فصل هشتم: دنیا و آخرت
دنیا و ماورای دنیا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دنیا و ماورای دنیا

دنیا و ماورای دنیا

‏ ‏

 

دار تغییر و فنا و سرای ثبات و بقا

‏عالم دنیا پست ترین عوالم است و دار فنا و زوال و تصرم و تغیر‏‎ ‎‏است و عالم هلاک و نقص است، و عوالم دیگر که بعد از موت‏‎ ‎


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

‏است هر یک باقی و ابدی و دار کمال و ثبات و حیات و بهجت و‏‎ ‎‏سرور است.(153)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ماورای دنیا، نورمطلق

‏همه عالَم، دنیاست و آن طرفش ماورا و ماورای آن طرف نور‏‎ ‎‏مطلق.(154)‏

21 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهشت، ماورای دنیا

‏دنیـا و هرچه در آن است جهنّم است که بـاطنش در آخر سیر‏‎ ‎‏ظاهر شود و ماورای دنیا تا آخر مراتب بهشت است که در آخر‏‎ ‎‏سیر پس از خروج از خدر طبیعت ظاهر شود و ما و شما و همه یا‏‎ ‎‏حرکت به سوی قعر جهنّم می کنیم یا به سوی بهشت و ملأ‏‎ ‎‏اعلا.(155)‏

*  *  *

‏ ‏

ماورای دنیا، منظور رحمت الهی

‏در حدیث است که ‏إِنَ الله َ تَعالی مَا نَظَرَ إلَی الدُّنْیا ـ یا إلی الطبیعة ـ مُنذُ خَلَقَها‎ ‎نَظَرَ رَحمَةٍ؛‎[2]‎‏ نه اینکه این جزء رحمت نیست لکن نظر به ماورای این‏‎ ‎‏عالم است، به ماورای این طبیعت است.(156)‏

13 / 4 / 58

‎ ‎

کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

  • . «خداوند به دنیا [یا عالم طبیعت]، از آن زمان که آن را آفرید، نظر رحمت نفرموده است». در روایت آمده است: «فَما لَها عِندَاللّه ـ عَزّ وَ جَلَّ ـ قَدرٌ وَ لا وَزْنٌ، وَ لا خَلْقَ فیما بَلَغَنا خَلْقا أَبْغَض اِلَیْهِ مِنْها، وَ لا نَظَرَ اِلَیْها مُذْخَلَقَها؛ پیش خداوند ـ عزّوجلّ ـ دنیا را ارج و بهایی نیست، و خدای تعالی بین موجوداتی که آفریده و خبر آن به ما رسیده، موجودی نیافریده است که پیش او، از دنیا مغبوضتر باشد، و خداوند از وقتی که دنیا را آفریده در او نظر نکرده است»؛ بحار الانوار؛ ج 70، ص 110، کتاب الایمان و الکفر، باب 122، ح 109.