بیش از 75 درصد از کار دانشنامه امام خمینی(س) انجام شده و مقالات این اثر گرانقدر در آستانه ویرایش نهایی قرار دارند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) معاون امور علمی دانشنامه در این باره خاطرنشان کرد: حدود 75 درصد کار دانشنامه به اتمام رسیده و بیش از ششصد مقاله آماده ویرایش نهایی می باشد و امیدواریم بقیه کارها نیز که با سرعت و دقت در حال پیگیری است، به اتمام برسد و دانشنامه در وقت مقتضی منتشر گردد.
مهدی پورحسین  همچنین درباره تفاوت این دانشنامه با دانشنامه های رایج در دنیا تاکید کرد:دانشنامه مجموعه اطلاعات جامع، فشرده و نظامند از یک موضوع است که معمولاً هم موضوع محور است اما برای شخصیت های دارای ابعاد وجودی گسترده و جامع الاطراف نیز قابل تدوین است.
وی در ادامه افزود: حضرت امام خمینی با شخصیت جامع، مکتب فکری و تآثیرات شگرفی که در زمانه خود داشته است می توانست یکی از آن شخصیت هایی باشد که دانشنامه ای جامع راجع به شخصیت فردی، افکار و اندیشه و نیز رفتار و عمل ایشان تدوین گردد که این کار از سالها پیش آغاز شد.
پورحسن این دانشنامه را نخستین دانشنامه شخص محور ایران خواند و گفت: مراحل ابتدایی کار دانشنامه امام خمینی(س) از سال 1383 آغاز شده است اما به علل مختلف از جمله کمبود منابع مالی، چندین بار دچار وقفه شده و از سال 1390 با مدیریت آیت الله سید ضیاء مرتضوی با قوت کار خود را ادامه داده است که اینک در مراحل پایانی خود می باشد.
وی همچنین درباره گستره و شیوه کار دانشنامه امام خمینی(س) تصریح کرد: دانشنامه در ابتدا شامل 1400 مدخل بود که در روند کار به جهات مختلف از جمله ادغام مدخل ها، کاهش یافته و اینک با حدود 830 مدخل در حال بسته شدن می باشد و پنج حوزه علمی، فقه و اصول، فلسفه و کلام، اجتماع و سیاست، تاریخ و حوادت و آثار و کلیات را در بر می گیرد و برای هر حوزه علمی نیز یک گروه تخصصی تشکیل شده است با این توضیح که چون حضرت امام(س) در علم عرفان، اخلاق و تفسیر هم صاحب نظر بوده اند به تناسب، مدخل های مربوط به آنها در گروه فلسفه و کلام کار می شود.
معاون علمی دانشنامه در ادامه اضافه کرد: محورهای قابل طرح برای هر مدخل طراحی شده و پرونده علمی آن نیز پس از تهیه در اختیار نویسنده قرار می گیرد تا مقاله متقنی تدوین گردد. مقاله پس از نگارش نیز علاوه بر اصلاح در گروه تخصصی یا نویسنده در سه گروه علمی معتبر یعنی شورای تخصصی گروه، کمیته علمی و ارزیابی و شورای علمی بالادستی مورد ارزیابی علمی قرار می گیرد و پس از رفع اشکالات احتمالی و نهایی سازی و ویرایش پایانی، تازه در یک جمع تخصصی به تصویب نهایی می رسد.

. انتهای پیام /*