پروفسور انیس امین کاریچ وزیر فرهنگ و هنر و تعلیم و تربیت بوسنی هرزگووین:

ظهور شخصیت امام خمینی به جهان نشان داد شرق شناسی های غرب علوم نادرستی هستند

اشاره:

در جلس‍ﮥ بعداز ظهر روز دوم سمینار بوسنی هرزگووین و چشم انداز آیندۀ آن سخنرانی آقای «انیس امین کاریچ» را که گوش کردم، ویژگیهای بیان و توانایی های او در سخن، بیان دردمندی های انسان معاصر از حاکمیت جهل بر جهان کنونی بود. و دل نگرانی های مقام انسانی اش را وقتی شنیدم صدای مظلومیت بوسنی بود و مقاومت سنگ فرش های گراژده و سارایوو و طنین کلمات که پژواک حق بود و باطل را نشانه می رفت. و بعد از سخنرانی وقتی از ایشان خواستم تا به گفتگویی بنشینیم برای «حضور» و حرفی و بحثی از «بوسنی» و «امروز» داشته باشیم، پذیرا شد و ماحصل آن گفتگو با این قلم تنظیم، و در ذیل از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد.

حضور: در حاشیه برگزاری سمینار بوسنی هرزه گوین و چشم  انداز آیندۀ آن، فرصتی پیش آمد تا با پروفسور «انیس امین کاریچ» وزیر فرهنگ و هنر و تعلیم و تربیت کشور بوسنی گفتگویی داشته باشیم، ضمن خیر مقدم از ایشان می خواهیم یک معرفی اجمالی از گذشته و فعالیت  های فرهنگی خودشان را توضیح بدهند.

پروفسور انیس امین کاریچ:

من در سال 1958 در بوسنی متولد شدم، در مرکز بوسنی و بعد از آموزش ابتدائی مدرس‍ﮥ راهنمایی اسلامی را طی پنج سال تمام کردم و بعد از آن من دو دانشکده را گذراندم یکی دانشکدۀ علوم اسلامی و دیگری دانشکدۀ علوم سیاسی در دانشگاه سارایوو.

بعد از آن من لیسانس ادبیاتم را در دانشگاه سارایوو گذراندم و تِزم را با عنوان و موضوع «فلسفۀ اخوان الصفا» و رابط‍ﮥ آن با فلسف‍ﮥ یونان نوشتم.

موضوع دکترای من که آنرا در دانشگاه بلگراد گرفتم مشکلات تفسیری برای ترجم‍ﮥ قرآن کریم بود، اکنون من به عنوان پروفسور و استاد در دانشگاه سارایوو و دانشکدۀ علوم اسلامی کار می کنم. همچنین من وزیر تعلیم و تربیت و فرهنگ و هنر جمهوری بوسنی هرزگووین هستم. من سه ماه پیش توسط رئیس جمهور علی عزت بگوویچ و نخست وزیر هاریس سیلازیچ در این پُست منصوب شدم. من تألیفات مختلفی داشتم و چندین موضوع کتاب نوشته ام یا ترجمه کرده ام اَز انگلیسی به بوسنیایی یا اَز عربی به بوسنیایی.

آثار مشهور من عبارتند از ترجم‍ﮥ جدیدی از قرآن کریم که من آنرا در طی این جنگ به پایان رساندم و قبل از این جنگ در بوسنی هرزگووین این کار را شروع کرده بودم. این ترجمه حدوداً دو هزار صفحه را شامل می شود. از کتابهای بسیار معروف من، «قرآن در زمان معاصر» است و بعد از آن «مقدمه ای بر تفسیر قرآن کریم» و بعد از آن تفسیر قرآن و «مشکلات ترجم‍ﮥ اصطلاحات کلیدی قرآنی به زبان بوسنیایی و زبانهای اروپایی.»

من چندین سال سردبیرِ مجل‍ﮥ هفتگی اسلامی بودم و مقالات بسیار خوبی و مصاحبه های بسیار خوبی با افراد معروف و صاحب نظری از یوگوسلاوی سابق و از بوسنی و هرزگووین انجام دادم. من خیلی خوشحالم که در فرصتی بتوانم اشاره بکنم که من مترجم کتابهای خیلی مشهوری هستم که توسط علام‍ﮥ  طباطبایی نوشته شده اند.

