نشست تخصصی دستاوردهای نامه تاریخی امام خمینی(ره) به گورباچف در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار می شود؛ به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، نشست تخصصی دستاوردها و پیامد های نامه تاریخی امام خمینی(ره) به گورباچف با همکاری معاونت پژوهشی در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، با سخنرانی دکتر جهانگیر کرمی، مدیر گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران برگزار می شود. بنا بر این گزارش در سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی دستاوردها و پیامد های انقلاب اسلامی با رویکردی بر آراء و اندیشه های امام خمینی(ره)، دستاوردهای نامه تاریخی امام خمینی(ره) به گورباچف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این نشست در تاریخ چهارشنبه 96/10/13 ساعت 10 صبح در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه خلیج فارس، ضلع جنوبی حرم مطهر، سالن کنفرانس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار می شود. 

. انتهای پیام /*