برنامۀ مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی
آخوندهای درباری را طرد کنید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

آخوندهای درباری را طرد کنید

آخوندهای درباری را طرد کنید

‏     ‏‏اینها از فقهای اسلام نیستند. و بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا‏‎ ‎‏دعا کنند. اگر در اعیاد و دیگر مراسم نتوانست به زور و جبر ائمۀ جماعت را وادار کند که‏‎ ‎‏حضور یابند، از خودشان داشته باشند تا «جل جلالهُ» بگویند! اخیراً لقب «جل جلالهُ» به‏‎ ‎‏او‏‎[1]‎‏داده اند! اینها فقها نیستند؛ «شناخته شده»اند! مردم اینها را می شناسند. در این روایت‏‎ ‎‏است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین می برند. اینها را باید رسوا‏‎ ‎‏کرد تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط‏‎ ‎‏نشوند، امام زمان را ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.‏

‏     ‏‏باید جوانهای ما عمامۀ اینها را بردارند. عمامۀ این آخوندهایی که به نام فقهای اسلام،‏‎ ‎‏بهَِاسمَِعلمای اسلام، اینطور مفسده در جامعۀ مسلمین ایجاد می کنند باید برداشته شود.‏‎ ‎‏منَِنمی دانم جوانهای ما در ایران مرده اند؟ کجا هستند؟ ما که بودیم اینطور نبود؟ چرا‏‎ ‎‏عمامه های اینها را بر نمی دارند؟ من نمی گویم بکشند؛ اینها قابل کشتن نیستند؛ لکن‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 148

‏عمامه از سرشان بردارند. مردم موظف هستند، جوانهای غیور ما در ایران موظف هستند که‏‎ ‎‏نگذارند این  نوع آخوندها(جل جلاله گوها) معمم در جوامع ظاهر شوند و با عمامه در بین‏‎ ‎‏مردم بیایند. لازم نیست آنها را خیلی کتک بزنند؛ لیکن عمامه هایشان را بردارند؛ نگذارند‏‎ ‎‏معمم ظاهر شوند. این لباس شریف است، نباید بر تن هرکسی باشد. عرض کردم که‏‎ ‎‏علمای اسلام از این مطالب منزه اند، و در این دستگاهها نبوده و نیستند. و آنهایی که به‏‎ ‎‏این دستگاه وابسته اند، مفتخورهایی هستند که خود را به مذهب و علما بسته اند؛ و‏‎ ‎‏حسابشان اصلاً جداست و مردم آنها را می شناسند.‏

‏خود ما نیز وظایف دشواری داریم. لازم است خودمان را از لحاظ روحی و از حیث‏‎ ‎‏طرز زندگی کاملتر کنیم. باید بیش از پیش پارسا شویم و از حطام دنیوی روبگردانیم. شما‏‎ ‎‏آقایان باید خود را برای حفظ امانت الهی مجهز کنید. امین شوید. دنیا را در نظر خود تنزل‏‎ ‎‏دهید. البته نمی توانید مثل حضرت امیر(ع) باشید که می فرمود دنیا در نظر من مثل «عفطۀ‏‎ ‎‏عنز» است؛ لیکن از حطام دنیا اعراض کنید؛‏‎[2]‎‏ نفوس خود را تزکیه کنید؛ متوجه به حق تعالی‏‎ ‎‏شوید؛ متقی باشید. اگر خدای نکرده برای این درس می خوانید که فردا به نوایی برسید، نه‏‎ ‎‏فقیه خواهید شد، و نه امین اسلام خواهید بود. خود رامجهز کنید تا برای اسلام مفید باشید.‏‎ ‎‏لشکر امام زمان باشید تا بتوانید خدمت کنید و عدالت را بسط دهید. افراد صالح طوری‏‎ ‎‏هستند که وجود آنها در جامعه مصلح است. ما از این اشخاص دیده ایم. انسان به واسطۀ‏‎ ‎‏راه رفتن و معاشرت با آنها منزه می شود. شما کاری کنید که با کار شما و اخلاق و سلوک‏‎ ‎‏شما و اعراض شما  از حطام دنیا مردم اصلاح شوند؛ به شما اقتدا کنند؛ شما مقتدی‏‎ ‎‏الاَنام‏‎[3]‎‏ باشید. جندالله ، سرباز خدا شوید تا اسلام را معرفی کنید؛ حکومت اسلامی را معرفی‏‎ ‎‏کنید من نمی گویم ترک تحصیل نمایید، لازم است درس بخوانید، فقیه شوید، جدیت در‏‎ ‎‏فقاهت کنید، نگذارید این حوزه ها از فقاهت بیفتد تا فقیه نشوید نمی توانید به اسلام‏‎ ‎‏خدمت کنید؛ لیکن در خلال تحصیلات خود در فکر باشید که اسلام را به مردم معرفی‏‎ ‎‏کنید؛ فعلاً که اسلام غریب است و کسی اسلام را نمی شناسد؛ ولی لازم است که شما‏‎ ‎‏اسلام و احکام اسلام را به مردم برسانید تا مردم بفهمند اسلام چیست، و حکومت اسلام‏‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 149

‏چه می باشد؛ رسالت و امامت یعنی چه؛ اصلاً اسلام برای چه آمده است و چه می خواهد.‏‎ ‎‏کم کم اسلام معرفی گردد، و ان شاءالله روزی حکومت اسلامی تشکیل شود.‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 150

  • )) شاه.
  • )) ص 38 همین کتاب.
  • )) پیشوای مردم.