کتاب طهارت
مطهِرات (پاک کننده‏ ها)
آب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آب

از مطهرات: آب

[سؤال 1018] 462

 ‏بسمه تعالی‏ ‏29 / 11 / 1361‏

‏مسئول محترم دفتر امام خمینی، سلام علیکم‏

‏احتراماً؛ چنانچه لباس نجسی را در ماشین لباسشویی بیندازم مطهر می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب کر یا دو مرتبه‎ ‎با آب قلیل بشوید پاک می کند.

[سؤال 1019] 463

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله‏

‏ماشین های لباسشویی که معلوم نیست لباس را فشار دهد و لباس که در ماشین‏‎ ‎‏است متصل با آب جاری یا کر باشد، با توجه به قطع و وصل شدن آب به وسیله ماشین‏‎ ‎‏و یا این که چند بار غسالۀ لباس خارج بشود؛ آیا در چنین صورتی لباس را پاک می کند‏‎ ‎‏یا محتاج به تطهیر است؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب کر یا دو مرتبه‎ ‎با آب قلیل شسته و غساله آن خارج شده، پاک است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 452

[سؤال 1020] ----> 1196

‏4. در مورد ماشین های رخت شویی در انگلیس، آیا لباس هایی که در این گونه‏‎ ‎‏ماشین ها شسته می شود پاک است یا خیر؟ البته در انتهای هر شست وشو ماشین سه بار‏‎ ‎‏آب می گیرد و غساله را سه بار تخلیه می کند و در انتهای هر خالی کردن، آب می گیرد و‏‎ ‎‏هیچ اطلاعی در مورد این که آیا آب شیر در موقع خالی شدن آب ماشین وصل است یا‏‎ ‎‏نیست نداریم، مثلاً اگر لباسی نجس در ماشین قبل از این لباس ها بوده چه وضعی پیدا‏‎ ‎‏می کند.‏

بسمه تعالی، اگر بعد از زوال عین نجاست به طریق مذکور لباس آب کشیده‎ ‎می شود پاک می شود.

[سؤال 1021] 464

 ‏بسمه تعالی‏ ‏22 / 1 / 1361 ‏

‏دفتر امام خمینی، دام ظله‏

‏پس از عرض سلام به محضر آن یگانه رهبر، پرچم توحید و مرجع تقلید، امام‏‎ ‎‏خمینی می رساند که عده زیادی از اهالی محل از این انجمن سؤال می نمایند که آیا‏‎ ‎‏لباس شستن با هر نوع ماشین لباسشویی خانگی پاک و مبرا می باشد یا خیر؟ اگر پاک‏‎ ‎‏می باشد شرایط آن به چه صورت است؟ خواهشمندیم جواب این نامه را سریع تر‏‎ ‎‏ارسال بنمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه‎ ‎با آب قلیل می شوید، پاک می کند.

[سؤال 1022] 465

 ‏بسمه تعالی‏ ‏4 / 8 / 1360‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، دام ظله.‏

‏با عرض سلام و حمد خدای تعالی سؤالاتی برای این جانب مطرح است؛ لطف‏‎ ‎‏فرموده جواب بدهید.‏

‏ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 453

‏1. لباس خونینی را که می خواهیم در ماشین لباسشویی متصل به کر بیندازیم، آیا‏‎ ‎‏باید عین نجاست (خون) را زودتر از آن بزداییم و سپس در ماشین بیندازیم یا نه؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست؛ ولی پاک شدن منوط است به این که پس از زایل‎ ‎شدن عین نجاست، آب کر یا متصل به لوله، به تمام لباس برسد و با فشار‎ ‎یا حرکت از لابه لای آن عبور کند.

‏2. فردی که مستأجر است و صاحب ماشین لباسشویی، آیا می تواند لباس های دوست یا فامیل را‏‎ ‎‏بشوید؟ از نظر این که مستأجر است چه مانعی ایجاد می کند؟‏

بسمه تعالی، اگر خارج از حد متعارف است، برای آب ریزی باید از صاحب منزل استجازه کند.

