پرتال امام خمینی(س): یادداشت ۴۲۲/  محمد جواد گوهری

بحثی که ذیلاً از نظر خوانندگان می گذرد نگرشی به سیر یادداشتهای امام است در شرح قیصری بر کتاب فصوص الحکم. لیکن قبل از پرداختن به اصل بحث بهتر است در مورد چند مسأله یادآوری هایی داشته باشیم. مهمترین مسأله تبلور برخی از عقاید شیخ اکبر ابن عربی است در گفتارها و نوشتارهای مستقل دیگر امام. این مسأله یکی از پراهمیت ترین و با ارزش ترین ابعاد بررسی افکار و اندیشه های امام را تشکیل می دهد. آگاهی و وقوف یقینی بر این ارتباط اثباتگر ضرورت مطالعه ابن عربیست به عنوان یک مطالعه مقدماتی در زمینه شخصیت علمی حضرت امام خمینی(رض). گرچه اشاره گذرا به دو سه فراز از این ارتباط نمی تواند وافی به مقصود باشد ولی اجمالاً یک مثال آورده می شود. در اظهارات یکی از بستگان محترم حضرت ایشان از آن رو به کودکان و خصوصاً تازه تولد یافتگان علاقه داشتند که ایشان را قریب العهد به پروردگارشان می دانستند، نظیر چنین امری را در فصوص می توان یافت در جائی که سخن از تسخیر است. در این مبحث شیخ تأکید می کند که مخلوق هر چقدر به خداوند نزدیک تر و یا متشبه تر باشد قدرت و توانایی او در تسخیر مخلوقات دیگر بیشتر است از همین روست که اطفال به رغم همه ضعف و ناتوانیشان حتی در تسخیر قدرتمندترین شخصیتها موقفند. این از آن روست که ایشان قریب العهد- یا به تعبیر شیخ «جدیدالعهد» - به پروردگارشان هستند.

از همین جا نیز هست که انسان به باران علاقه داشته و دوست دارد خود را در معرض آن قرار دهد. نکات متشابه فراوان دیگر هم دلالت بر این معنا دارد که چنانکه اشاره رفت بحثی مستقل می طلبد. یادآوری دیگر راجع است به کتاب فصوص. فصوص الحکم معروفترین کتاب شیخ اکبر محیی الدین عربیست، شاید مهمترین کتاب این شخصیت کتاب معظم و چند جلدی (الفتوحات المکیه) باشد. کتاب اخیر دائرة المعارف علوم صوفیانه است که بطور جامع، زیبا و مبوّب نگاشته شده و تقریباً می توان گفت چیزی را در تصوف فرو نگذاشته است. اما فصوص الحکم بدلایل دیگر مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. بر حسب اظهار خود شیخ در مقدمه مطالب کتاب همگی مضامین الهامی است که وی در یک رؤیا از رسول(ص) دریافت داشته است گرچه در ظاهر این امر یک دعوی بزرگ به نظر می رسد ولی باید دانست که بسیاری از علمای بزرگ اسلام که معمولاً هر امر را جز با تفحص نمی پذیرند- آن را پذیرفته و به کنکاش در ابعاد دیگر کتاب پرداخته اند. جناب سید حیدر آملی یکی از این دانشمندان است و نگارنده به نظریات جالب او که تک تک مطالب شیخ را مورد مداقه قرار داده در کتاب «تصوف الشیعه» اشاره کرده است. این کتاب برغم همه اهمیت و خطورتی که از عصر خود شیخ داشته ولی اینک با عنایت به اینکه یک منبع قوی مطالعات حضرت امام(رض) می باشد باید جدی تر مورد فحص قرار گیرد. یک سلسله از مفاهیم که در گذشته تنها در مباحث خلافی میان عرفا با هم و عرفا با فقها و غیر ایشان مطرح بود و تنها اموری نظری به نظر می رسید در انقلاب بزرگ اسلامی تبدیل به تزهایی زندگی ساز و اساس هایی برای یک حکومت اسلامی گشت. اینکه «عالم محضر خداست» و اینکه عشق خداوند با جهاد در راه او به لقاءالله منتهی می شود جملتاً مطالبی هستند که شاید امروزه از بدیهی ترین تصورات به حساب آیند، ولی باید دانست که این مفاهیم در گذشته ای نه چندان دور و تحدیداً قبل از انقلاب اسلامی بسیار محتاطانه بکار گرفته می شدند. بی تردید یکی از مهمترین مراجعی که به صراحت و با جرأت تمام این امور را مورد بحث قرار داده کتاب شریف «فصوص» است. انطباق مشهود و ملحوظ برخی نظریات حضرت امام(رض) با دکترین های عرضه شده در کتاب فصوص شیخ، بخصوص کتاب را خطیرتر جلوه می دهد.

