پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۴۲۳

شمول وعده الهی برمستضعفین

سایر اقشار ملتها به این رمز اسلامی، به این رمز ایمانی، اقتداکنند. در تمام اقشار عالم، مسلمین بپاخیزند؛ بلکه مستضعفین بپاخیزند. وعده الهی که مستضعفین را شامل است، و می فرماید که ما منت بر مستضعفین می گذاریم که آنها امام بشوند در دنیا، ووارث باشند. امامت حق مستضعفین است، وراثت از مستضعفین است؛ مستکبرین غاصبند، مستکبرین باید از میدان خارج بشوند. ما مستکبرین ایران را از صحنه بیرون کردیم، و به جای آن مستضعفین نشستند. ۱

مستضعفان جهان و وعده های الهی

باید دست جنایتکاران از ممالک اسلامی و از عموم مستضعفین قطع شود، و وعده الهی به همت اقشار ملتهای اسلامی تحقق یابد. ۲

حزب جهانی مستضعفین و قیام علیه مستکبرین

من امیدوارم که یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید، و همه مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند، و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند، وقیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگراجازه ندهند که مستکبرین بر مستضعفین عالَم ظلم کنند، و ندای اسلام را و وعده اسلام را- که حکومت مستضعفین بر مستکبرین است و «وراثت ارض» برای مستضعفین است- متحقق کنند. تاکنون مستضعفین متفرق بودند، و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد. اکنون که نمونه ای از پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیداکرد، این نمونه باید به یک سطح وسیعتری، در تمام قشرهای انسانهای تاریخ، تحقق پیدا کند به اسم «حزب مستضعفین»، که همان «حزب اللَّه» است و موافق اراده خدای تبارک و تعالی است که مستضعفین، وارث ارض باید بشوند. ما از جمیع مستضعفین عالَم دعوت می کنیم که با هم در «حزب مستضعفین» وارد بشوند، و مشکلات خودشان را با دست جمع و اراده مصمم عمومی رفع کنند؛ و هر مسئله ای که در هر جا و در هر ملتی پیش می آید به وسیله «حزب مستضعفین» رفع بشود. ۳

تأسیس حزب جهانی مستضعفین

و من یک پیشنهادی در چند روز پیش از این کردم که اگر این پیشنهاد را عمل بکنند، این اسباب این می شود که روابط ان شاءاللَّه کم کم پیدا بشود. و او ایجاد یک «حزب مستضعفین»، تمام مستضعفین دنیا، اعم از مُسْلم و غیر مُسْلم. ۴

قیام مستضعفان علیه مستکبرین

ای مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم! دست به دست هم دهید و به خدای بزرگ رو آورید و به اسلام پناهنده شوید، و علیه مستکبران و متجاوزان به حقوق ملتها پرخاش کنید. ۵

انقراض مستکبرین و برپایی صلح جهانی

عموم مستضعفین باید به هم بپیوندند و ریشه فساد را ازکشورهای خود قطع کنند. سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است؛ و تا این سلطه طلبان بی فرهنگ در زمین هستند، مستضعفین به ارث خود که خدای تعالی به آنها عنایت فرموده است نمی رسند. هان ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر کشوری هستید به خود آیید و از هیاهو و عربده امریکا و سایر زورمندان تهی مغزنهراسید، و جهان را بر آنان تنگ کنید و حق خود را با مشت گره کرده از آنان بگیرید. ۶

قیام جهت نجات ازچنگال ستمگران

من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام و توحید به جای شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن انسانهای متعهد به جای آدمخواران بی فرهنگ باشد. ای مستضعفان جهان! بپا خیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید. ۷

پیام رهایی مستضعفین

ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا فرزندانمان درمقابل کفر جهانی با سرافرازی بایستند و بار مسئولیت استقلال واقعی را در تمامی ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهایی مستضعفین را در جهان سر دهند. شما دلاوران سلحشور و شماسپاهیان انقلاب اسلامی مردم ایران، شما از همان روزهای اول هدف ناجوانمردانه گروهها و گروهکهای منحرف واقع شدید واین خود فخری بر افتخارات شما افزود، و اکنون نیز آن کس که ازاسلام بیشتر گریزان است، دشمن سرسخت تر شما عزیزان است. بکوشید که نفاق افکنان در شما رخنه نکنند و میان شما و برادران رزمنده دیگرتان جدایی نیفکنند؛ که اکنون قوای نظامی و انتظامی همچون شما و سایر قوای مسلح مردمی لشکریان اسلامید وبرادران ایمانی. ۸

عزم ایران در دفاع ازمظلومان

ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران که امروز با وحدت اسلامی و انسجام الهی صف واحد هستندمصمم اند که در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به حقوق انسانها بایستند و از مظلومان دفاع نمایند، و تا برگشت قدس وفلسطین به دامن مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند. ۹

مستضعفین و حق وتوی قدرتمندان

دنیا اگر بخواهد از شرّ فساد آسوده بشود، باید همه مستضعفین دست به هم بزنند و قدرتهای اینها را محدود کنند درحکومتهای خودشان ... بالاخره، اگر بخواهد بشر، مستضعفین عالم اگر بخواهند یک زندگی شرافتمندانه انسانی داشته باشند، باید همه مستضعفین جهان به هم دست بدهند و قدرت این قدرتمندانی که حق وتو دارند، اینها را باید محدود کنند. ۱۰

