به جای سرمقالهبازگشت به گفتمان امام خمینی

 اشاره:

چندی قبل آقای دکتر حمید انصاری (قائم مقام مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی) در طلیعه تشکیل دولت جدید و در ارتباط با این موضوع، مصاحبه ای با روزنامه آرمان انجام داده اند که بعضی از نکات مندرج در متن مصاحبه مزبور با صلاحدید روزنامه یادشده تقلیل یافته است. اینک متن کامل مصاحبه مزبور به نظر خوانندگان گرامی می رسد.

● جناب آقای انصاری! انتخابات دو هفته پیش تقریبا برای اکثر تحلیل گران اتفاقی غیر قابل پیش بینی بود؛ هم از حیث میزان مشارکت و هم فرد منتخب. موضع شما در قبال این واقعه بزرگ سیاسی چیست و آن را چگونه تحلیل می کنید؟

- واقعا ما یکبار دیگر شاهد شگفتی سازی ملت ایران بودیم. مجموعه شرایط قبل از انتخابات به گونه ای نبود که کسی پیش بینی چنین مشارکت و نتیجه ای داشته باشد. انتخابات اخیر و نتیجه برآمده از آن را باید پیروزی گفتمان اندیشه سیاسی امام خمینی دانست و این پیروزی را مدیون آموزه های امام هستیم. امام از سال 42 تا زمانی که در قید حیات بودند بر حق مردم در حاکمیت بر سرنوشت شان تأکید داشتند. در اندیشه سیاسی امام خمینی در نظام جمهوری اسلامی رأی مردم و انتخاب آزادانه مردم در مشروعیت اصل تشکیل حکومت و در تمامی مراحل انتقال قدرت و تحولات اجتماعی دخالت دارد. و در انتخاباتها میزان، رأی ملت است.

بحمدالله انتخابات اخیر بازگشت به گفتمان سیاسی اندیشه امام بود؛ و برکات رجعت به نظر و سیره سیاسی امام را هم در عمل مشاهده می کنیم. این اتفاق مبارک را به منتخب مردم و ملت ایران تبریک می گویم و حقیقتا باید گفت راهبری خلق حماسه اخیر را مدیون رهنمودها، مواضع و تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم؛ آثار مثبت انتخابات را در افزایش روحیه امید در سطوح مختلف جامعه، و در اقتصاد، ورزش، ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بین الملل، سخنان سران دولت های خارجی و حتی عذرخواهی وزیر خارجه کانادا بابت اظهارنظرهای قبلی خود در مورد انتخابات را در همین چند روز شاهد هستیم.

 از همه دست اندرکاران انتخابات که موجب شدند این اعتماد به جامعه برگردد باید تشکر کرد و قبل از همه باید خدای متعال  را سپاس گفت که مطمئنا مددهای الهی باعث خلق این حماسه بزرگ بوده است.

● تأکید خاص امام خمینی بر مشارکت مردم در اداره امور جامعه مبنای اصول مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی بوده است با توجه به اینکه در انتخابات اخیر انتخاب اعضای شوراها با ریاست جمهوری همزمان شده بود نظر شما در باره این تجمیع و نتایج بدست آمده چیست؟

- قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بنظر بنده جای بازنگری دارد. هر دو انتخابات فوق العاده مهم و از منظر فراهم نمودن بستر نشاط اجتماعی و نمایش عینیت مردم سالاری دینی برگزاری مستقل هر یک از دو انتخاب ضروری است. در انتخابات اخیر متأسفانه اهمیت شوراها به شدت تحت الشعاع انتخاب رئیس جمهور قرار گرفت و حق مردم و شوراها آنگونه که باید در این زمینه ادا نشد. دلیلش هم این است که در انتخابات ریاست جمهوری نگاه کلان جامعه در سطح مسائل ملی مطرح است اما اقتضای انتخابات  شوراها نقد و ارزیابی وضعیت اداره شهر و روستا و معطوف به مسائل منطقه ای است و مطمئنا همواره مسائل کلان و ملی جامعه بر مسائل بخشی و منطقه ای غلبه می یابد.