عنوانهای آنها در زبان بوسنی: «قرآن و اسلام» است که ما آنرا سه سال پیش ترجمه کردیم و این کتاب را دانشکدۀ علوم اسلامی دانشگاه سارایوو منتشر کرد و در زمان انتشار دعوتی شد از بسیاری از مسلمانان ایرانی در بلگراد (و از جمله مسئولین سفارت ایران در بلگراد). همچنین در این سالها من کتابهای دیگری را هم که توسط علامه طباطبائی نوشته شده است ترجمه کرده ام، مانند:

الشیع من الاسلام (به زبان عربی) شما این کتاب را می شناسید؟

حضور: بله، علامه طباطبائی، از فلاسفه و از بزرگان علم و اندیشه هستند و تألیفات ایشان بسیار معتبر و شناخته شده است.

امین کاریچ: و همانطور که شما می دانید من وزیری از جنگ هستم و امّا وزیر جنگ نیستم!

 حضور: ما از مجل‍ﮥ «حضور» هستیم و مفهوم «حضور» انتخاب شده است به این معنی که تداوم و زنده بودن افکار حضرت امام را به جهان ابلاغ نماید. شما در شرایط فعلی راههای توقف جنگ در بوسنی و جُستن راه حلهای اساسی و در کل شیوه های برگشت حق به زندگی معاصر در جهان را چگونه تحلیل می کنید و چه تدبیرهایی برای زنده نگهداشتن حق می توانیم داشته باشیم با توجه به آرمانهایی که حضرت امام داشتند؟

امین کاریچ: همانگونه که گفتم من وزیری از جنگ هستم و از سرزمینی آمده ام که هنوز زنده است و زیر بارش گلوله های صربها زندگی می کند.

من دربارۀ وضعیت دانش پژوهی در بوسنی هرزگووین چه بگویم؟ اکنون سیستم آموزش و پرورش ما در بوسنی هرزگووین کاملاً تخریب شده است، ما مدارسی را داریم که کلاً تخریب شده اند. مردمان مجروح زیادی داریم، استادان مجروح زیادی داریم، استادان آواره شده اند و مردم آواره تر و ... وظیف‍ﮥ زمان چیست؟ من چه باید بگویم وقتی که به «وظیف‍ﮥ زمان» اشاره می کنم؟!

منظور من آنست که ما باید حداکثر کوشش خود را بکار بگیریم برای ترقی سیستم تعلیم و تربیتمان در جهان امروز، من خیلی خوشحال هستم که در این فرصت می  توانم بگویم که ما اکنون کتابهای درسیمان را در بوسنی، تحت موضوعاتی چون زبان بوسنیایی، تاریخ بوسنیایی، تمدن اسلامی در بوسنی، ترکیب فرهنگ شرقی زیر چاپ داریم. ما در سه سال پیش این فرصت را نداشتیم و این آزادی را نداشتیم که برای مثال چیزی دربارۀ حافظ، دربارۀ فردوسی، دربارۀ زمخشری، دربارۀ رازی، دربارۀ غزالی و دربارۀ امام خمینی و دربارۀ علامه طباطبائی و غیره بیاموزیم و بنویسیم.

اکنون ما سیستم تعلیم و تربیت خودمانرا در دستمان داریم، بخاطر همین مسئولیت های ما خیلی بزرگ تر است. و من شب و روز کار می کنم برای بهبود و ترقی دادن به سیستم تعلیم و تربیت و آموزش در بوسنی.

اگر شما بخواهید بدانید که نقش اسلام در سیستم تعلیم و تربیت ما چیست؟ من می توانم بگویم که اسلام اکنون در برنامه های ما قرار دارد. در برنامه های تعلیم و تربیت و طرحهای اسلام در تعلیم و تربیت نقش عمده را بازی می کند، بخاطر آنکه اسلام حقیقت و امر مسلم و هویت وجودی عمدۀ مردم بوسنی است و متقابلاً تنها مردم بوسنی می توانند اسلام را در اروپا حفظ بکنند.

منظور من آنست که اسلام و بوسنی و مردم بوسنی هر کدام به یکدیگر متصل شده  اند و اگر ما هر کدام از این سه قسمت را از دست بدهیم ما هم‍ﮥ آنها را از دست خواهیم داد.

