کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
شرحی بر چهارده رباعی حضرت امام خمینی (ره) از نظر زیبا شناسی و معنا شناسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : قاسم نژاد، حسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

شرحی بر چهارده رباعی حضرت امام خمینی (ره) از نظر زیبا شناسی و معنا شناسی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  شرحی بر چهارده رباعی حضرت امام خمینی(ره)از نظر زیبا‎ ‎شناسی و معناشناسیحسین قاسم نژاد

‏ ‏

‏ ‏

‏بیشتر رباعیات حضرت امام به سبک عراقی سروده شده اند و انتخاب‏‎ ‎‏چهارده رباعی در این مقاله به نیّت چهارده معصوم است.‏

‏در این مقاله، پس از نقل رباعی ابتدا، رباعی به نثری روان برگردانده‏‎ ‎‏شده و سپس به شرح زیبا شناختی  و معنا شناسی پرداخته شده است و بعد‏‎ ‎‏به موازنه و مقابله معنای رباعیات با اشعار شاعران دیگر پرداخته‏‎ ‎‏شده است. و در مواردی که این رباعیات اشاره ای به آیات قرآن داشته،‏‎ ‎‏یادآوری شده است. آنچه بیش از همه در این رباعیات چشم انداز و نمود‏‎ ‎‏بیشتری دارد مناجات و گفت و گو با خدای یکتاست. در ادامه نخستین‏‎ ‎‏مصرع رباعیات شرح شده آمده است:‏

‏1) افسوس که ایام جوانی بگذشت....‏

‏2) در هیچ دلی نیست به جز تو، هوسی....‏

‏3) د رمحفل دوستان به جز یاد تو نیست...‏

‏4) ابروی تو قبله نمازم باشد....‏

‏5) از هستی خویشتن رها باید شد....‏

‏6) ای دوست ببین حال دل زار مرا...‏

‏7) جز هستی دوست در جهان نتوان یافت....‏

‏8) ای دیده نگر رخش به هر بام و دری....‏

‏9) فرهادم و سوز عشق شیرین دارم....‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 25

‏10) ای یاد تو مایه غم و شادی من....‏

‏11) ای مرغ چمن از این قفس بیرون شو...‏

‏12) فریاد رس ناله درویش تویی...‏

‏13) فرهاد شو و تیشه بر این کوه بزن...‏

‏14) ای عشق ببار بر سرم رحمت خویش....‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 26