در فرصت محدود تبلیغات قطعا مردم زمان کافی برای در گیر شدن در دو انتخاب ماهیتا متفاوت سرنوشت ساز را نمی یابند . و در دقت ها و تشخیص ها و مشورت ها غالبا یکی از دو انتخابشان تحت تأثیر دیگری واقع شده و قربانی می شود. ضمن آنکه امکان تضییع حقوق نامزدهای شوراها در مرحله رد صلاحیتها و رسیدگی به شکایات بخاطر غلبه اهمیت بعد ملی انتخابات ریاست جمهوری بسیار محتملتر است. امیدواریم دولت آینده  و مجلس محترم و شوراها دست آوردهای مثبت و منفی تجمیع دو انتخابات را مورد ارزیابی قرار دهند. کاهش هزینه های انتخابات و یا افزایش مشارکت نمی تواند این تجمیع را توجیه کند زیرا آثار عظیم مادی و معنوی مشارکت آحاد مردم در تشکیل اجزای نظام جمهوری اسلامی در دو انتخاب مستقل – حتی به لحاظ آماری - قابل قیاس با فواید احتمالی دو انتخاب همزمان و متداخل نیست.

● ما در چند سال اخیر شاهد یک جو سیاسی خاصی در کشور بودیم. پس از گذراندن آن اتفاقات، انتخاب و روی کار آمدن دولتی که شعار آن تدبیر و امید است را چگونه ارزیابی می کنید؟ و پیامهای درس آموز این انتخابات را چگونه می بینید؟

- بله، مهمترین مسأله اکنون تحلیل درست انتخابات و درس گرفتن از این رخداد ارزشمند برای آینده است.

اگر بخواهیم دستاوردها و پیامهای انتخابات اخیر را فهرست کنیم، هم حاوی جنبه های سلبی و هم ایجابی بود. این انتخابات حقیقتا یک نه بزرگ به افراط گری، قانون گریزی، انحصارطلبی و رفتن به سمت رفتارهای فردی و غیر مدبرانه در تعامل با جهان و مسائل داخلی بود. در جنبه ایجابی هم رویکرد جامعه ایران به روش اعتدال، خردورزی و عقلانیت و توجه به ظرفیت های نهفته در جامعه ایران، فارغ از جناح بندی ها بود.

از دستاوردهای انتخابات اخیر کنار رفتن اندیشه های افراطی بود. اما باید نگران بازسازی محافلی باشیم که در حوزه قدرت و سیاست بخواهند خارج از روال شفاف و قانونی نقش آفرینی کنند. امیدواریم این جریانات شیوه های اعتمادسوز و خارج از روال قانونی را کنار بگذارند.

می توان گفت انتخابات اخیر  «نه» عمومی مردم به بداخلاقی های رواج یافته در سالهای اخیر بود. این مساله ایجاب می کند که ما در نقد دولت های گذشته مراقبت کنیم از جاده عدل و انصاف خارج نشویم، علمی بحث کنیم و اگر نقد می شود برای درس گرفتن در آینده باشد، نه پنجه در صورت هم کشیدن و سیاه نمایی گذشته. متأسفانه رویه ای که دولت نهم و دهم در تبلیغات و مناظره ها و مواضع خویش در پیش گرفته بود امروز دامن خود این دولت را هم گرفته است و بصورتی غیر عادلانه شاهد افراط در ارائه کارنامه منفی از این دولت در اظهار نظرها و رسانه ها هستیم.