اگر ما اسلام را از دست بدهیم ما بوسنی را از دست خواهیم داد. ما مسلمانان بوسنی را از دست خواهیم داد اگر ما بوسنی را از دست بدهیم، همچنین ما اسلاممان را از دست خواهیم داد.

برای مثال زمانی که صدا زده می شوند برای نماز (اذان) و پخش اذان برای اولین بار در رادیو تلویزیون بوسنی اتفاق افتاد. آن اتفاق خیلی تازه چهار سال پیش بود، درست چهار سال پیش، در آن زمان عید فطر بود و بسیاری از مردم که رادیو را باز کردند و اذان را شنیدند، بسیاری از مردم گفتند: آه روزهای گمشده فرا رسیده است، بخاطر آنکه باور نکردنی بود که ما در بوسنی بتوانیم اذان را از رادیو بشنویم!

اکنون در بوسنی با توجه به نظام تعلیم و تربیت ما و بواسط‍ﮥ نظام آگاهی دهندۀ ما، می توانیم فکر کنیم که اذان چیزی عمومی است و هر روز در بوسنی هرزگووین شنیده می شود. یکی از مشکلات عمدۀ ما در کار چاپ و نشر است، لوازم و امکانات بخصوص کاغذ که تهیه آن برای ما خیلی مشکل است، ما کاغذ نداریم به خاطر آنکه نیروهای سازمان ملل فکر می کنند که کاغذ یک مادۀ استراتژیک است. و ما تقاضا می کنیم از دوستانمان در جهان و همچنین از ایرانی ها که در این زمینه کمک بشود به بوسنی که امکان و اجازه بدهد به ما که منتشر کنیم کتابهای متعددی، در زمین‍ﮥ اسلام شناسی و کتابهای درسی تازه را و دفترچه های متعددی را که مورد نیاز مدارسمان است.

ما سه دانشگاه بزرگ داریم؛ یکی از آنها در موستار، دومی در سارایوو و سومی در توزلا قرار دارد. امّا اکثریت دانشجویان اکنون در ارتش هستند و ما حدوداً 50 هزار دانشجوی منظم و 30 هزار دانشجوی غیرمنظم داریم. منظورم آنست که اکثریت دانشجویان ما در حال حاضر در ارتش هستند.

همانگونه که شما می دانید مردم بوسنی مردمی اروپایی هستند امّا از لحاظ خونشان و از لحاظ زبانشان و از لحاظ فرهنگمان و از لحاظ تمدنمان، ما مسلمان هستیم و ما از نظر موقعیت نظیر مجمع البحرین هستیم! شما می دانید که مجمع البحرین چیست؟ ما میان اروپا و میان غرب و شرق قرار داریم. و نظام آموزشی ما آنرا منعکس می کند به خاطر آنکه دانش آموزان و دانشجویان ما باید بدانند که «گوته» (شاعر آلمانی) چه کسی است و «حافظ» چه کسی است و برای مثال «اقبال» چه کسی است؟ و همچنین بچه های ما بواسط‍ﮥ نظام تعلیم و تربیتشان باید بدانند که «غزالی» چه کسی بود؟ «کوپرنیک» که بود؟ و غیره. و اینها دلایل موقعیت ما از نظر مقایسه با مجمع البحرین است، ما خیلی به خاطر ایده هایمان که در خطر هستند مراقب هستیم. به خاطر آنکه کمونیزم به عنوان یک ایدۀ بزرگ و یک ایدۀ سیاسی و یک ایدۀ غلط عمدۀ شهرهای قدیمی ما را از نظر معماری تخریب کرده است و زمینه های نظام تربیتی و آموزشی و اخلاقی و تاریخی ما را تخریب کرده است.