‏3. حد حجاب در اسلام چقدر است؟ آیا در مورد این حد، آیه داریم؟ بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، بر زن واجب است تمام بدن خود غیر وجه و کفّین را از نامحرم بپوشاند.

‏4. تدریس در مدرسۀ دخترانه (با وجود یک سرایدار مرد مسن) با مانتو اسلامی و روسری چه مانعی‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، با مراعات حجاب اسلامی و مقررات شرعی مانع ندارد.

‏5. اگر همسر این جانب زدن مقنعه را برای حجاب سر و صورت بر من واجب کند ـ در حالی که روسری‏‎ ‎‏بلند، تیره و ضخیم نیز حجاب باشد ـ مسأله چگونه است؟‏

بسمه تعالی، بهتر است از شوهر در این باره اطاعت کند.

[سؤال 1023] 466

 ‏بسمه تعالی‏ ‏11 / 1 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ امام خمینی‏

‏با عرض سلام، می خواستم از نظر حضرت عالی در مورد استفاده از ماشین‏‎ ‎‏لباسشویی در منازل و این که بعد از شست و شوی البسه نجس توسط این دستگاه، آیا‏‎ ‎‏نیازی به آب کشیدن مجدد البسه به وسیلۀ انسان هست یا نه، اطلاع یابم.‏

بسمه تعالی، اگر بعد از زوال عین نجاست، یک مرتبه با آب لوله، یا دو‎ ‎مرتبه با آب قلیل آب بکشد پاک می کند و نیازی به آب کشیدن مجدّد‎ ‎نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 454

[سؤال 1024] ----> 654

‏2. آیا با شستن لباس نجس در لباسشویی هایی که به آب لوله کشی وصل است،‏‎ ‎‏پاک می شود یا خیر؟ (با توجه به این که آب، قطع و وصل می شود).‏

بسمه تعالی، اگر بعد از زوال عین نجاست، یک مرتبه با آب لوله یا دو‎ ‎مرتبه با آب قلیل بشوید پاک می کند.

[سؤال 1025] 467

 ‏بسمه تعالی‏ ‏23 / 4 / 1361‏

‏ضمن عرض سلام خدمت امام بزرگوار و عرض معذرت از این که وقت شریف‏‎ ‎‏ایشان را اشغال کرده ام، خواهش می کنم به مسائل زیر که مورد ابتلاء است پاسخ‏‎ ‎‏فرمایید.‏

‏1. آیا خشک شویی ها که لباس مردم را با مواد شیمیایی می شویند در صورتی که‏‎ ‎‏لباس نجس باشد، باعث پاک شدن لباس می شوند؟ آیا در این مورد فرقی بین این‏‎ ‎‏خشک شویی ها و لباسشویی هایی که در منازل است وجود ندارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، طهارت حاصل نمی شود. 

‏2. اگر در نماز جماعت، امام به این صورت اشتباه کند که کلمه ای را ندانسته اشتباه بخواند یا این که‏‎ ‎‏آیه ای را فراموش کند بخواند، در صورتی که مأمومی متوجه شود؛ آیا باید نیت فرادا کند؟ به طور کلی‏‎ ‎‏تکلیف مأموم در این صورت چیست؟‏

بسمه تعالی، در غیر قرائت، اشتباه امام ضرر به صحت نماز و جماعت نمی زند و در قرائت، اگر‎ ‎امام را متوجه نسازد که تدارک کند، باید قصد انفراد کند و قرائت را خودش بخواند. 

[سؤال 1026] ----> 34

‏6. ماشین های لباسشویی که لباس های متنجس را با پودر رخت شویی می ریزند‏‎ ‎‏از  آب لوله به ماشین وصل می شود. بعد از این که آب گرفت آب لوله قطع و‏‎ ‎‏ماشین  مشغول به گردش می شود بعد از اندک زمانی آب ها را خالی می کند و سه‏‎ ‎‏مرتبۀ  دیگر آب وصل و قطع و سپس لباس ها را خشک بیرون می دهد. حکم لباس‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 455

‏و  خود ماشین را بیان فرمایید. ‏

بسمه تعالی، چنانچه بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب لوله یا دو‎ ‎مرتبه با آب قلیل بشوید پاک می کند.

