کتاب طهارت
مجوّزات تیمم
چیزهایی که تیمم به آن‏ ها صحیح است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

چیزهایی که تیمم به آن‏ ها صحیح است

تیمّـم

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که تیمم به آن‏ ها صحیح است

چیزهایی که تیمم به آن ها صحیح است

[سؤال 728] 329

 ‏بسمه تعالی‏

‏تیمم به خاک، ریگ، کلوخ، سنگ، گل پخته، مثل آجر و کوزه و نیز سنگ گچ و‏‎ ‎‏آهک قبل از پخته شدن و مرمر و سایر سنگ ها اگر پاک باشند صحیح است؟‏

بسمه تعالی، صحیح است.

[سؤال 729] ----> 270

‏2. بر موزائیک می شود تیمم کرد یا خیر و همچنین سجده بر آن جایز است یا خیر‏‎ ‎‏و نیز مطهر است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مطهر است و سجده بر آن مانع ندارد و در تیمم احتیاط شود.

[سؤال 730] ----> 823

‏3. آیا تیمم بر شن و ماسه و موزاییک صحیح است یا نه؟‏

بسمه تعالی، بر شن و ماسه مانع ندارد و همچنین بر موزاییک؛ اگرچه احتیاط در موزاییک مراعات شود.

[سؤال 731] ----> 6984

‏2. آیا سجده بر روی تسبیح صحیح است؟‏

بسمه تعالی، اگر از چیزهایی باشد که سجده بر آن ها صحیح است مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 326

[سؤال 732] ----> 169

‏2. در اوایل بیماری، شبی در خواب دیدم در مسجدی هستم و صوت مبارک‏‎ ‎‏حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم را می شنیدم که می فرمود: «نمازت را درست کن»، اما خود آن‏‎ ‎‏بزرگوار را نمی دیدم. بعد فرمود: «نمازش را به او نشان بدهید». در میان شبستان‏‎ ‎‏مسجد، فرش زیلویی دولا گرفته بودند و من لای آن را نگاه کردم، دیدم پر از قوطی‏‎ ‎‏کهنه و ظروف شکسته است، دانستم این ها نماز من است، از خواب پریدم.‏

‏سعی کردم در تیمم با خاک پاک تلاش کنم اما پس از مدتی به چشم درد مبتلا شدم.‏‎ ‎‏ناچار تیمم خود را با زدن کف های دستانم بر گوشۀ بستر خود (تشک) که شب و روز‏‎ ‎‏افتاده و گردوغبار زیادی گرفته، تیمم می گیرم، آیا صحیح است یا باید بدون اعتنا به‏‎ ‎‏چشم و حساسیت آن، تیمم با خاک خالص بگیرم؟‏

بسمه تعالی، در صورت امکان، باید تیمم بر خاک یا سنگ باشد.

[سؤال 733] 330

 ‏بسمه تعالی‏ ‏8 / 8 / 1361 ‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏احتراماً؛ این جانب آموزگار می باشم و به یک مسأله برخورد نموده ام و آن این‏‎ ‎‏است آیا زمین هایی که در زمان طاغوت فرم گیری شده اند و به صاحب اصلی زمین،‏‎ ‎‏هیچ گونه بهره ای نمی رسد و این مسأله در منطقۀ الشتر لرستان، هنوز روشن نیست. آیا‏‎ ‎‏زمین های فرمی تیمم دارند یا نه؟ امید است چاکر را ارشاد فرمایید. ‏

بسمه تعالی، رسیدگی به زمین های مذکور موکول به دولت اسلامی است و کسی که یقین به غصب بودن زمین ندارد، تیمم او صحیح است. 

[سؤال 734] 331

 ‏بسمه تعالی‏ ‏29 / 8 / 1361‏

‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 327

‏1. یک چشم شخصی به کلی کور و نابینا است؛ چشم دیگرش آب آورده که عمل‏‎ ‎‏جراحی نموده؛ دکتر متخصص چشم سفارش نموده: نباید سرت را تکان بدهی؛ چون‏‎ ‎‏برای چشمت ضرر دارد، و نباید وضو بگیری و تیمم نمایی؛ ولذا‏ ‏بدون طهارت و‏‎ ‎‏بدون این که رو به قبله باشد، نماز خوانده. این نماز، چه صورت دارد؟ آیا صحیح‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، نمازها را باید احتیاطاً قضا نماید.

[سؤال 735]

‏2. شخصی یک چشم دارد و چشم دیگرش را هم عمل نموده است. بعد از عمل‏‎ ‎‏چشمش، دکتر سفارش نموده: آب برای چشمت ضرر دارد و از تیمم هم ـ برای این که‏‎ ‎‏غبار به چشمت نرود ـ باید خودداری نمایی؛ لذا او بدون وضو و تیمم نماز خوانده.‏‎ ‎‏نماز او چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، باید بر روی زمین یا سنگی که غبار ندارد تیمم کند؛ و نماز بدون وضو و تیمم قضا دارد.

‏3. زنی بچه شیر می دهد؛ در حالت شیردادن به بچه، طلاق او چه صورت دارد؟ عدّۀ پیش از طلاق و‏‎ ‎‏بعد از طلاق او را مرقوم بفرمایید که چند ماه باید عدّه نگاه دارد؟‏

بسمه تعالی، شیردادن، مانع از طلاق نیست، و اگر حیض می بیند، عدۀ وی سه طهر است و گرنه، در حکم مسترابه است.

‏4. شخصی سه دانگ از یک عمارت را مالک بوده و به همسرش واگذار نموده است؛ همسر او غیر از‏‎ ‎‏این خانه، چیز دیگری ندارد و اگر آن خانه را بفروشد، شوهرش و خودش بدون خانه می مانند. آیا‏‎ ‎‏واجب است که زن، خانه را بفروشد و به مکه برود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، که زندگی زن، وابسته به داشتن آن خانه است، فروش خانه برای حج لازم نیست و مستطیع نیستند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 328