مجموعه ده جلدی استفتائات امام خمینی(ره)منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول مجموعه ده جلدی استفتائات امام خمینی(ره) بقلم امام راحل، با تحقیق و نشر توسط موسسه و با همت موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ و منتشر شد. این مجموعه ده جلدی که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 96 عرضه می شود، مشتمل بر کلیه استفتائات امام خمینی(ره) در احکام مختلف به شرح ذیل است:

جلد اول: احکام تقلید، طهارت

جلددوم: نماز(از ابتدا تا شرایط شکسته شدن نماز)

 جلد سوم: نماز( از قواطع سفر تا انتها)، روزه، زکات

 جلد چهارم: خمس

 جلد پنجم: حج، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرمه

 جلد ششم: بیع(خرید وفروش)، شفعه، صلح، اجاره، جعاله، عاریه، ودیعه،مضاربه، شرکت، مزارعه، مساقات، دین و قرض، رهن، حجر، ضمان، حواله،و کفالت، اقرار، هبه

 جلد هفتم: وقف و نظایر آن، وصیت، یمین و نذر، کفارات

 جلد هشتم: صید و ذباحه، خوردنی ها و آشامیدنی ها، غصب، احیای موات و مشترکات، لقطه، نکاح( از ابتدا تا احکام عقد ازدواج)

 جلدنهم: نکاح(از اولیای عقد تا انتها)، طلاق، خلع م مبارات، ظهار، مواریث.

 جلددهم: قضا، شهادات، حدود، قصاص،دیات، مسائل مستحدثه(بیمه، سفته، ...)

این مجموعه ده جلدی در 500 نسخه و با قیمت  330000 تومان عرضه می شود.

 

. انتهای پیام /*