حضور: در زمین‍ﮥ ابعاد فرهنگی – معنوی و عرفانی شخصیت حضرت امام چه مطالعاتی دارید و چقدر آشنایی با این ابعاد حضرت امام دارید و اصولاً جایگاه و موقعیت حضرت امام در دنیای امروز برای هدایت بشریت را چگونه توصیف می کنید؟

امین کاریچ: دربارۀ امام خمینی (رحمة الله علیه) ما خیلی زیاد و خیلی خوب میدانیم چگونه شخصیتی است؟ زمانی که ما بیش از 12 سال قبل در برنامه های تلویزیون تصویر مردی را دیدیم که آشکارا و مکرراً می  گوید؛ استعمار و ویرانی کافی است، ما مسلمان هستیم. بسیاری از استادان جوان در سارایوو و در بوسنی هرزگووین به امام خمینی عشق ورزیدند و (در حقیقت بسیاری از ما و تمام مسلمانان بوسنی و هرزگووین) طرفدار و مدافع اندیشه های امام خمینی هستند. خوب است شما بدانید که از زمان انقلاب اسلامی تاکنون در بوسنی هرزگووین ما تلفظ می کردیم نام امام خمینی را بعنوان «پدربزرگ» و ما می دانیم که پدربزرگ چه کسی بود؟ و چقدر در بیداری و هدایت انسان مؤثر بود. حدود 13 تن از دانشمندان که در میان آنها علی عزت بگوویچ هم بود، بعد از انقلاب اسلامی ایران به زندان افتادند و تنها بخاطر این دستگیر شدند که حکومت از ترس و بیم آنکه انقلاب اسلامی ممکن است بعد از ایران در بوسنی هرزگووین ظاهر بشود آنها را دستگیر کرد تا آنجا که من می دانم تاکنون بسیاری از مقالات و سخنرانی هایی که توسط حضرت امام نوشته شده و انجام شده است به زبان بوسنیایی ترجمه شده است. و ما این مقالات را در دست داریم «شهادت» و «حکومت اسلامی» به زبان بوسنیایی ترجمه شده است. از دیدگاه فلسفی و از نقطه نظر من، من می توانم بگویم که امام خمینی بزرگترین رهبر مذهبی در قرن بیستم و در تمام جهان اسلام است.

آیا شما می دانید که بعد از امام خمینی شما می توانید تاریخ ملل اسلامی را مطالعه کنید؟ من وقتی که این جمله را می گویم اغراق نمی کنم. همچنین آنچه که شخصیت امام خمینی به ما نشان داد آن بود که اسلام هنوز خیلی خیلی زنده است در خیلی از کشورها و همچنین در ایران جائیکه ریشه های صنعتی شدن، ریشه های مدرنیزه شدن، ریشه های اروپایی شدن، ریشه های غربی شدن، به وقوع پیوسته بود که شما سیر آنرا بهتر از من می دانید.

وقتی امام خمینی از اروپا، به کشور

 خودش بازآمد، بسیاری از روانشناسان، بسیاری از جامعه شناسان، بسیاری از اساتید دانشگاه به خودشان گفتند: آه ما باید اسلام را با چشمانی دقیق مطالعه کنیم، نه بطور سطحی. همچنین ظهور شخصیت امام خمینی به ما نشان داد که شرق شناسی های غرب علوم نادرستی هستند به خاطر آنکه نتوانسته بودند ظهور شخصیتی قوی، نظیر شخصیت امام خمینی را پیش بینی کنند. و شما می دانید که آثار متعدد کتابهای امام خمینی همه دربارۀ موضوعات اسلامی قابل رؤیت هستند. و همۀ آنها خیلی خیلی مهم هستند. تا آنجا که من می دانم زمانی که امام خمینی در اینجا قیام کرد ما در دوران کمونیستی بسر می بردیم و بسیاری از کاتولیک ها در بوسنی هرزگووین به من گفتند: «امام خمینی مانند یک مرد مقدس است و خیلی تیزبین و زیرک است» و شما می دانید که تیزبینی چیست؟ من شخصاً علاقمندم که کتابهای دیگری از امام خمینی را ترجمه کنم.

ایران، سرزمین بسیار پرجاذبه ای است. مردم شما خیلی با قدرت و قوی هستند، روحانیت در این مردم قوی است. شما به عنوان ملتی جوان باید مراقب سنت و شیوۀ اسلام در اینجا و جهان باشید!

همانگونه که آلمانی ها و اروپایی ها بهم تلفیق یافته اند، همانطور هم ایران و اسلام بهم تلفیق یافته اند. هر چیزی را که آلمانی ها دارند شما هم دارید، شما ملتی قوی هستید، مردمی خیلی با استعداد و پویا و ملتی کهن با تاریخی بسیار درخشان. شما می دانید که تنها اسلام قویتر است اگر ما و شما ادیان دیگر را مقایسه کنیم، اسلام قویتر است.