[سؤال 1027] 468

 ‏بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام؛ می خواستم از حضورتان تقاضا کنم که پاسخ سؤال های زیر را‏‎ ‎‏برایم بفرستید:‏

‏1. در رسالۀ نوین حضرت امام نوشته شده است که «اگر لباس عاری از عین‏‎ ‎‏نجاست را داخل ماشین لباسشویی که به آب کر وصل است بیاندازیم، لباس پاک‏‎ ‎‏می شود»، لطفاً بفرمایید اگر لباس، همراه عین نجاست باشد چگونه است؟ آیا اگر‏‎ ‎‏داخل ماشین لباسشویی بیاندازیم پاک می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر پس از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله به همه جای‎ ‎آن برسد و از آن بگذرد، پاک می شود.

‏2. بعد از رسیدن به سن بلوغ، اکثر اوقات نسبت به مسأله نجاست، بدون اهمیت بودم و حتی در چند‏‎ ‎‏مورد با وجود عین نجاست در لباس، به آن اهمیت نداده بودم و حالا که به اشتباهم پی برده ام، می بینم‏‎ ‎‏که برای پاک شدن، باید تمام لباس ها و فرش ها و حتی لباس های افراد دیگر خانواده و در و دیوارها را‏‎ ‎‏نیز آب بکشم و به خوبی واقفید که این، کار مشکلی است و در غیر این صورت هم نمازهایم باطل‏‎ ‎‏می شود؛ لطفاً توضیح دهید که چه کار باید بکنم؟ و در ضمن آیا نمازهایی که تا کنون خواندم باطل‏‎ ‎‏است؟ ‏

بسمه تعالی، آب کشیدن تمام زندگی لازم نیست ولی لباس و بدن نمازگزار و همچنین ظروف‎ ‎غذا باید پاک باشد.

[سؤال 1028] 469

 ‏بسمه تعالی‏

‏آیا در ماشین های لباسشویی برقی که مقداری آب از شیر متصل به کر داخل مخزن‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 456

‏جمع می شود و روی لباس ها می ریزد و بعد آب قطع می شود و آب موجود در مخزن‏‎ ‎‏در اثر نیروی گریز از مرکز از لباس ها جدا شده و بیرون می رود آیا از نظر شرعی‏‎ ‎‏لباس ها پاک است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بعد از زوال عین نجاست اگر دو مرتبه، در آب قلیل شسته‎ ‎شود و غساله منفصل شود پاک می شود.

[سؤال 1029] 470

 ‏بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی آقای امام خمینی مدظله العالی‏

‏حوض های کوچک کمتر از کر آیا در حکم اناء هستند در ولوغ کلب تعفیر لازم‏‎ ‎‏است یا خیر؟ بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، در حکم اناء نیست اگر چه احوط استحبابی انجام تعفیر‎ ‎است.

[سؤال 1030] 471

 ‏بسمه تعالی‏

‏جایی از منزل که نجس می شود و امکان این که آب جاری یا قلیل روی آن ریخته و‏‎ ‎‏از محلی خارج شود نمی باشد برای پاک شدن آن جاها به چه ترتیب باید عمل شود؟‏

بسمه تعالی، اگر به وسیلۀ آب کر تمام محل نجس شسته شود و غساله از‎ ‎محل نجس رد شود پاک می شود.

