حضور در محضر حضرت حق توجه به‏‎ ‎‏عزّ ربوبیّت و ذلّ عبودیت نقشی اساسی دارد. مقاله حاضر، به بررسی این‏‎ ‎‏مسأله از دیدگاه عارفی پرداخته که به حقیقت ریشه درخت تناور هویتش‏‎ ‎‏از ژرفای حضور گسترده بود. نویسنده، درباره علت مقایسه بین دیدگاه‏‎ ‎‏حضرت امام و هایدگر می نویسد؛ هایدگر در مغرب زمین لطیف ترین و‏‎ ‎‏زیباترین بیان را از وجود و حضور و قرب داراست.‏

‏مقاله از سه بخش سامان یافته، بخش نخست کاوش در مسأله وجود،‏‎ ‎‏اقسام و ثمرات آن از دیدگاه فلاسفه و عرفا و طرح و نظریات امام که در‏‎ ‎‏حقیقت جمع میان دیدگاه فلاسفه و عرفا در این باب است.‏

‏بخش دوم، شامل مباحثی مانند معنای قرب، قرب حق، اقسام، درجات‏‎ ‎‏و تجلیات قرب است.‏

‏بخش سوم مقاله به بررسی مسأله حضور و آداب آن اختصاص دارد.‏

‏نویسنده، در پایان به بیان دیدگاه هایدگر در باب وجود، حقیقت آن و‏‎ ‎‏قرب و حضور پرداخته، و می نویسد همت هایدگر به عنوان یک فیلسوف‏‎ ‎‏غربی هر چند بلند و عالی است، اما افق تفکر او هرگز به بلندای افق اعلای‏‎ ‎‏عرفانی مسلمان نمی رسد، چرا که این افق اعلی تنها از آن اسلام و میراث‏‎ ‎‏خاص محمدی(ص) است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 48