کتاب "قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)" به کتابخانه پرتال افزوده شد. این کتاب دفتر سوم از آثار موضوعی تبیان‏‏ ( مجموعه فیشهای موضوعی استخراج شده از آثار امام (س)) ‏‏است که توسط‏‏ ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار  امام خمینی (س)‏‏ ‏‏استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. بخش اول این کتاب شامل سه سخنرانی پیرامون محرم و عاشورا و بخش دوم گویای علل و عوامل قیام عاشورا، فلسفه عزاداری و روضه خوانی است و در خاتمه نیز گزیده ای از فرمایشات ایشان درباره محرم و قیام کربلا بیان شده است‏‎.‎ در مقدمه کتاب می خوانی و سرانجام نیز به همت دستانی که زنجیرهای‏‎ ‎‏عزا را قرنها بر زمین ننهاده و عشق عاشورا و یاد حادثه خونین کربلا را‏‎ ‎‏نسل اندر نسل با اشک و خون و صداقت در سینه ها نگهداشته بودند،‏‎ ‎‏حکومت یزیدی زمانه را سرنگون ساخت. یادش همیشه در خاطره ها‏‎ ‎‏زنده باد که همواره بر این حقیقت گواهی می داد که: ما هر چه داریم از‏‎ ‎‏محرم و عاشورا داریم. امیدواریم که دلدادگان کوی حسینی و رهروان راه‏‎ ‎‏خمینی همچون گذشته افتخار پیشتازی در قیام و اقتدا به سرور آزادگان را‏‎ ‎‏به خوبی پاس دارند و با حضور مبارک خویش در قلعۀ نفوذناپذیر‏‎ ‎‏«ولایت» در دفاع از انقلاب اسلامی مقاوم و استوار باقی بمانند و امانت‏ ‏گرانبهای الهی، نظام مقدس جمهوری اسلامی را تا ظهور دادگستر جهانی‏‎ ‎‏و منتقم موعود(عج) حافظانی امین باشند.‏

. انتهای پیام /*