سخنرانی اختتامیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

 بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰن الرَّحیم

 آقایان فرمودند یک جمعبندی مختصری از مجموع کار کنگره عرض کنم. مقالاتی که در آن کنگره ارائه شده بسیار خوب و متنوع بود. یکی دو نامه هم از جناب حجت الاسلام و المسلمین یادگار حضرت امام آقای حاج احمد آقای خمینی رسیده بود که تشکر کرده بودند از این که چنین کاری را بنا گذاشتند و فتح باب کردند و ان شاءالله ادامه خواهدیافت و موجب برکات زیادی ان شاءالله در آینده خواهد بود. مقالاتی که در این کنگره ارائه شد، صحبتهایی که عزیزان، بزرگان، دانشمندان، برادران و متفکرین فرمودند همه در قلمرو مباحث اقتصادی کاربردی و در پرتو فرمایشات حضرت امام راحل رحمة الله تعالی علیه و دارای تنوع خاصی بود. هر یک از این مقالات و سخنرانیها می تواند موضوع پژوهش و تحقیق جداگانه ای برای اساتید دانشگاه، مراکز پژوهشی و تحقیقی دانشگاهی و حوزوی باشد. این امکانات در عین حال، مورد توجه بسیاری از اساتید علاقه مند به اقتصاد اسلامی در دانشگاه قرارگرفته و ان شاءالله در آیندۀ نزدیک، در نتیجه تلاش و کوشش برادران عزیز، شاهد تحقیقات بیشتری از طرف اساتید فن و دانشمندان اسلامی در این باره خواهیم بود. موضوعاتی که در این کنگره مطرح شد، از جمله مباحث خودکفایی و سیاستهای کشاورزی و نیز نظرات حضرت امام و علاقۀ ایشان در این موارد، مسائل مربوط به پول و بانک و بهره از دیدگاه حضرت امام و امثال آن، بحثهای کلیدی در اقتصاد به شمار می آیند. بحث پول، بهره و نرخ گذاری از بحث های کلیدی و محوری اقتصاد است که بعضی از آنها حتی در محافل اقتصادی دنیا هم هنوز حل نشده است. وظایف و اختیارات اقتصادی دولت از دیدگاه حضرت امام(س) نیز یکی از بحثهای بسیار مهم است. مباحث توسعه اقتصادی که آقایان به آن توجه دارند یکی از بحثهای اصیل اقتصاد است. قلمرو وظایف و حدود اختیارات دولت، بخش خصوصی و تعاونیها مسائلی هستند که از 13سال پیش تاکنون در جامعۀ ما مطرح است و ان شاءالله این کنگره وسیله ای باشد تا بتوانیم این گونه بحثها را به جای خوبی برسانیم. قلمرو حکومت کجا است؟ در این مسائل بخش خصوصی چقدر اختیار دارد؟ تعاونیها چطور؟ اینها بحثهای مفیدی است. مسائل مربوط به خصوصی سازی واحدهای تولیدی و اندیشه های حضرت امام(س) در این زمینه افقهای جدیدی را برابر پژوهشگران و اهل مطالعۀ ایجاد خواهد کرد و با در نظر گرفتن فتاوای فقهی بحثهایی صورت خواهد گرفت، و همۀ اینها کلیدی است برای سامان دادن به نظام اقتصادی اسلام، که متأسفانه هنوز به آن صورت سامان داده نشده است. البته نمی خواهیم در اینجا زحمت آنهایی را که زحمت کشیده اند، کتاب نوشته اند، عمر خود را صرف کرده اند نادیده بگیریم. خداوند به حق محمد و آل محمد همۀ آنها را رحمت کند و به کارشان برکت دهد. اما بالاخره ان شاءالله اینها مقدمه و طلیعه ای باشد که به تمام کارها سامان داده شود.

مقداری از مباحث و عناوین فقهی درکنگره عرضه شد که انگیزه تتبع و تحقیق جامعتری برای طلاب، دانشجویان و آنهایی که درسهای حوزه را می خوانند فراهم نموده است از جمله آنها بحثهای احتکار، ضرر و نظیر اینها بوده که بیشتر جنبۀ فقهی دارند. ضمن اینکه بحثهای اقتصادی هستند که با اسلوب فقیهی مورد بحث قرارگرفته اند.

این جور که من شنیدم، برادران عزیز تصمیم دارند دبیرخانه کنگره را تعطیل نکنند و آن را دنبال کنند تا آنجایی که افراد را جلب و جذب کنند تا این که ان شاءالله به نتیجۀ مطلوب برسیم. ما از خداوند می خواهیم که روح پرفتوح امام راحلمان از ما راضی باشد و ان شاءالله رحمت و برکت خود را نازل بفرماید و به نتیجه های خوبی که مورد رضایت خداوند، رسول الله(ص) و ائمه خدا و روح امام راحلمان باشد، برسیم.

والسلام علیکم

 

منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 539.

. انتهای پیام /*