دولت نهم و دهم نیز مطمئنا پشتوانه ای از رأی اقشاری از مردم را با خود داشته است و کارهای بزرگی هم کرده است؛ هموار کردن جاده حذف یارانه ها بمنظور حفظ ثروت های ملی و منابع آیندگان از خدمات بسیار مهمی است که بنام این دولت ثبت شده است. البته در روش اجرای آن مشکلات و بی تدبیری هایی وجود داشت که در گامهای بعدی باید اصلاح شود؛ در این دولت به مستضعفین توجه ویژه شد که عملی ساختن یکی از شعارهای مهم امام بود، اهتمام به تأمین مسکن طبقات ضعیف آنهم در سطح کشور از خدمات ارزنده دیگر این دولت است. البته نقدهای فراوانی مانند تحمیل هزینه های سنگین به مردم، ناکار آمدی در جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، تورم و بیکاری و کنار گذاشتن  نیروهای موثر و دلسوز و... وجود دارد که اگر این نقدها بیان می شوند باید برای جلوگیری از تکرار آنها در آینده باشد؛ نه محکوم کردن افراد و دولتها.

 ● به نظر شما مهمترین عوامل پیدایش حماسه انتخابات کدامند؟

- دلایل خلق این حماسه و دستاورد آن متعدد است، اما فراهم سازی بستر این حماسه را مدیون نفوذ اندیشه امام در لایه های مختلف جامعه ایران می دانم . جلب اعتماد مردم بر اینکه رأی شان کاملا صیانت می شود و اینکه تشخیص نهایی با خود مردم است و انتخابات آزاد و بدون شبهه و دخالت و تحمیل خواهد بود مهمترین عامل و شرط اصلی مشارکت گسترده مردم است. انتخابات اخیر مثل گذشته و با وضوحی بسیار نمایانتر نشان داد که  مردم ایران به آنچنان بلوغ سیاسی رسیده اند که هیچگاه نیازی به قیّم و تحمیل رأی ندارند. و در میدان انتخابات اخیر نیز همانطور که گفتم نقش کلیدی و راهبردی خلق این حماسه را مرهون مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی می باشیم .

یکی از ویژگیهای انتخابات اخیر  دمیدن روح امید در جامعه بود که  در شعار انتخاباتی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی جلوه گر بود؛ جا دارد که از پیش بینی یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی یاد کنم که محور سخنشان در پیام نوروزی در حرم امام همین امید به آینده بود و در نامه ای که به  آقای هاشمی نوشتند نیز با تکیه بر امید قاطعانه بر ختم به خیر شدن اتفاقات  - بظاهر ناگوار رد صلاحیت ایشان - تأکید کردند و موضوع اصلی سخنرانیشان در 14 خرداد نیز همین امید بود. ما امروز هم بیش از هر زمان دیگر نیازمند افزایش روحیه امید به آینده ای بهتر و در خور شأن این حماسه ملی هستیم.

نقش صدا و سیما و صیانت از اعتماد مردم، برگزاری خوب مناظره ها و برنامه های متعدد و مکفی برای معرفی نامزدها در ایجاد شور انتخاباتی تأثیر بسزایی داشت.

 ● دلایل پیروزی آقای دکتر روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

- قبل از هر چیز شخصیت جناب آقای دکتر روحانی و ظرفیت بالا و مواضع و خط مشی معتدل ایشان بعنوان یکی از همراهان انقلاب اسلامی ونهضت امام ، عضویت در شورایعالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تجارب ارزنده در مذاکرات هسته ای، روحانی بودن و دانش حوزوی و دانشگاهی، استحکام مواضع منطقی ایشان در مناظره ها و تبلیغات، خصوصیاتی را برای ایشان رقم زد که در آرای ایشان قطعا موثر بوده است. دریغم می آید که از یک نکته مهم یاد نکنم و آن جایگاه روحانیت اصیل و مرتبط با مردم است. روحانیت آن جایی که همصدای مردم و منادی خواسته مشروع آنها می شود، به عنوان ملجاء و مرجع مردم مورد اقبال قرار می گیرد که این واقعیت در تحلیل جامعه شناختی مردم ایران خیلی مهم است و انتخابات اخیر شاهد این مدعاست. حفظ این اعتماد مشروط و کارگشای مردم به روحانیت، مسئولیت آقای روحانی را که اسما و رسما روحانی هستند دو چندان می کند.

