فصل سیزدهم: بهشت و جهنّم
بهشت اعمال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بهشت اعمال

بهشت اعمال

‏ ‏

تعمیر بهشت به صور باطنی اعمال

‏از برای هر یک از اعمال حسنه و افعال عبادیه صورتی است باطنی‏‎ ‎‏ملکوتی و اثری است در قلب عابد. اما صورت باطنیه آن همان‏‎ ‎‏است که تعمیر عوالم برزخ و بهشت جسمانی به آن است؛ زیرا که‏‎ ‎‏ارض بهشت قیعان و خالی از هر چیز است، چنانچه در روایت‏‎ ‎‏است؛ و اذکار و اعمال ماده تعمیر و بنای آن است، چنانچه در‏‎ ‎‏حدیث است.(258)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهشت عامّه مؤمنین

‏نوع مردم دارای بهشت جسمانی اعمالی هستند، و از طریق اعمال‏‎ ‎‏حسنه و ترک اعمال سیّئه دارای مقامات اخروی می شوند.(259)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فراهم شدن مطلوبهای نفس

‏بهشت اعمال، که ‏فیها ما تَشْتَهیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‎[2]‎‏ می باشد.(260)‏

*  *  *

 

 

مهیّا شدن، شأن بهشت اعمال

‏[‏‏شاید‏‏]‏‏ مراد از جنّتی که در قرآن ذکر شده است جنَّت أعمال‏‎ ‎


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 360

‏باشد، و لهذا ذکر فرموده است که: ‏اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ‎[3]‎‏ و در آیه دیگر‏‎ ‎‏می فرماید: ‏اُعِدَّتْ لِلَّذِینَ ءامَنُوا‎[4]‎‏. و مهیّا شدن، شأن بهشت‏‎ ‎‏اعمال است.(261) ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سعه بهشت اعمال

‏سعه بهشت بیش از آن است که در اوهام مـا محجوبین و مقیدین‏‎ ‎‏است. و آنچه در تحدید بهشت وارد است که عرضها کعرض‏‎ ‎‏السموات و الارض.‏‎[5]‎‏ شاید راجع به بهشت اعمال باشد.(262)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 361

  • . زخرف  /  71.
  • . «برای پرهیزگاران آماده شده است»؛ آل عمران  /  133.
  • . «برای ایمان آورندگان آماده شده است»؛ حدید  /  21.
  • . برگرفته از آیه 133 سوره آل عمران.