من در اینجا جمل‍ﮥ خیلی معروف «هانری کوربن» و «پیترز بوکار» را تکرار می کنم به خاطر آنکه آنها دریافتند که قلب امت بزرگ اسلامی کجاست؟ که ایران است!

حضور: وقتی شما صحبت می کردید در کنفرانس، شنیدیم که تصویر خیلی خوبی از معنا و ماهیت و مظلومیت بوسنی هرزگووین ارائه دادید و در انتقال این تصویر خیلی موفق بودید. من می خواستم بگویم با توجه به اینکه حضرت امام منادی حق بودند، شما برای برگشت حق و عدالت به جهان معاصر و عموماً ایجاد یک وحدت عملی که آن هم از آرمانهای امام خمینی بود در جهان امروز، فکر می کنید که چه راه  حلهایی می تواند مؤثر باشد؟ امام منادی وحدت و دوستی بر مبنای ایجاد حق و عدالت هستند و شما هم خواهان این هستید که حق به بوسنی و جهان برگردد. راههای عملی رسیدن به حق و شیوه ای که ما بتوانیم از سیطرۀ باطل و کفر جهانی خارج شویم چیست و چه پیشنهادهایی برای ایجاد عملی وحدت دارید؟

امین کاریچ: من دلایلی را که چرا شما به لغت «عدالت» اشاره کردید می دانم. عدل اصطلاح بسیار معروف اسلامی است و در حقیقت، اسلام مذهب عدل است.

آنچه که ما می توانیم انجام بدهیم آنست که از طریق معرفی کردن این لغت به جوامع، مرور کنیم دانشمان را دربارۀ شریعت و دربارۀ قانون اسلامی و همچنین قانون مقدس اسلامی.

شما می دانید که اروپا و بطور کلی غرب و بسیاری از کشورهای اسلامی و یا به اصطلاح اسلامی، آنها قوانین غیرمذهبی دارند. این قوانین به وسیل‍ﮥ انسان وضع شده  اند و توسط بشریّت پدید آمده اند امّا قوانین شریعت چیزی نیست که توسط انسان پدید آمده باشند، بلکه چیزی است که به وسیل‍ﮥ خدای متعال وضع شده است. به خاطر آنکه هر چیز که توسط خداوند وضع می شود فطری است، پس من می توانم نتیجه بگیرم که شریعت فطری است و چیزی نیست که توسط بشریت تصور بشود.

در بوسنی، ما کوشش می کنیم تا آنجا که ممکن است در میدان عدالت باشیم، هر زمان که ما قضاوت می کنیم هر وقت که مقاله می نویسیم، هر زمانی که بر علیه صربها می جنگیم.

من می توانم به شما بگویم که در بوسنی هرزگووین هر جائیکه مسلمانان زندگی می کنند، هر کجا که مسجد است و هر کجا که کلیسا است، ما در عدالت زندگی می کنیم. چرا؟ به خاطر آنکه ما عدالت را در خونمان داریم. صربها نمی دانند عدالت چیست! آنها نمی دانند حقوق مذاهب دیگر و ملل دیگر و دولت های دیگر چیست!

 من می توانم به شما بگویم که ما به عنوان مسلمان عقدۀ حقارت و احساس پستی و کوچکی نداریم نسبت به دیگران به خاطر آنکه «اَلاسلٰام یَعلُوا وَ لٰا یُعْلیٰ عَلیه» همچنین ما در بوسنی از لحاظ تعداد کوچکیم، ولی ما بسیار قوی هستیم. تنها بوسنیایی ها و شما ایرانیها، تنها ما در برابر دشمن اسلام، در برابر دشمن آخرین مذهب (اسلام) ایستاده ایم.