امیدواریم ان شاء الله ایشان با پایبندی به شعارها و وعده هایی که داده اند و با تکیه بر مشی اعتدال و تدبیر تا پایان دولتشان موفق به جلب همراهی و اعتماد مردم و کسانی که به ایشان رأی داده اند باشند.

حمایت رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی و ورود اصلاح طلبان به عنوان یک جناح سیاسی موثر در انتخابات و حمایت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی و حمایت مجمع روحانیون مبارز و نهایتا کنار رفتن آقای دکتر عارف -که حقیقتا یک تصمیم قابل تقدیر بود - که اگر اتفاق نمی افتاد انتخابات حتما به دور دوم می رفت، از عوامل بسیار موثر در پیروزی آقای روحانی بوده است.

البته از تعدد نامزدهای مستقل و وابسته به اصول گرایان نیز نباید غفلت کرد. اینها همه عوامل زمینه ساز بودند اما عامل اصلی و نهایی،  رأی تعیین کننده مردم و صیانت از آن بود. در پیدایش موج روبشتاب حمایت از آقای روحانی اقدام ناباورانه – و به نظر اینجانب فاقد مستند شفاف قانونی – از سوی شورای محترم نگهبان در رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی تأثیر بسزایی داشت. این اقدام که دلایل توجیهی آن هیچگاه نتوانست اکثریت مردم را مجاب کند باعث شد حتی کسانی که نسبت به شرکت در انتخابات دچار تردید بودند را بپای صندوق های رأی بیاورد.

 ● بعد از تلخیهای انتخابات دور قبل که هنوز آثار آن باقی است، آیا انتخابات اخیر دارای پیام خاصی هم بوده است؟

- می توان گفت، یک پیام ارزشمند این انتخابات اثبات ظرفیت بسیار بالای جمهوری اسلامی، قانون اساسی و نظام ولایت فقیه است. متأسفانه در سالهای اخیر بعضا به علت برخی تعریفها و تفسیرهای تنگ نظرانه از اینگونه عناوین ارزشمند تردیدهایی در اذهان جامعه - خصوصا جوانان - در مورد کارآمدی نظام ولایت فقیه، ایجاد شده بود اما این انتخابات نشان داد که اگر تحولی قرار است رخ دهد نظام جمهوری اسلامی چه ظرفیت بالایی برای تحقق بخشیدن به خواست مردم دارد ؛ اگر نگاهی به مشکلات کشورهای دیگر و جنگهای داخلی آنها بیندازیم و سپس به آرامش حاکم بر کشور خودمان توجه کنیم، این آرامش را مدیون نظام هستیم.

انتخابات اخیر این واقعیت را نشان داد که اگر همه وصایا و خصوصا وصیت نامه امام در باب مسئولیت نیروهای پرتلاش نظارتی و نظامی و انتظامی در مسأله انتخابات و توصیه امام برای صیانت از آراء مردم و وجوب پایبندی همه طرف ها به قانون و تذکرات رهبر معظم انقلاب در این امور رعایت شود شاهد خیلی از مشکلات نخواهیم بود.

همچنین انتخابات اخیر پاسخی قاطع و کوبنده به براندازان خارج نشینی بود که بیش از سی سال است با خیانت به مردم و کشورشان در پناه بیگانگان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی تبلیغ و توطئه می کنند. حماسه اخیر نشان داد که مردم ایران نظام و هویت جدیدی را که پس از قرن ها تلاش و مبارزه با نثار خون عزیزانشان تشکیل داده اند بسان جان و میهن شان دوست می دارند و از چنان فهم و اتحادی برخوردار هستند که چاره جویی برای خواسته ها و مشکلات شان – هر چند بزرگ و اساسی - را در درون همین نظام الهی رقم بزنند.

