کتاب «لوایح چینی نور تصوف» توسط پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، این کتاب 326 صفحه ای ترجمه بخشی از کتاب ساچیکو موراتا است که حسن مهدی پور این ترجمه را انجام داده و پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی در شمارگان هزار نسخه آن را به چاپ رسانده است.

در مقدمه ای که نویسنده این کتاب بر آن نوشته آمده است: «کتاب حاضر به هفت بخش تقسیم می شود. بخش اول اختصاص به نخستین ظهور آثار چینی زبان دارد که مسلمانان قرون 17 و 18 نگاشته اند، و در آن دو تن از برجسته ترین علمای مسلمان چینی یعنی وانگ دای – یو و لیوجی معرفی می شوند، و به شرح برخی از تلاش های علمای مسلمان برای ترجمه آثار اسلامی به زبان چینی پرداخته می شود. در بخش دوم نوشته های وانگ دای – یو به تفصیل معرفی می شوند. در بخش سوم به شرح آموزش بزرگ امر ناب و حق (چینگ – جن دا – سیوئه)، اثر وانگ، پرداخته و تصویری از موقعیت آن در بافت تعالیم اسلامی و چینی به دست داده می شود. در بخش چهارم ترجمه آموزش بزرگ وانگ آمده است. در بخش پنجم درباره اهمیت اثر فارسی لوایح عبدالرحمان جامی و ترجمه لیو جی از آن به زبان چینی با عنوان کشف حجاب از عالم حقیقی (جن – جینگ جائو – وی) بحث می شود. در بخش ششم ترجمه جدیدی از لوایح جامی از فارسی به انگلیسی عرضه می شود. در بخش هفتم ترجمه کشف حجاب از عالم حقیقی لیو جی می آید. این دو ترجمه در صفحات مقابل هم قرار گرفته اند تا خوانندگان خود بتوانند قضاوت کنند که لیو جی چگونه این متن را مناسب با فضای نو – کنفوسیوسی تفکر چینی اصلاح کرده است.»

در مقدمه ای که مترجم این کتاب بر آن نوشته نیز آمده است: «پیشگفتار کتاب از استاد نویسنده دِوُ ومینگ است. این پیشگفتار شرحی گذرا از حضور تاریخی اسلام و مسلمانان و تأثیرات فکری و فرهنگی و اجتماعی آنان بر جامعه چینی است و به روندی که در طی آن مسلمانان به «مسلمانان چینی» با عنوان «هوُی هوُی» شناخته شدند، اشاره می کند. همچنین از نخستین تلاش های دینی متفکران مسلمان چینی و چگونگی تعامل آموزه های اسلامی با آموزه های کنفسیوسی سخن می گوید. اما در مقدمه، نویسنده ضمن اشاره به اثر دیگر خود، دائوی اسلام، به نقد دیدگاه برخی متفکران غربی درباره ناسازگاری تعالیم اسلام با اندیشه های چینی می پردازد و بر تشابه و قرابت این دو سنت در موضوعات گوناگون تأکید دارد. در ادامه به نقش تأثیرگذار متفکران برجسته مسلمان چینی و آثارشان در جهت معرفی اسلام به مسلمانان چینی اشاره می کند. در پایان به توضیح برخی از موضوعات مشترک این دو سنت می پردازد.»

. انتهای پیام /*