فهارس
فهرست مآخذ پاورقیها
الف ـ منابع فارسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

الف ـ منابع فارسی

الف ـ منابع فارسی

‏امثال و حکم‏‏؛ دهخدا؛ چاپ پنجم، امیرکبیر، 1361.‏

‏ایران در دورۀ سلطنت قاجار‏‏؛ علی اصغر شمیم؛ چاپ سوم، انتشارات علمی، 1371. ‏

‏ایران سراب قدرت‏‏؛ رابرت گراهام؛ ترجمه: فیروز فیروزنیا؛ چاپ نخست، سحاب کتاب، 1358.‏

‏بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی‏‏؛ سیدحمیدروحانی؛ چاپ چهارم، انتشارات دارالفکر ودارالعلم، 1358.‏

‏بیت المقدس شهر پیامبران‏‏؛ عبدالله ناصری طاهری؛ سروش ، 1367.‏

‏تاریخ اجتماعی ایران‏‏؛ مرتضی راوندی؛ چاپ چهارم، امیرکبیر، تهران.‏

‏تاریخ بیداری ایرانیان‏‏؛ ناظم الاسلام کرمانی؛ چاپ دوم، کتابفروشی ابن سینا.‏

‏تاریخ بیست سالۀ ایران‏‏؛ حسین مکی؛ امیرکبیر، تهران، 1358.‏

‏تاریخ خاورمیانه‏‏؛ ژرژ لنچافسکی؛ ترجمه: دکتر هادی جزایری؛ چاپ نخست، شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال‏‎ ‎‏و شرکا، 1337.‏

‏تاریخ رجال ایران‏‏؛ مهدی بامداد؛چاپ نخست، کتابفروشی زوار، تهران، 1347.‏

‏تاریخ سیاسی 25 سالۀ ایران‏‏؛ غلامرضا نجاتی؛ چاپ نخست، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، تهران، 1371.‏

‏تاریخ قرن نوزدهم؛ ‏‏آلبرماله؛ ترجمه: میرزا حسین خان فرهودی؛ چاپ نخست، انتشارات کمیسیون معارف، 1313.‏

‏تاریخ قرون وسطی‏‏، آلبرماله و ژول ایزاک، ترجمه: میرزا عبدالحسین خان هژیر؛ چاپ چهارم، 1345.‏

‏تاریخ مشروطۀ ایران‏‏؛ کسروی تبریزی؛ چاپ نهم، امیرکبیر، تهران، 1351.‏

‏تحریم تنباکو‏‏؛ ابراهیم تیموری؛ چاپ سوم، شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1361.‏

‏تحریم تنباکو در ایران‏‏؛ نیکی ر. کدی؛ ترجمه: شاهرخ قائم مقامی؛ چاپ نخست، شرکت سهامی کتابهای جیبی،‏‎ ‎‏ 1356.‏

‏تفسیر نمونه‏‏؛ جمعی از نویسندگان، دارالکتب الاسلامیه.‏

‏تمدن اسلام و عرب‏‏؛ گوستاولوبون؛ ترجمه: محمد تقی فخرداعی گیلانی؛ چاپ چهارم، بنگاه مطبوعاتی علی اکبر‏‎ ‎‏علمی، 1334.‏

‏جنایات جنگ در ویتنام‏‏؛ برتراند راسل؛ ترجمه: ایرج مهدویان؛ چاپ دوم، انتشارات فرهنگ، 1347.‏

‏جهان در عصر بعثت‏‏.‏


کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 166

‏حقوق بگیران انگلیس در ایران‏‏؛ اسماعیل رائین؛ چاپ سوم، تهران، 1348.‏

‏حیات یحیی‏‏؛ یحیی دولت آبادی؛ چاپ پنجم، تهران، 1371.‏

‏دائرة المعارف فارسی‏‏؛ زیر نظر: غلامحسین مصاحب؛ چاپ نخست، مؤسسه انتشارات فرانکلین.‏

‏داستان اوپک‏‏؛ پی یر ترزیان؛ ترجمه: عبدالرضا غفرانی؛ چاپ اول، 1367.‏

‏دانشنامۀ سیاسی‏‏؛ داریوش آشوری؛ چاپ دوم، انتشارات مروارید، 1370.‏

‏روابط سیاسی ایران و امریکا‏‏؛ آبراهام سلیسون؛ ترجمه: محمد باقر آرام؛ امیرکبیر، 1368.‏

‏شکست شاهانه‏‏؛ ماروین زونیس؛ ترجمه: عباس مخبر؛ چاپ نخست، طرح نو، 1370.‏

‏ظهور و سقوط سلطنت پهلوی‏‏؛ مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ انتشارات اطلاعات، تهران، 1370.‏

‏فرهنگ جامع سیاسی‏‏؛ محمود طلوعی؛ چاپ نخست، 1372.‏

‏فرهنگ علوم سیاسی‏‏؛ غلامرضا علی بابایی؛ چاپ دوم، شرکت نشر و پخش ویس، 1369.‏

‏قانون اساسی و متمم آن‏‏؛ چاپخانۀ مجلس شورای ملی، 1346.‏

‏قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی‏‏؛ مصطفی رحیمی؛ ابن سینا، 1354.‏

‏کلمات مکنونه‏‏؛ ملامحسن فیض؛ چاپ سنگی.‏

‏مجلۀ نور علم‏‏؛ دورۀ نخست، شمارۀ 6 (مهرماه 1363) و 7 (آذرماه 1363) و 10 (خرداد 1364).‏

‏مطالعات سیاسی‏‏؛ نشریۀ مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ کتاب اول، تهران، پاییز 1370.‏

‏نفت از آغاز تا به امروز‏‏؛ انتشارات روابط عمومی و ارشاد وزارت نفت، تهران، 1361.‏

‏نفت، قدرت و اصول‏‏؛ مصطفی علم؛ ترجمه: غلامحسین صالحیار؛ چاپ نخست، انتشارات اطلاعات، 1371.‏

‏نهج البلاغه‏‏؛ ترجمه: فیض الاسلام؛ چاپ دوم، 1351.‏

‏ویتنام از دیدگاه دادگاه نورنبرگ‏‏؛ ر. نامور؛ چاپ نخست، انتشارات جمعیت ایرانی هوادار صلح، 1359.‏

‏هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی‏‏؛ زیر نظر: غلامرضا کرباسچی؛ چاپ نخست، بنیاد تاریخ انقلاب‏‎ ‎‏      اسلامی، تهران، 1371.‏

‏ ‏

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 167