[سؤال 1031] ----> 5956

‏2. قسمتی از فرش نجس شده، در تطهیر آن چه فرقی دارد با آب قلیل بشوییم یا با‏‎ ‎‏آب جاری (آب لوله کشی شهر حکم جاری را دارد)؟ آیا در هر دو حال می بایست آن‏‎ ‎‏قسمت از فرش را فشار داده و غساله آن را بیرون بریزیم یا فقط در تطهیر به وسیله‏‎ ‎‏آب قلیل؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 457

بسمه تعالی، در آب جاری جدا شدن غساله از محل نجس کافی است‎ ‎و  لازم نیست بیرون ریخته شود و در آب قلیل باید غساله را بیرون‎ ‎بریزند.

[سؤال 1032] ----> 2686

‏9. گاهی دیده می شود که بعضی از افراد، چیزی را که با یک مرتبه طاهر می شود،‏‎ ‎‏دو یا سه مرتبه می شویند، و یا این که دست را با آب کُر، دو مرتبه یا بیشتر آب می کشند؛‏‎ ‎‏آیا این کار بدعت و حرام است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، بدعت نیست. 

[سؤال 1033] ----> 449

‏3. اگر دست من تا آرنج، نجس و یا متنجس باشد و من تا مچ دست خود را آب‏‎ ‎‏بکشم و دستم را از آب در آورده، به طرف پایین نگه دارم (با توجه به خط ارتباط بین‏‎ ‎‏خشکی و تری) آیا از مچ دستم به پایین، پاک است یا نجس؟‏

بسمه تعالی، پاک شده است.

[سؤال 1034] ----> 5985

‏5. ظروف و دستکش های پلاستیکی اگر نجس شود، مثلاً به مدفوع کودک آغشته‏‎ ‎‏گردد؛ آیا با آب کشیدن آن ها و برطرف شدن نجاست، تطهیر می شوند یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، پس از زوال عین نجاست با آب کشیدن پاک می شود. 

[سؤال 1035] ----> 1913

‏2. تطهیر متنجس به بول به وسیلۀ آب جاری یا شیر آب ـ که در شهر است ـ یا کر،‏‎ ‎‏فشار یا تعدد می خواهد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله، تعدد لازم نیست؛ ولی در تطهیر چیزهایی که‎ ‎قابل فشار است، بنابر احتیاط فشار لازم است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 458

[سؤال 1036] ----> 1372

‏2. قسمتی از فرش به وسیلۀ بول نجس شده و نجاست به پشت فرش هم رسیده و‏‎ ‎‏در نتیجه، آن قسمت از کف اتاق هم نجس گردیده است. آیا وقتی که از رو فرش را به‏‎ ‎‏وسیله آب جاری (لوله کشی شهر) تطهیر نماییم قسمت پشت فرش و آن قسمت از‏‎ ‎‏کف اتاق هم پاک می شود یا خیر، بلکه می بایست حتماً پشت فرش و کف اتاق را‏‎ ‎‏تطهیر کرد؟‏

بسمه تعالی، برای آب کشیدن زمین باید جداگانه تطهیر شود؛ و برای پاک‎ ‎کردن فرش اگر با آب لوله رویش آب بریزند و از پشتش عبور کند و خارج‎ ‎شود هر دو رو پاک می شود.

[سؤال 1037] 472

 ‏بسمه تعالی‏

‏1. مدت ها پیش از شخص روحانی سؤال شد که موکت و فرش را که به بول یا‏‎ ‎‏عذره کودک غذاخور آلوده شده است، چه باید کرد؟ ایشان گفتند: «در عذره، عین‏‎ ‎‏نجاست را برطرف کرده، سپس به وسیلۀ شیر آب جاری، آن قدر می ریزیم که نجاست‏‎ ‎‏مستهلک شود و رنگ و بوی آن نماند؛ اما در بول رفع عین نجاست لازم نیست و‏‎ ‎‏صرف ریختن آب جاری و استهلاک بول در آن کفایت می کند». ما نیز مدتی بدین کار‏‎ ‎‏عمل کردیم؛ اما بعد کاشف به عمل آمد که طبق فتوای امام خمینی، خارج کردن غساله‏‎ ‎‏به وسیلۀ فشار و یا غیره احتیاط واجب است. حال با توجه به این که در احتیاط واجب‏‎ ‎‏می شود به علمای دیگر رجوع کرد؛ اما ما به این نکته توجه نداشته ایم، یعنی در نیتمان‏‎ ‎‏نبوده، تکلیف فرش یا موکت و طهارت آن ها چگونه است؟‏

