فصلنامه حضور شماره 97 از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی متنوع ویژه تابستان 95  منتشر شد.  در سرمقاله این شماره "بیت آیت الله منتظری پاسخ دهند" با قلم دکتر حمید انصاری در باره فایل صوتی منتشر شده از بیت آیت الله منتظری به چاپ رسیده است.

سلسله مراتب ارزشهای سیاسی-اجتماعی امام خمینی(ره) بقلم دکتر محمدرضا طالبان، بررسی نقش مردم در حکومت اسلامی و مبانی نظری آن از دیدگاه امام خمینی(ره)، مبانی امام خمینی(ره) در تفسیر بسم الله، جلوه های رحمانی پیامبر اکرم (ص) در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از جمله مقالات منتشر شده در این شماره از فصلنامه حضور است. بخش گفتگو و همچنین ادب و هنر و گزارش و اخبار دیگر قسمت های این فصلنامه را تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است که یکی از منشورات مؤسسه که از سال 1370 تاکنون در هر فصل یک شماره از آن بطور مستمر به چاپ می‏رسد فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» است که یکی از منابع مهم مورد استفاده اهل فرهنگ بوده و مجموعه شماره‏ های آن بعنوان دایرةالمعارف مآخذ تحقیقی در ارتباط با حضرت امام تلقی می‏شود.

این فصلنامه مجموعه‏ ای متنوع از مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی را شامل می‏شود  و تاکنون چندین ویژه‏ نامه در عناوین مختلف از جمله: آن روزهای خدایی، آن موج آرام، زائر ملکوت، چشمه خورشید، رسول آفتاب 1 و 2 را نیز به چاپ رسانده است.

. انتهای پیام /*