کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
نگاهی به مهم‌ترین عناصر و ارکان معاد از نظر امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : غرویان، محسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نگاهی به مهم‌ترین عناصر و ارکان معاد از نظر امام

‏ ‏

‏ ‏

  نگاهی به مهمترین عناصر و ارکان معاد از نظر امام

حجة الاسلام و المسلمین محسن غرویان

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله حاضر در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل نخست اهم‏‎ ‎‏نظریات امام درباره حقیقت معاد ذکر گردیده که اجمالا ایشان بر خلاف‏‎ ‎‏تصور عموم عالم آخرت را از جنس دنیا نمی دانند و معتقدند قرآن در‏‎ ‎‏ماهیت معاد وارد نشده است، زیرا استعداد عامه توان درک ماهیت معاد را‏‎ ‎‏ندارد. معاد از حقایق عالم غیب است و لذا مقایسه حقیقت بهشت، دوزخ‏‎ ‎‏و معاد با حقایق عالم دنیا نادرست است.‏

‏فصل دوم به آرای امام در مورد معاد جسمانی و روحی اختصاص دارد.‏‎ ‎‏امام حیات اخروی را غایت خلقت، و ماوراء الطبیعی بودن معاد را، اجماع‏‎ ‎‏همه ادیان دانسته اند. مطابق این استدلال، از مبانی اثبات معاد قول به تجرد‏‎ ‎‏است که برزخ شروع تجرد و شأنیت یافتن برای حیات اخروی می باشد و‏‎ ‎‏چون در آخرت ماده وجود ندارد، معاد جسمانی همان صورت جسمانیت‏‎ ‎‏است که با انشای نفس موجود می شود.‏

‏در فصل سوم، حقیقت بهشت و جهنم از منظر امام مورد توجه است؛‏‎ ‎‏که امام با تمسک به آیاتی از قرآن، ملکوت اعمال انسان را مبدأ بهشت‏‎ ‎‏می دانند و این بهشت دارای مراتبی است که  ادنی مرتبه آن بهشت‏‎ ‎‏جسمانی است. به نظر ایشان طبیعت، حقیقت جهنم است و لذا اقبال به‏‎ ‎‏طبیعت به صورت جهنم در قیامت ظهور می کند.‏

‏فصل چهارم به اساس معاد توجه دارد. امام با پذیرفتن تفاوت میان‏‎ ‎‏استعداد افراد در قبول فیض، معتقدند که انسان مختار است به طبیعت یا‏‎ ‎‏ماورای طبیعت جذب شود. در هر صورت اعمال انسان اساس معاد را‏‎ ‎‏تشکیل می دهد که اثر آن در خروج از عالم طبیعت ظاهر می گردد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 45