از میان نامه های رسیده خط امام

حقیقت همیشه زنده

اشاره:

نامه های سرشار از عشق و ایمان بسیاری از خوانندگان محترم باعث شد تا «حضور» به چاپ این گونه نامه های وارده اقدام نماید. نامه  هایی که از جان و روح و اعتقاد اصیل و ناب نویسندگان آن ها مایه گرفته است و شور و حال درونی مردم را نسبت به حضرت امام خمینی (س) و آرمان ها و افکار و عقاید ایشان، نشان می دهد.

مردم در طول تاریخ مبارزات حضرت امام(س) همیشه عاشقانه یار و یاور ایشان بودند. و از جان و دل مجری اوامر انقلابی امام(س) بوده و همه صحنه های مبارزات را از حضور میلیونی خود لبریز و سرشار می کردند.

عطر خوش این پیوند جاودانه از همه صفحات تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی ایران به مشام جان می رسد. به همین جهت «حضور» برای انعکاس این نامه های پراحساس و تفکر مردمی همچنان آماده است.

آنچه خواهید خواند نامه ای است از فرهنگی بسیجی آقای ید الله مرادی که از گچساران برای «حضور» ارسال شده است.

□□

 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟

                                                                           منزل آن مهِ عاشق کُشِ عیار کجاست؟

آنچه با معنا و مفهومی خاص در فرهنگ اسلامی و تاریخ معاصر برای همیشه مطرح است جایگاه و نقش کلماتی چون امام، روح  الله، خمینی و انقلاب اسلامی است که هر کدام برای بشریت نوید رهایی و عزت به همراه دارد.

گلواژۀ یگانه و مقدس امام، روح الله، خمینی بعنوان رهبر بلندپای‍ﮥ جهان اسلام در کتاب انقلاب و جهاد در ورق زرین تاریخ، در جُنگ ادب جهان اسلام، در سطر سطر خطوط دفتر هستی و صحیفه دلهای پرایمان و در جریدۀ عالم هستی به ثبت رسیده است.

امام دارای همۀ صفات انسان کامل بود و در اوج هم‍ه صفاتش به خدا فکر می کرد و تجلی این تفکر، در خدمت مردم بودن و به مردم عشق ورزیدن بود. امامی که در عین فیلسوف بودن یک عارف وارسته بود و در عین فقیه اصولی بودن یک مجاهد فی سبیل  الله در عرص‍ه جهاد اکبر و اصغر بود و در همانحال مردم شناسی زبده بود که هنر بزرگش بیدار کردن مردم از خواب گران قرون است. امام مظهر تام و تمام شجاعت و تقواپیشگی از نوع تقوای ستیز بود که بر قل‍ه رفیع ولایت بعنوان یک عاشق واصل در خدا فانی شده بود و عالم را محضر خدا می دانست که نباید در آن گناه کرد.

بزرگ مردی از کاروان روحانیت با آن صلاحیت و صلابت و سیاست و با آن تدبیر و اندیشه اجتماعی که هدایت امت اسلامی را در مبارزه با استکبار جهانی به عهده گرفت در عین حال دارای آنچنان روح و ذوق لطیف و احساس عرفانی و معنوی بود که توانست قهرمان یگانه پیکار با ستمگران در عرصه  جهان امروز شود و صاحبدلی در پهن‍ﮥ ملکوت و معرفت و عارفی خدابین باشد که درخت مهرورزی او در لایه های دل میلیونها انسان ریشه ای به بلندای تاریخ رویانده است.

آرمانهای آن عزیز که در خط مبارکش متجلی است هر روز پرنورتر و عمیق تر به جهان بشریت امروزی حیات و شرف و رهائی ارزانی می دارد، هر روز تبلور خط آن امام که خط اسلام ناب محمدی است قومی و ملتی را به غلیان درمی آورد و ارزشها و اصول اساسی اسلام بعنوان یگانه راه امید و نجات بر پیکره کفر لرزه می اندازد و استکبار جهانی یا به تعبیر زیبا و ژرف رهبرمان استبداد جهانی را به ذلت و خواری بیشتر وامیدارد از آنجا که خط امام، امروز میراث گرانبهای هم‍ﮥ ارزشهای اسلام اصیل و آرمانهای متعالی آن فقیه سعید است که حفظ آن ضامن استقلال و شرف ماست و تداوم انقلابمان را بیمه می کند، پس جا دارد تا به حفاظت بیشتر از آن خط حیات بخش و نیز به شناخت بیشتر آن بپردازیم تا با معرفت افزون تر به توطئه های دشمنان دقیق تر شده و شیوه برخورد خود را اصولی تر و آگاهانه تر انتخاب نمائیم.