آیا شما می دانید که به عنوان یک ملت کوچک در اروپا، در قلب اروپا، اکنون ما 200 هزار سرباز مسلمان داریم که آماده اند به نام خداوند به خاطر سرزمینمان، مساجدمان، زندگیمان، همسرانمان و فرزندانمان بجنگند. این عدالت است و این احساس کردن عدالت است در خونمان! به خاطر آنکه اگر ما این عدالت را در خونمان نداشتیم ممکن بود پرچم سفید را بالای سرمان ببریم (و تسلیم شویم) اما سارایوو همچنان یک شهر محاصره شده است، سارایوو همچنان قوی است! سارایوو قویترین خط جنگ است و شاید از تمام خطوط جنگی در زمان جنگ جهانی دوّم قویتر باشد، سارایوو قویترین خط جنگ را دارد. من خیلی خوشحالم که در این فرصت می توانم بگویم امام خمینی رهبری مذهبی بود که دوباره در پایان قرن بیستم، بعدا از عیسی علیه السلام، او منعکس ساخت که شریعت چیست و عدالت چیست؟ ما باید بگوئیم که جهان معاصر جهان استثمار است و جهان عدالت نیست و همچنین من در اینجا از شخصیت امام خمینی تقدیر و تجلیل می کنم.

حضور: من خیلی خوشحال می شوم اگر شما تصویری از آیندۀ بوسنی دارید این تصویر را به ما هم منتقل بکنید که ما هم حس بکنیم و آرزو می کنیم که شما بتوانید حقانیت خودتان را آنجا اثبات بکنید و جهان هم بیدار بشود و از شما حمایت بکند.

امین کاریچ: اینکه من آینده بوسنی را چگونه پیش بینی می کنم؟ من آن را سرزمینی می بینم که سرزمین بوسنیایی ها خواهد بود، دوم آنکه من می بینم که بوسنی کوچک است ولی بهترین و مهمترین بهشت اروپا خواهد بود. ما اکنون در بوسنی یک میلیون و هفتصد هزار نفر مسلمان داریم که پشتوان‍ﮥ خوبی برای آیندۀ ما خواهد بود.

چتنیک ها (صربهای نازی) از 6 ماه پیش تاکنون حتی یک دهکده را نتوانسته اند از ما بگیرند و ارتش ما در موقعیتی است که سرزمینمان را تصرف کند و سرزمینمان را به ما بازگرداند. این اخبار بااهمیتی برای شماست. حتی ده روز پیش ارتش ما در نبرد

 بزرگی بود و ما اکنون نسبت به گذشته، سرزمین بیشتری را دارا هستیم. شما می  دانید در آیندۀ بوسنی ما ترسی از دیگران، از صربها و کرواتها نخواهیم داشت. چرا من از بیم و ترس صحبت می کنم؟ ما به تمام جهان نشان دادیم که نمی دانیم ترس چیست و معنای ترس و بیم را نمی فهمیم و راستی اکنون جای لغت «ترس» در لغت نام‍ﮥ بوسنی در کجاست؟ حرفم را باور کنید. آیا شما می دانید که شهر سارایوو تاکنون مورد اصابت 2 میلیون و 500 هزار بمب قرار گرفته است؟ دو میلیون بمب کوچک، متوسط و بزرگ! این رقم بزرگی است.

تاکنون یازده هزار و پانصد نفر در سارایوو کشته شده اند، فقط در سارایوو، این آمار برای شهر سارایوو است و همچنین در قسمت های دیگر بوسنی ما 240 هزار مردم کشته شده داریم. شما می دانید که این رقم بزرگی است اما بدون جنگ شما نمی دانید که شخصی که در صفحات قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است کیست؟ «أَتَجْعَلُ فیهٰا مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ الدِّمآء» (آیا کسانی خواهی گماشت که در زمین فساد کنند و خونها ریزند)

حرفم را باور کنید. بدون این جنگ، من به عنوان یکی از مترجمان معروف بوسنیایی قرآن کریم، نمی دانستم که این جمله چه معنی می دهد؟ قبل از این جنگ من نمی دانستم، امّا اکنون معنی آنرا می دانم.

از شما بسیار سپاسگزارم و بهترین درودهای خود را نثار زنان و مردان مسلمان ایرانی و یکایک آنها می کنم. من امیدوارم که شما به طور گروهی و جمعی، بوسنی را دیدار کنید. بوسنی مرا در آینده، انشاءا...، در آیندۀ خیلی نزدیک!

حضور: از شما بسیار متشکرم و با آرزوی حاکمیت حق بر جهان تا دیداری دوباره با مردم بوسنی.

 

منبع: حضور، ش 8، ص 52.

. انتهای پیام /*