 ● به نظر شما اولویتهای دولت جدید در پاسخگویی به انتظارات مردم جیست؟

- اولا باید از مصادره انتخابات پرهیز شود. پیروز این انتخابات کل ملت ایران و گفتمان امام و انقلاب است. مگر نه اینکه تدبیر و امید و اعتدال و عقلانیت از مولفه های  بارز اندیشه و سیره سیاسی امام و انقلاب است؟ و اکنون همه باید برای تحقق وعده های دولت همراهی کنیم. 

باید سعی شود سطح مطالبات از دولت یازدهم را افزایش ندهیم. زیرا مشکلات معیشتی، فرهنگی، سیاسی، بین المللی و ... به اندازه کافی وجود دارد که دولت باید به آنها برسد. اولویت اول ساماندهی مشکلات معیشتی مردم و تثبیت و تقویت پول ملی و کاهش تورم است. همه جناح ها و گروه ها باید به دولت کمک کنند و به آن فرصت کافی بدهند تا مشکلات بتدریج حل شود.

از جمله اولویت های دولت یازدهم، فکر می کنم بازسازی ساختارهای دگرگون شده مربوط به مدیریت و برنامه ریزی و اقتصاد و اداره کشور است.

از جمله نکات مهم که حتما جناب آقای دکتر روحانی به آن عنایت دارند، اولویت فرهنگ است. از دیدگاه امام خمینی فرهنگ مبدأ سعادت یا شقاوت یک ملت است. اگر فرهنگ مورد غفلت قرار گیرد می تواند مشکلات جدی اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی ایجاد کند. لذا دولت باید در عرصه فرهنگ عمومی و رهاسازی تصدی گری در بخش فرهنگ، تقویت نقش نظارتی حمایتی و دیده بانی و حمایت از تکثر فرهنگی و دادن عرصه به هنرمندان و اهالی فرهنگ با سلایق مختلف و متنوع تلاش کند، زیرا در چند سال اخیر به دلیل حاکمیت دیدگاه هایی که تمایل به تک صدایی داشتند، محدودیت هایی شکل گرفته است. طبعا باید میدانی ایجاد شود که تمام کسانی که می خواهند در چارچوب قانون اساسی عمل کنند وارد شوند. مراکز و کانونهای فعالیتهای دینی هم باید امکان مشارکت همه علاقمندان را فارغ از جناح بندیهای تنگ سیاسی فراهم سازند.

● آقای انصاری! با توجه به این انتخاب، فکر می کنید فضای لازم برای تداوم فعالیت های موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی چگونه فراهم شود؟ فکر می کنید آیا می توانید کارهایی که در چند سال گذشته به دلیل مسائل گوناگون امکان انجام آنها را نیافته بودید، انجام دهید؟

- نهادینه کردن اندیشه امام خمینی و اصول و شاخصهای مورد نظر امام خواسته همه جناح های معتقد به راه امام است و باید در دستور کار دولت و نظام باشد. با پیگیری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قوانین جاری و سیاستها و مواد قوانین برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز بندهایی به این موضوع اختصاص یافته است؛ اما در دولت قبل – علیرغم همکاری بسیار خوبی که دستگاه های مختلف در ستاد بزرگداشت امام داشتند – بواسطه تنگ نظریها و شرایطی که پیش آمد شاهد وقفه و رخنه ای در فعالیتهای موسسه در این چند سال بودیم که با توجه به جایگاه معنوی امام و نیاز همیشگی نظام و جامعه به احیای مستمر نام و اندیشه امام، انتظارمان این است که توجه به اندیشه های ایشان بیش از گذشته مورد اهتمام ارکان دولت جدید باشد .

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی اعلام آمادگی می کند که نتیجه مطالعات کارشناسی خود و تجارب ارزنده خویش در زمینه اندیشه امام را در اختیار دولت محترم قرار دهد و پیش بینی می کنم فعالیتهای موسسه بصورت موثر و جدی تر تداوم و توسعه یابد.