خط و یا راه و آرمان امام خمینی(س) یکی از مقدس ترین و رایج ترین واژه هائی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در همه جا متداول گردید.

اما باید دانست که «خط امام» از بدو مرسوم شدن تاکنون دارای ویژگیهائی خاص بوده که تنها با شناسائی آن ویژگیها و عمل بر اساس آنهاست که میتوان فرق ادعا تا عمل را به اثبات رساند.

مردم عزیز ما از همان لحظه و روزیکه امام(س) را شناختند و با اهداف و آرمانهای ایشان آشنا شدند به هیچ چیز جز آن راه و خط نیندیشیدند و مدام سعی کردند و می کنند تا آن خط را از سایر خطوط کج و معوج و انحرافی جدا کنند تا فرق میان مدعیان دروغین با مدافعین و معتقدین راستینِ به آن خط را بشناسند. همانطور که در تعریف ریاضی در مورد خط آمده است که خط عبارتست از در کنار هم قرار گرفتن بی نهایت نقطه و یا هرگاه تعدادی نقطه در کنار هم قرار گیرند خط بوجود می آید، پس خط امام هم دارای نقاط بسیار زیادی است که در کنار هم قرار گرفته و آن را تشکیل داده است و تنها با قبول هم‍ﮥ آن نقاط است که می توان مدعی شد در خط امام (س) هستیم و چنانچه حتی یک نقطه از آن را قبول نداشته و یا در اصالت آن شک داشته باشیم از خط آن حضرت بریده و جدا می  شویم.

نقاط برجسته ای از این خط منور که ولایت امر را به تصویر می کشاند و فراتر از خط و خطوط سیاسی و  جناحی و حزبی است عبارتند از: اسلام گرائی محض و تسلیم اوامر الهی بودن، اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه، توجه به نقش و جایگاه مردم در حکومت، حفظ اصول استقلال در سیاست جهانی، عینیت دادن به پیوند دین با سیاست، رسیدگی به وضعیت پابرهنگان و فقرا، مبارزه سازش ناپذیر با استکبار جهانی و در رأس آنها، امریکای جنایتکار، توجه به سرنوشت همه مسلمین جهان، عنایت ویژه داشتن به آرمانهای فلسطین، بها دادن به بسیجیان و جانبازان و هم‍ﮥ ایثارگران جبهه های شرف و ایمان به عنوان سرمایه های انقلاب، حفظ تفکر اصیل اسلامی و مذهبی به عنوان ارزش فرهنگی انقلاب در هم‍ﮥ صحنه ها و مکانها، در صحنه بودن روحانیت متعهد برای استمرار باصلابت انقلاب.

جاودانگی خط و راه و بینش و منش امام(س) بعنوان یکی از ستونهای محکم و حصارهای تسخیرناپذیر انقلاب اسلامی است که می تواند بقای انقلاب را در صراط مستقیم خود تضمین نماید.

خط امام برای همیشه زیربنای فکری مسلمانان انقلابی و دل سوز جهان و خمیر مایه نظام اسلامی و انقلاب است.

پیروان صدیق امام در همه حال و همه شرایط باید هشیارانه و با دقت اصول مد نظر امام(س) را بشناسند و زوایای فکری آن یار سفر کرده را در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مطالعه کنند تا با دستیابی بر ایده ها و آرمانهای مد نظرش نقاط تشکیل دهنده خطش را که میراثی است گرانبها بدرستی بشناسند.

فرهنگی بسیجی

ید الله مرادی

گچساران

 

منبع: حضور، ش 8، ص 317.

. انتهای پیام /*