نهضت ایران امیدی برای مستضعفان

شما باید بدانید که ملتها، حتی آن ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همه شان- که جزء مستضعفان جهان هستند، و همیشه درتحت سلطه مستکبران بوده اند- امید دوخته اند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است. ۱۱

بیداری مستضعفین، مانع سلطه پذیری

مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطه امریکا و چه آنها که زیر سلطه سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دستشان را به هم ندهند و قیام نکنند، سلطه های شیطانی رفع نخواهد شد. وهمه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک ومذهبی که باشند، تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته، سستی پیدا شود، این دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان همه رابه هلاکت خواهند رساند. ما عازم هستیم که تمام سلطه ها را نابودسازیم، و شما هم کوشش کنید که ملتها را با حق همراه کنید. وآنچه مهم است این است که شما در مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخلاص را حفظ و به خدای تبارک و تعالی اعتماد داشته باشیم تا عنایت او شامل حال ما باشد و ما را از تحت این سلطه هاخارج سازد. ۱۲

همراهی جمهوری اسلامی بامستضعفان جهان

من امیدوارم شما موفق باشید، و مطمئن باشید که موفق می شوید. جمهوری اسلامی ایران هم در کنار شما و در کنار همه مسلمانان، بلکه در کنار همه مستضعفان جهان خواهد بود. ۱۳

دفاع از حقوق فقرا

ما برای احقاق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد ... ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهه متحدشرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامی- انسانی با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود؛ و آقایی و سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود .... انقلاب اسلامی ما تاکنون کمینگاه شیطان و دام صیادان را به ملتها نشان داده است. جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ماشکسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم وهشدار ندهیم. و حال آنکه این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صدا زنیم که ای خواب رفتگان! ای غفلت زدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنارلانه های گرگ منزل گرفته اید. برخیزید که اینجا جای خواب نیست! و نیز فریاد کشیم سریعاً قیام کنید که جهان ایمن از صیادنیست! امریکا و شوروی در کمین نشسته اند، و تا نابودی کاملتان ازشما دست بر نخواهند داشت. راستی اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود، کسی جرأت اینهمه جسارت و شرارت را بافرزندان معنوی رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- داشت؟ ۱۴

دفاع از محرومان جهان

شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپرده آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ وبه سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جای خود خواهیدنشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهیدرساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است. ۱۵

منبع: سیاست خارجی و روابط بین الملل، از دیدگاه امام خمینی «س»، متن، ص: ۴۷- ۵۳

مآخذ:

(۱)- ۲۴/ ۲/ ۵۸- بیانات امام خمینی در جمع گروهی ازمسلمانان پاکستانی و هندی- ۷- ۲۹۲- ۶- ۱۶۸

(۲)- ۵/ ۳/ ۵۸- پیام امام خمینی به هاشمی رفسنجانی- ۷- ۴۹۶- ۷- ۱

(۳)- ۲۷/ ۵/ ۵۸- بیانات امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم- ۹- ۱-/ ۲۸۰- ۸- ۲۵۰

(۴)- ۳/ ۶/ ۵۸- بیانات امام خمینی در جمع گروهی ازخواهران و برادران کویتی- ۹- ۳۳۱- ۸- ۲۷۸

(۵)- ۳۰/ ۸/ ۵۸- پیام امام خمینی به مناسبت روزعرفه- ۱۰- ۳۳۹- ۱۰- ۲۲۲

(۶)- ۲۰/ ۱۱/ ۵۸- پیام امام خمینی به گردهمائی خانواده شهدای سراسر کشور- ۱۲- ۱۴۴- ۱۱- ۲۶۲

(۷)- ۱/ ۱۲/ ۵۸- پیام امام خمینی در رابطه با هفته بسیج مستضعفین- ۱۲- ۱۶۰- ۱۱- ۲۷۵

(۸)- ۱۶/ ۳/ ۶۰- پیام امام خمینی به مناسبت روزپاسدار- ۱۴- ۴۰۸- ۱۴- ۲۶۶

(۹)- ۱۰/ ۵/ ۶۰- پیام امام خمینی به مناسبت روز جهانی قدس- ۱۵- ۶۲- ۱۵- ۷۵

(۱۰)- ۴/ ۱۱/ ۶۰- بیانات امام خمینی در جمع اساتید- ۱۵- ۵۲۱-/ ۵۲۰- ۱۶- ۲-/ ۲۱

(۱۱)- ۲۳/ ۳/ ۶۱- بیانات امام خمینی در جمع فرماندهان لشکرها- ۱۶- ۳۱۱- ۱۶- ۲۸۸

(۱۲)- ۲۰/ ۲/ ۶۲- بیانات امام خمینی در دیدار با معاون فرهنگی وزارت امور خارجه- ۱۷- ۴۲۹- ۱۷- ۲۴۹

(۱۳)- ۹/ ۱۲/ ۶۶- دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اللَّه لبنان- ۲۰- ۴۸۶- ۲۰- ۱۸۴

(۱۴)- ۲۹/ ۴/ ۶۷- پیام به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه- ۲۱- ۹۱- ۲۰- ۸-/ ۲۳۷

(۱۵)- ۱۴/ ۳/ ۶۸- وصیت نامه سیاسی- الهی حضرت امام- ۲۱- ۴۴۸- ۲۱- ۲۰۳

. انتهای پیام /*