● می توانید بطور مصداقی از برنامه های مدنظرتان بگویید؟

- بله، تداوم پیگیری ها برای درج اصول و شاخصهای اندیشه و سیره حضرت امام در متن قوانین کشور، فعال نمودن ستادی که در برنامه پنج ساله برای هماهنگی دستگاه های فرهنگی و آموزشی و اجرایی کشور در زمینه پژوهش و ترویج اندیشه حضرت امام پیش بینی شده بود و در سال های اخیر عملا تعطیل شده بود، جلب همکاری موثرتر حوزه های علمیه و وزارت آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و دانشگاه ها که با نسل آینده ساز کشور سر و کار دارند برای معرفی و ترویج اندیشه و آثار امام، از جمله این برنامه هاست. همچنین می توان از تجربه های موفق موسسه در بر گزاری کنگره های مختلف علمی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی با سلایق مختلف برای پیشبرد آرمانهای امام و انقلاب اسلامی و اهداف فرهنگی دولت و نظام استفاده کرد. توسعه سایت جامع امام خمینی که هم اکنون معتبر ترین منابع را در فضای وب به مخاطبان ارائه می کند برای پاسخگویی به نیازهای رو بفزونی در جهان اسلام و تقویت پایگاه اطلاع رسانی جماران و عملی ساختن بسیاری از برنامه های پژوهشی و آموزشی و فرهنگی که بواسطه محدودیت ها، اجرای آنها متوقف مانده است تجهیز و بهره برداری از فضاهای بسیار خوبی که در حرم امام و خمین و قم و نجف و جماران احداث گردیده است از دیگر برنامه هایی است که امیدواریم در فضای جدید شاهد تحقق آنها باشیم.

● آقای انصاری! موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و بیت امام نقطه کانونی یاران امام در سالیان متمادی بوده است؛ فکر می کنید با انتخابات اخیر عرصه تا چه میزان برای حضور یاران امام در جایگاههای رسمی و اجتماعی فراهم شده باشد؟

- البته سوال شما را این گونه تصحیح کنم که یاران امام فقط شامل افرادی در یک جناح خاص نیستند که بگوییم در این سالها همه آنها از عرصه دور بوده اند. به هر حال خیلی از کسانی که در سال های اخیر در مسئولیت بوده اند از دوستان و یاران امام می باشند و بعضی از آنها سال ها در کنار ایشان مبارزه کرده بودند. اما می پذیرم که بتدریج فضای تنگی ایجاد شد که از ظرفیت بسیاری از یاران امام استفاده نشد.

خوشبختانه با توجه به جایگاه بیت امام به عنوان سرمایه معنوی جامعه، و یادگار امام با جایگاهی که در میان جناحهای مختلف نظام دارد و ارتباط وثیقی که با مصادر عالی نظام و نیز طرف های مختلف انتخابات اخیر- خصوصا جناب آقای دکتر روحانی- دارند، جای این امیدواری هست

که نام و یاد و اندیشه امام ، پرفروغ تر از قبل، زینت بخش سیاستهای نظام و در صدر برنامه های فرهنگی و اجتماعی دولت باشد. طبیعی است همراهان امام بدون هیچ چشمداشتی به مناصب رسمی، وظیفه شرعی و ملی خود می دانند که با دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید نام گرفته است همراهی کنند و طبعا تشکیلات منسوب به امام، حرم امام و پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و موسسه همانند گذشته در خدمت اهداف فرهنگی نظام و دولت محترم است .

