کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عرفان عاشقانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : خسروپناه، عبدالحسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عرفان عاشقانه

‏ ‏

‏ ‏

  عرفان عاشقانه

حجة الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسرو پناه

‏ ‏

‏ ‏

‏عرفان نظری و عملی از منظر امام خمینی جایگاه ویژه ای دارد به‏‎ ‎‏گونه ای که هفت سال از عمر شریف خود را وقف درس عرفان مرحوم‏‎ ‎‏شاه آبادی نموده است. طی این مدت امام خمینی متون عرفانی فصوص‏‎ ‎‏قیصری، مصباح الانس و منازل السائرین از استاد خویش آموخت و در‏‎ ‎‏همین سالها شرح دعای سحر، مصباح الهدایه و تعلیقه بر شرح فصوص و‏‎ ‎‏مصباح الانس و سپس شرح چهل حدیث را به نگارش درآورده است.‏

‏چیستی عشق، عشق و خلقت جهان، عشق، فطری و برهان عشقی عقل‏‎ ‎‏و عشق، آثار عشق محورهای پنجگانه ای هستند که نویسنده به تفصیل ذیل‏‎ ‎‏آنها آرای عرفانی امام خمینی را بررسی کرده است به نظر مؤلف امام در‏‎ ‎‏تعریف عشق و محبت از تعاریف حد و رسمی و جنسی و فصلی پرهیز‏‎ ‎‏می کند و برچشیدن و شهود آن تأکید می ورزد آنجا که می افزاید:‏

‏غم مخور ای دل دیوانه، که راهت ندهند‏

‏پیش سالک نبود فقر ز بیش و کم عشق‏

‏به حریفان ستم پیشه پیامم برسان‏

‏جز من مست نباشد دگری محرم عشق‏

‏در این منظر، قیام آسمانها به عشق است و قوس نزولی و صعود عرفانی‏‎ ‎‏با عشق همراه است و هم تجلیات الهی در قوس نزول زاییده عشق و‏‎ ‎‏محبت است. نکته مهم دیگری که به باور نویسنده امام خمینی از آن پرده‏‎ ‎‏برداشته است فطری دانستن عشق است که با استمداد از آن می توان به‏‎ ‎‏اثبات ذات اقدس الهی و مسأله معاد نایل گردید.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 43