کتاب طهارت
احکام اموات
خیرات برای اموات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خیرات برای اموات

خیرات برای اموات

[سؤال 691] 311

 ‏بسمه تعالی‏

‏1. در اواخر مفاتیح الجنان آمده است که خیرات برای اموات، به منزلۀ صدقه و دعا‏‎ ‎‏است. آیا قرائت قرآن جهت شادی روح درگذشتگان چه حکمی دارد؟ در حالی که‏‎ ‎‏بعضی می گویند قرآن جهت عمل است نه خواندن سر قبرها. البته حرف درستی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 305

‏است؛ اما آیا جای خیرات را می گیرد یا باید حتماً برای میت خیرات هم با مواد غذایی‏‎ ‎‏انجام داد؟ فاتحه چطور؟ مقصود این است که آدم های تهی دست می توانند با قرائت‏‎ ‎‏قرآن به جای خیرات، روح درگذشتگان خود را شاد نمایند؟‏

بسمه تعالی، هدیۀ قرائت قرآن برای اموات، بهترین صدقه است.

‏2. آیا کسانی که به علل سیاسی یا بیماری های شدید جسمی و روحی دست به اعتصاب غذا می زنند،‏‎ ‎‏کارشان درست است؟ اگر بمیرند چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر اعتصاب، منجر به قتل نفس شود، حرام است و حکم خودکشی دارد.

‏3. آیا کسی که بر اثر بیماری شدید و خوب نشدنی، نماز یومیه را هم به سختی انجام می دهد، قضای‏‎ ‎‏نمازهای گذشته بر او واجب و لازم است؟ در صورت لازم بودن، با وضعی که دارد انجام قضای گذشته‏‎ ‎‏مقبول است یا آداب خاصی دارد؟‏

بسمه تعالی، نماز فوت شده قضا دارد و به هر نحو که می تواند باید بخواند.

‏4. نمازهای قضا، به طور دقیق باید در چه ساعاتی از روز یا شب به جا آورده شود؟ مثلاً نماز صبح را‏‎ ‎‏حتماً پیش از طلوع آفتاب باید خواند‏ ‏یا در هر زمان دیگر نیز اشکالی ندارد؟ مثلاً بعضی ها قضای نماز‏‎ ‎‏صبح را میان نمازهای ظهر و عصر می خوانند؛ یا قضای نماز ظهر را در شب می خوانند، آیا درست‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، در هر وقت می شود خواند.

‏5. ‏‏دربارۀ‏‏ آخرت خیلی چیزها شنیدیم و در کتاب ها خواندیم، اما در هیچ جا نشنیدم و نخواندم که در‏‎ ‎‏بهشت، کتاب و کتابخانه موجود است یا نه؟ در صورت مثبت، چه کتاب هایی و در چه زمینه هایی؟ در‏‎ ‎‏ضمن این همه کتب اسلامی ـ دنیایی که به ‏‏وسیلۀ‏‏ فقها و علما و مجتهدین طراز اول تألیف و تصنیف‏‎ ‎‏می شود، آیا با از بین رفتن آن ها، تلاش و رنج های آن بزرگواران ـ ولو سال ها فوت شده باشند ـ از بین‏‎ ‎‏می رود یا این که اجرشان را دارند، آیا آثارشان یعنی کتاب هایشان در آخرت نمایان است، یا این که نه‏‎ ‎‏فقط اجرشان را‏ ‏می برند؟‏

بسمه تعالی، در آن جا جهل وجود ندارد تا نیاز به کتاب باشد.

‏6. کسی که در زندگی از خیلی چیزها محروم می ماند، مثلاً از خانه، زندگی، ازدواج، بچه و خیلی‏‎ ‎‏چیزها، آیا در آخرت نصیب او می شود یا دیگر، قضیه تمام شدنی است و تنها به کردار نیک و بد خود‏‎ ‎‏گرفتار و مبتلا می شود؟‏

بسمه تعالی، بستگی به عمل شخص دارد و مؤمن در قیامت، از تمام نعمت ها برخوردار می شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 306

‏7. کسی که در زندگی از ازدواج کردن محروم است، اگر بی اختیار یا بر اثر ناراحتی های جوانی و یا‏‎ ‎‏معتاد شدن به فکرکردن زیاد، در عالم رؤیا همسر داشته باشد یا زندگی خانوادگی تشکیل دهد، چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟ آیا جزء هواهای نفسانی به شمار می رود؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏8. اگر توبه کننده ای چند بار توبه کند و توبه اش ناخواسته، شکسته شود و توبه کند و بالاخره توبۀ‏‎ ‎‏نهایی بگیرد، آیا مقبول است؟ منظورم این است که پیش خداوند تبارک و تعالی شکستن توبه های‏‎ ‎‏گذشته باعث بی اعتباری او نمی شود که توبۀ نهایی مقبول نیفتد؟‏

بسمه تعالی، توبه در هر صورت قبول می شود.

[سؤال 692]

‏9. اگر کسی یک سوره از قرآن را جهت شادی روح چند میت درگذشته بخواند،‏‎ ‎‏مقبول است یا بایستی برای هر میت، جداگانه قرآن خوانده شود؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد برای چند میت، یک سوره یا یک آیه بخواند.

‏در خاتمه، دست امام را از دور به گرمی می فشارم و می بوسم و بر دیده می نهم و‏‎ ‎‏آرزو دارم که امام عزیز پیش خدای تبارک و تعالی و امام عصر، ارواحنا له الفداء مرا‏‎ ‎‏شفاعت نماید تا بهبود یابم تا به جبهۀ پیکار حق علیه باطل بروم. ‏

[سؤال 693] ----> 7393

‏5. آیا فاتحه گفتن برای شهدا یا اموات، جایز است که سرپا بر روی هر قبر گفته‏‎ ‎‏شود؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 307