پرتال امام خمینی(ره): شماری از گردشگران دانمارکی با سفر به شهرستان خمین، از بیت تاریخی امام خمینی(ره) بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ، این گردشگران که  از معلمان کشور دانمارک بودند، طی سفری به استان مرکزی با بازدید از استان اصفهان  و شهر گلپایگان، به شهرستان خمین نیز سفر و از نقاط مختلف بیت تاریخی امام خمینی(ره) دیدن کرده و با ایام کودکی و نوجوانی امام خمینی(ره) در خانه پدری امام خمینی (ره) آشنا شدند.

. انتهای پیام /*