باور امام به «خدا، مردم و خود» زمینه ساز پیروزی، تداوم و پیشرفت مقتدرانه انقلاب اسلامی است. باور به خدا، باور به مردم و باور به خود، هر سه به معنی واقعی کلمه در وجود امام و تصمیم امام و همه حرکت‌ های ایشان تجلی داشت. امام با دل خود با مردم سخن گفت و مردم هم با جان خود به او لبیک گفتند و به وسط میدان آمدند و مردانه ایستادند و این نهضت به تدریج به سمت پیروزی رفت و در نهایت هم بدون کمک هیچ کشوری، به پیروزی رسید.

امام خمینی (س) با دل خود با مردم سخن گفت و مردم هم با جان خود به او لبیک گفتند و به وسط میدان آمدند و مردانه ایستادند و این نهضت به تدریج به سمت پیروزی رفت و در نهایت هم بدون کمک هیچ کشوری، به پیروزی رسید.

امام سه باور داشت؛ باور به خدا، باور به مردم و باور به خود. او با همه وجود به پروردگار اعتماد و به تحقق وعده یاری خدا یقین داشت و به همین علت فقط و فقط برای خدا کار و حرکت و اقدام می کرد.

به ملت نیز عمیقا "اعتماد و اعتقاد" داشت و بر این باور بود که ملت مومن باهوش و شجاع ایران اگر رهبران لایقی داشته باشند مثل خورشید در میدان های مختلف خواهند درخشید.

باور به خود و اعتماد به نفس سومین ویژگی امام است. ایشان «ما می توانیم» را در وجود ملت زنده کرد و توانایی های ذاتی ملت را در عرصه های مختلف به بروز و ظهور رساند.

شجاعت، قاطعیت و اعتماد به نفسی که در گفتار و رفتار و تصمیمات امام جاری بود بتدریج به ملت منتقل شد و این ملت را به الگوی استقامت و بصیرت تبدیل کرد و در پرتو همین اعتماد به نفس و شجاعت بود که امام هیچگاه حتی در آخرین روزهای حیات پر برکتشان، دچار ذره ای افسردگی و تردید و وادادگی نشد بگونه ای که بیانیه های سالهای آخر حیات ایشان، از سخنان و مواضع امام در سالهای آغاز نهضت، انقلابی تر و قوی تر بود.

باور ملت ایران به شعار اساسی امام خمینی یعنی «ما می توانیم» در عرصه های مختلف، به نماد سرافرازی و پیشرفت تبدیل شد. دستیابی ایران به پیشرفتهای تحسین برانگیز در عرصه های سازندگی، علمی، پزشکی و آموزش عالی از برکات باور به خدا، باور به ملت و باور به خود است.

ما اگر خودمان را با ایران دوران طاغوت مقایسه کنیم، این افتخارات به چشم خواهد آمد اما اگر خود را با «ایران اسلامی مطلوب» که جامعه ای همراه با عزت، رفاه، اخلاق و ایمان و معنویت است، مقایسه کنیم، قطعا راه طولانی در پیش داریم. این راه طولانی اما پرافتخار با همان سه باور امام (س) قابل پیمودن است و ملت ایران با برخورداری از جوانان مومن و با تمسک به این سه باور، توانایی را دارد که با سرعت و شتاب لازم به قله رفیع ایران اسلامی مطلوب دست یابد.
ملت، نقشه راه را که همان اصول امام است، در اختیار دارد. اصول امام در سخنرانی های منتشر شده و مدون ایشان و وصیتنامه امام موجود است، همان اصولی است که ملت عقب افتاده و وابسته ایران را به ملتی پیشرو و سرافراز و مستقل تبدیل کرد.

کسانی که نام امام را بر زبان می آورند و به نام ایشان تمسک می جویند باید به اصول و «نقشه راه امام» هم اعتقاد داشته باشند، زیرا حقیقت امام تنها با اصول و مبانی و نقشه راه آن عزیز قابل درک و قابل عمل می شود.

اصول امام در «سیاست داخلی» تکیه به رای مردم، تامین اتحاد و یکپارچگی ملت، مردمی بودن و غیر اشرافی بودن حکمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت، و کار و تلاش همگانی برای پیشرفت کشور است.

در سیاست خارجی ایستادگی در مقابل سیاست های مداخله گر و سلطه گر، برادری با ملت های مسلمان، ارتباط برابر با همه کشورها به جز کشورهایی که تیغ بر روی ملت ایران کشیده اند، مبارزه با صهیونیست، مبارزه برای ازادی فلسطین، و کمک به مظلومان و ایستادگی در برابر ظالمان، اصول امام در سیاست خارجی است.

در عرصه فرهنگ نفی فرهنگ اباحه گری غربی، نفی جمود و تحجر، نفی ریاکاری در تمسک به دین، دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلام، و مبارزه با ترویج فحشا و فساد در جامعه است.

در عرصه اقتصاد تکیه به اقتصاد ملی  و خودکفایی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمایه داری، احترام به مالکیت و سرمایه و کار، هضم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی اصول اقتصادی است.

این اصول نقشه راه امام بزرگوار است و ملت ایران با ایمان راسخ و توانایی ها و استعدادهای خود و با همت جوانان و استفاده از نقشه راه امام می تواند به الگویی حقیقی و کامل برای ملت های مسلمان تبدیل شود.

منبع: برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب در سی و چهارمین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (س)   

. انتهای پیام /*