آیةالله معرفت

آثار و پیامدهای نهضت عاشورا در تاریخ اسلام

به نظر جناب عالی آثار و پیامدهای نهضت عاشورا در تاریخ اسلام چه بوده است؟

بنی امیه از زمان عثمان برای محو اسلام زمینه سازی می کردند. ابوسفیان در مجلس عثمان گفت: «تلقّفوها تلقّف الکرة فوالذی یحلف به ابوسفیان لا جنة و لا نار» و معاویه در پاسخ مغیرة بن شعبه که تقاضای کمک به بنی هاشم را کرده بود، گفت: «ویحک! تو کجا هستی؟! تو اصلاً نمی دانی، مسئله تنها خلافت نیست، ابوبکر آمد و چند روزی زندگی کرد، خدمت کرد، بعد وقتی مرد اسم او هم رفت. عمر هم همین طور، عثمان هم همین طور. ولی هنوز نام پیغمبر هر روز پنج بار بر منابر، برده می شود، «لا والله الّا دفناً دفناً» یعنی از پای نمی نشینم تا وقتی که این صدا را دفن کنم. امام حسین متوجه این هدف بود و با قیام خود مانع از تحقق آن شد و حرکتی را که بنی امیه به منظور منزوی کردن و از میان بردن اسلام آغاز کرده بودند، خنثی نمود.

اسلام، بقا، تداوم، گسترش و شمولش بر تمام ابعاد زندگی انسان ـ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ را مدیون حادثه کربلا و نهضت عاشوراست و همه حرکتهای اسلامی اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی و حتی علمی و فقهی، رهین منت حرکت سیدالشهدا هستند.

 

منبع: دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر اول ـ کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا، ص 194.

. انتهای پیام /*