● فکر می کنید انتخابات در آرایش سیاسی کشور چه آثاری گذاشت؟

- جناح بندی در همه کشورهای جهان وجود دارد؛ یک گرایش محافظه کار است و یک گرایش هم تحول خواه. در هر منطقه و کشوری هم با اسامی مختلف مطرح می شوند، اما وجود جناح سیاسی به تنهایی کافی نیست مهم وجود احزاب فعال و موثر است که جناحها را شکل می دهند. اگر ما احزاب شناسنامه دار داشته باشیم که جوانان و مردم را آموزش بدهند، این امر باعث افزایش دانش سیاسی مردم و عدم بازگشت به تجربیات تلخ گذشته می شود و امکان نقش آفرینی مردم را تضمین و مراقبت می کند، ائتلاف های سیاسی پایدار- نه ائتلاف هایی که شب انتخابات شکل بگیرد - ایجاد خواهد شد و مطمئنا این انتخابی که مردم ایران داشتند جریان های یک جناح را که نتوانستند به ائتلاف برسند، به نقد خود وا می دارد که این اتقاق مبارکی است که اکنون شاهد آن هستیم. به عنوان یک ناظر در 34 سال گذشته فکر می کنم اکنون زمان آن است که تضمین های کافی قانونی برای تشکیل احزاب مردمی قوی فراهم شود. زیرا راهی برای رسیدن به مردم سالاری دینی جز شکل گرفتن احزاب مردمی وجود ندارد.

فعالیت های انتخاباتی در حال حاضر اینگونه است که در عرض چند ماه و گاه چند هفته و چند روز یک گفتمان سیاسی مطرح می شود، موجی می سازد و غالب و پیروز می شود اما بسرعت فراموش می شود. در حالی که سیاست ورزی مثل همه رشته ها و عرصه های دیگر باید در بستر مناسب خود بطور مستمر تداوم یابد که این بستر را فعالیت مستمر تشکلهای سیاسی و وجود احزاب قوی پدید می آورد؛ البته تحقق همین مطالبه خود نیازمند توجه جدی به تضمین آزادی های مصرح در قانون اساسی است . نباید از تعدد احزاب و تکثر سلایق سیاسی بهراسیم. متأسفانه وقتی بحث از آزادی می شود دشمنان آگاه یا ناآگاه آزادی آن را به بی بند و باری فکری و اخلاقی تعبیر می کنند. در حالی که آزادی یکی از سه رکن همیشگی خواسته های مردم از سال 57 تاکنون و از ارکان مثلث شعارهای انقلاب اسلامی و از اصول میثاق ملی و قانون اساسی است.

● آیا سخن و نظری ناگفته دارید؟

- بله ،  بنظرم  زمان آن فرار رسیده است که برای رفع کدورتها و نقارهایی که در چهارسال  اخیر ایجاد شده است، تلاش شود. هرچند ما شاهد معجزه حضور مردم در انتخابات بودیم؛ اما هنوز برای جلب همدلی و اعتماد تمامی اقشار و آحاد جامعه خصوصا در قشر جوان موانعی وجود دارد. فکر می کنم که بسیاری از دلسوزان انقلاب این انتظار را از بزرگان دارند که در جهت رفع محدودیت پدید آمده برای بعض چهره های خدوم و باسابقه انقلاب که در سخت ترین شرایط انقلاب در دوران رهبری حضرت امام و دفاع مقدس خدمات فراوانی به مردم و کشور و نظام داشته اند پادرمیانی کنند.  باشد که در این فضای امید و وحدتی که شکل گرفته است بار دیگر شاهد شیرینی حضور همه نیروهای انقلاب در متن حرکت رو به پیش جامعه باشیم.و سخن پایانی اینکه نقارها و رقابت ها را به رفاقت تبدیل کنیم و همه زیر چتر وحدت بخش و گره گشای نظام اسلامی برای عزت و پیشرفت کشور تلاش کنیم و در آستانه تشکیل دولت ، از فرصت معنوی ماه میهمانی خدا بهره بگیریم و در ادعیه و مناسبت های ماه مبارک رمضان برای سربلندی کشور و نظام و توفیق دولت تدبیر و امید در حل مشکلات مردم و کشور دعا کنیم.

 

 منبع: حضور، ش 85، ص 3.

. انتهای پیام /*