بسمه تعالی، حکم همان است که نقل کرده اید و تا غساله خارج نشده،‎ ‎حکم به طهارت نمی شود؛ ولی اگر به وسیلۀ فشار لوله، آب از موضع نجس‎ ‎عبور کرده، پاک شده است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 459

‏2. شخصی یک روز، کفاره روزه دارد و برایش امکان ندارد که 60 فقیر را غذا بدهد یا یک فقیر را‏‎ ‎‏60  وعده غذا دهد. آیا می تواند مبلغ آن را به یک یا چند نفر دهد و آن شخص به اختیار خود آن را‏‎ ‎‏خرج کند؟‏

بسمه تعالی، کفایت نمی کند.

[سؤال 1038] ----> 34

‏7. قالی یا موکت که چسبیده به زمین است، بچه بر روی آن بول می کند و خشک‏‎ ‎‏می شود؛ آب لوله به وسیلۀ شلنگ می گیرند و با دست یا پا می مالند؛ کفایت می کند؟‏

بسمه تعالی، اگر آب به تمام موضع نجس جاری شود و آب داخل آن از او‎ ‎جدا شود پاک می شود.

[سؤال 1039] 473

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس نایب امام زمان، پیر جماران و بت شکن زمان، سلام علیکم‏

‏از خداوند متعال سلامت امام امت، خمینی بت شکن را خواستارم. ضمن آرزوی‏‎ ‎‏طول عمر برای رهبر عزیزم؛ چند جمله ای دارم که در آن شک دارم. برنامه از این قرار‏‎ ‎‏است که کسی اگر خواب باشد و در خواب جنب شد و لباس او منی گرفت و هر‏‎ ‎‏چقدر آن را شست منی آن از آن خارج نشد. آیا این لباس پوشیدنش اشکال دارد یا‏‎ ‎‏نه؟ اگر خونی باشد که پاک نشود آن لباس پوشیدنش اشکال دارد؟ من در این مسأله‏‎ ‎‏شک دارم و نمی دانم.‏

بسمه تعالی، اگر عین نجاست منی یا خون از بین برود و شسته شود، پاک‎ ‎می شود، هرچند رنگ آن باقی باشد. و از وسوسه اجتناب لازم است.

 [سؤال 1040] ----> 7394

‏4. به نیت انجام غسل جنابت به حمام می رویم و بدن خود را با صابون یا‏‎ ‎‏شامپو  می شوییم ولی در موقع انجام غسل، آب قطع می شود (البته صابون ها را‏‎ ‎‏می شوییم) آیا باز هم بدن نجس است و لباس که می پوشیم نجس می شود تا آن‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 460

‏موقع  که آب بیاید و غسل کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر آب به جاهای نجس بدن جاری شده، پاک شده است.

[سؤال 1041] ----> 4942

‏4. کوزۀ گلی که احتمالاً از خاک پاک ساخته شده ولی فروشندۀ آن هندو است و ما‏‎ ‎‏نمی دانیم سازنده مسلمان بوده یا خیر، آیا آن کوزه پاک است؟ و اگر پاک نباشد، آیا‏‎ ‎‏می شود آن را پاک کرد، مثلاً چند روز در آب بماند؟ ‏

بسمه تعالی، پاک است؛ مگر علم به نجاست آن داشته باشید و اگر علم به‎ ‎نجاست باطن آن داشته باشید، قابل پاک شدن نیست.

