استاد سبزواری از دیدگاه شاعران و متفکران

 صداقت و ساده زیستی

فاطمه راکعی:  ما ز بالایم و بالا می رویم،

 درگذشت استاد حمید سبزواری برای جامعه شعر ایران ضایعه بزرگی است. من این ضایعه را به خانواده ایشان، جامعه ادبی و مردم عزیز ایران که روزهای روشن انقلاب را با سروده های ایشان هرگز از یاد نمی برند، تسلیت می گویم.

از خصایص استاد صداقت و ساده زیستی ایشان است و این که همیشه در کنار مردم بودند و هر چیزی که در این راستا فکر می کردند صادقانه بیان می کردند. به خاطر همین صراحت لهجه و صداقتشان ما همیشه دوستشان داشتیم و در حال حاضر سوگوار ایشان هستیم. و دیگر این که همه می دانیم بهترین شعرها و آثار نظم انقلابی در دوران انقلاب و دفاع مقدس از سروده ای ایشان است که واقعا فراموش نشدنی هستند.

شعر انقلاب یک جریان است که خوشبختانه از شروع انقلاب تا به امروز تداوم پیدا کرده است. شعری که شاعرانش از بطن انقلاب روییده اند و در کنار مردم و برای مردم سروده اند. این شاعران همیشه  در کنار ایده ها و افکار روشن حضرت امام مانده اند و با انحراف هایی که بعضاً و مخصوصاً در این سالها اخیر به وجود آمد و کسانی سعی داشتند به آن رنگ و لعاب انقلاب اسلامی و افکار حضرت امام بدهند، از مسیر خود و امام منحرف نشده اند و صادقانه در حیطه شعر با سلامت و سرفرازی همچنان راه خودش را می پیماید.

رفتن بزرگان  شعر انقلاب اسلامی مثل استاد مشفق و برادران شاعرم سید حسن حسینی ، قیصر امین پور، سلمان هراتی و حمید سبزواری دردهای بزرگی بود که بر شاعران انقلاب و جامعه ادبی وارد شد و خسارات جبران ناپذیری به این معنا که دیگر ما  نمی توانیم از نعمت قلم آنها در راه انقلاب بهره مند باشیم، بود. اما نمی شود گفت که این گونه مصائب که خواست خدا و سرنوشت محتوم همه ماست به این جریان لطمه می زند. این بزرگان حرفشان را زده اند و آثارشان را برجای گذاشته اند و این سرچشمه ای که آنقدر پرشور از اول انقلاب جوشیده است به کار خودش ادامه می دهد و جوانانی که اهل معنویت و اندیشه هستند، در راه اندیشه های امام قدم برمی دارند و مسائل سیاسی جامعه را در چهارچوب جامعه اسلامی قبول دارند، همچنان ادامه دهنده این جریان در قالب جدید و معاصر هستند.

همین طور شعر انقلاب، در زمینه های  دینی، معنوی، عدالت خواهی و ... آثار و اشعار خودش را دارد و خیلی پرشور به راهش ادامه می دهد. این جریان ادامه دارد هرچند که همه ما سوگوار از دست دادن آن بزرگواران هستیم.

 

منبع: حضور، ش 97، ص 200.

. انتهای پیام /*