ایثار

 

از پیش دریا آمدی

اما چرا خالیست مشک؟

آه ای عمو، چیزی بگو

من آب می خواهم ، نه اشک!

 

آبی نمانده در حرم

چشمت ولی دریا شده

ظهر است و اشک چشم تو

آب وضوی ما شده

 

هر چند ما از تشنگی

در این بیابان، سوختیم

اما عمو جان! از شما

ایثار را آموختیم

 

                                                                                                           "حمید هنر جو"

 

 

 

 

ذولجناح

 

ذولجناح، این دفعه

بی سوار، برگشته

یال های او خونی است

غصه دار، برگشته

 

از در حرم، غمگین

می روم به سوی او

کنجکاو می پرسم:

ذولجناح! بابا کو؟

 

من گمان نمی کردم

بی امام برگردی

شال سبز او را کاش

با خودت می آوردی!

 

چشم های او ناگاه

می شوند چون چشمه

می شود به ما خیره

عمه از در خیمه

                                                                                                           "حمید هنر جو"

 

. انتهای پیام /*