[سؤال 1042] ----> 1850

‏4. در موقع بیرون ریختن دوغ از مشک، موش مرده ای از مشک بیرون می آید،‏‎ ‎‏تطهیر مشک در فتوای آن حضرت به چه نحو است؟ امر به ابلاغ فرمایید.‏

بسمه تعالی، تطهیر آن مشکل است و بدون عبور آب پاک از اجزای آن پاک‎ ‎نمی شود و اگر لولۀ آب را در داخل آن باز کنند تا پر شود پاک می شود.

[سؤال 1043] 474

 ‏بسمه تعالی‏ ‏16 / 2 / 1361‏

‏حضور محترم رهبر کبیرمان امام خمینی دام ظله‏

‏پس از تقدیم عرض سلام، طول عمر شما را از درگاه خداوند منّان خواهانم.‏

‏امام بزرگوار! من این نامه را از جبهۀ اهواز برای شما می نویسم و علت آن این‏‎ ‎‏است که چون حضوراً امکان طرح سؤالات دینی نبود، لذا تصمیم گرفتم از طریق‏‎ ‎‏مکاتبه جواب آن ها را به دست آورم. سؤال ها به این قرار است:‏

‏1. آیا با تری آب دست می شود چیز نجس را تطهیر کرد؛ مثلاً یک دست بکشد و‏‎ ‎‏نجاست آن برطرف شود و یک دست هم بکشد و آن را پاک کند؟‏

بسمه تعالی، کافی در تطهیر نیست. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 461

‏2. در سلام نماز آیا می شود هر سه سلام را با هم گفت؟ چون طبق فتوای شما، بعد از «السلام علیک‏‎ ‎‏أیّها النّبی ورحمة الله‌ وبرکاته»، یا باید «السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته» را بگوید و یا باید فقط «السلام‏‎ ‎‏علینا وعلی عباد الله‌ الصالحین» را بگوید.‏

بسمه تعالی، گفتن سه سلام مانع ندارد. 

[سؤال 1044]

‏3. اگر چیز نجسی را زیر شیری که متصل به آب کر است تطهیر کند، آیا آبی که از‏‎ ‎‏آن می ریزد پاک است؟‏

بسمه تعالی، پاک است.

[سؤال 1045]

‏4. اگر چیز نجسی را که باید دو بار بشوید، یک بار بشوید، ولی مقدار آبی که‏‎ ‎‏یک  بار می شوید، بیشتر از مقدار آبی باشد که دو بار می شوید، آیا آن چیز پاک‏‎ ‎‏می شود؟‏

بسمه تعالی، زیادی آب میزان نیست و در موارد لزوم، تعدد باید مراعات‎ ‎شود.

‏5. مسأله ای که دو قسمت دارد، مثل این که یک قسمت، فتوا است و یک قسمت، احتیاط، آیا می شود‏‎ ‎‏یک بار به احتیاط عمل کند و یک بار به فتوا؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد. 

‏6. اگر شک در وضو کند که آیا شسته یا نه، چطور است؟ و اگر زیاد شک کند تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر شک، بعد از فراغ از وضو است اعتنا نکند و چنانچه در اثنای وضو شک کند،‎ ‎اعتنا کند؛ مگر کثیر الشک باشد. 

‏7. آیا سهم امام از پول خمس را می شود برای کارهای عام المنفعه یا کارهای خیر، از قبیل انفاق کردن به‏‎ ‎‏درماندگان و بیچارگان یا جنگ زدگان و زلزله زدگان استفاده کرد؟‏

بسمه تعالی، احتیاج به اجازۀ خاصه دارد. 

‏8. آیا از کسی که از نظر علم برتری ندارد ولی از نظر تقوا برتری دارد می تواند تقلید کند؟‏

بسمه تعالی، تقلید اعلم لازم است علی الاحوط. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 462

[سؤال 1046] ----> 4069

‏4. مهر نماز که گوشه ای از آن توسط دست مرطوب نجسی لمس شده باشد،‏‎ ‎‏چگونه پاک می گردد؟‏

بسمه تعالی، می تواند آن گوشه را بتراشد.

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 463