کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
جایگاه تهذیب در فرایند تعلیم و آموزش در نگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : موسوی مسرت، سید عبدالله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

جایگاه تهذیب در فرایند تعلیم و آموزش در نگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  جایگاه تهذیب در فرایند تعلیم و آموزش در نگاه امام خمینی

حجة الاسلام سید عبدالله موسوی مسرت

‏ ‏

‏این مقاله از یک مقدمه و سه بخش فراهم آمده است. در بخش اول‏‎ ‎‏مقاله، مؤلف پیرامون اثبات وجود نفسی، اثبات عدم جسمیت و جسمانیت‏‎ ‎‏نفس، بقای نفس ناطقه پس از مرگ، تعداد نفس و تمییز آنها از یکدیگر و‏‎ ‎‏فرق تزکیه و تربیت به تفصیل سخن گفته است. جایگاه تهذیب در فرایند‏‎ ‎‏تعلیم و آموزش، و جایگاه تهذیب از نظر قرآن مجید و به لحاظ اجتماعی از‏‎ ‎‏دیدگاه امام خمینی، عواقب غفلت از تهذیب، منشأ و اختلاف در بشر،‏‎ ‎‏چرایی تقدیم تزکیه بر تعلیم، حقیقت عالم غیر مهذب، رسالت معلمی و‏‎ ‎‏اهمیت آن، معلمان منحرف از دیدگاه امام خمینی(ره) عنوانهای  بخش‏‎ ‎‏دوم است. بخش سوم نیز، به بیان فرق وظیفه حکومت اسلامی نسبت به‏‎ ‎‏حکومتهای غیر اسلامی، وظیفه خانواده ها، وظیفه مسلمانان و استادان،‏‎ ‎‏ویژگیهای دانشجو و استاد از منظر امام خمینی و وظیفه سازندگی‏‎ ‎‏برنامه های صدا و سیما، اختصاص دارد.‏

‏به رغم طولانی بودن و متنوع بودن عنوان های آمده در این مقاله،‏‎ ‎‏نویسنده کوشیده است تا با بیانی ساده و روان و با استناد به آیات قرآن و‏‎ ‎‏کلمات آن فقید، نقش تهذیب در فرایند تعلیم و آموزش را توضیح دهد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 41