جایگاه والای کتاب «فصوص الحکم» همچنین تعقید آن همیشه باعث بوده که دانشمندان و بالخصوص متخصصان عرفان نظری به شرح آن بپردازند و با این همه پیچیدگی و رمزآلودگی مطالب طوری بوده که شرح و تعلیق بر آن بر هر کس میسور و ممکن نبوده است. اصولاً بر حسب افاده بعضی علمای متأله درک این کتاب خود مایه آفرین گویی و اعتزاز است چه رسد به باز کردن گره ها و حل مسائل آن- برخی از علمایی که به شرح فصوص همت گماشته اند عبارتند از: صدرالدین محمدبن اسحق قونوی (م۶۷۳)، مؤیدالدین بن محمود حاتمی جندی (م۶۹۰)، کمال الدین عبدالرزاق کاشانی (م۷۳۶) و بالاخره شرف الدین داوود بن محمود بن محمد قیصری رومی ساوی (م۷۵۱) که معروف به محقق قیصری است. شرح قیصری خصوصاً بدلیل مقدمه جامع و شافیش شهرت دارد. در حقیقت قیصری با این مقدمه که یک مرور کامل و اجمالی بر اصول و مبانی عرفان محیی الدینی است مفتاح حل مشکلات فصوص را در اختیار مطالعه کنندگان قرار می دهد. و شاید به لحاظ اتقان و رضایت نیز همین شرح مورد وثوق بیشتر علما باشد تعلیقات حضرت امام(ره) نیز بر حاشیه همین شرح است و به نظر می رسد که ایشان بداهتاً استادشان همین شرح را برای مطالعه بهترین یافته و دانسته اند. گذشته از شروحی که برای خود فصوص نوشته شده این شرح هم به لحاظ اهمیتش خاصه بعد تعلیمیش مورد توجه علما بوده و تعلیقات متعدد بر خود یافته است. به نظر می رسد این تعلیقات جمله و تفصیلاً بهنگام تدریس متن به خاطر اساتید نگارنده خطور کرده و به رشته نگارش درآمده است. برخی از بزرگانی که بر این شرح و بالخصوص مقدمه آن دارای تعلیقه می باشند عبارتند از: استاد مرحوم محمدرضا قمشه ای، استاد مرحوم حکیم ابوالحسن جلوه اصفهانی، استاد مرحوم آقا شیخ محمدحسین فاضل تونی و شرح حکیم وارسته جناب آقای سید جلال الدین آشتیانی.

تعلیقات حضرت امام نیز یکی از بهترین کارها در این زمینه به حساب می آید و ظهور آن در سالهای اخیر یکی از الطاف مهم خداوندی می باشد. این تعلیقات خصائص ویژه خود را دارا می باشند بطوری که از جهات مختلف با تعلیقه های دیگر متفاوت می یابند. بی شک امام(رض) یکی از علاقه مندان پر و پاقرص عرفان نظری و خصوصاً محیی الدین بوده اند و این هنگامی عجیب می نماید که گرچه ایشان در کتاب های دیگر خود نظیر «چهل حدیث» بسیار موقرانه و محترمانه و با القاب و اضافات بسیار از ابن عربی یاد می کنند ولی در این کتاب برغم اینکه پا را از بساط تجلیل و توقیر فراتر نگذارده اند- عباراتی هم دال بر علاقه متزاید خود نسبت به او نیاورده اند این نکته یکی از عجائب شخصیت حضرت امام است در سنین میان بیست و هفت تا سی و چهار سالگی. اما برخی از خصوصیات کتاب عبارتند از:

الف) بداعت و نوآوری، این تعلیقات گرچه حکایت از ذهنی وقاد دارند که در عنوان جوانی آفرینشگر اثری است خالد و جاودانه، ولی نشانگر این مطلب نیز می باشند که صاحب تعلیقات تنها موفق به درک و استیعاب مفاهیم بلند شرح و متن نبوده و بلکه دامنه عروج فکری او از آسمان معنی قیصری و ابن عربی هم گذشته و به عرضه مطالب جدیدی پرداخته که ضمن داشتن طراوات و ظرافت دارای بداعت و تازگی هم می باشد و از آن جمله است مطلبی که حضرت ایشان در باب وجودطلبی فرموده اند، این تعریف از وجودطلبی نه تنها دستیار عرفای نظری بلکه به طریق اولی دستگیر طالبان فلسفه مشاء و اشراق در فهم ارتباط اینگونه وجود با وجود ذی ظلی است. ایشان در این باب فرموده اند:

«بل لا وجود للظل اصلا فوجوده وجود خیالی، فان الظل عدم تنور المحل عن نور المنیر ولکن یتخیل انه شئ مع انه لیس بشیئ کالعالم یتخیل انه موجود و لیس بموجود عند التحقیق العرفانی الاکل شئ ماخلا الله باطل»[۱].

«بلکه ظل وجودی ندارد، وجود ظل وجودی خیالیست، ظل خالی بودن محل است از نور نوربخش، لیکن خیال می شود که آن (ظل) چیزیست، با اینکه او هیچ نیست، جونان جهان که گمان می شود موجود است ولی با تحقیق عرفانی ثابت شده است که موجود نیست بدانید که هر چیز جز خدا باطل است».

در اینجا یک سؤال بسیار مهم و جوهری که همیشه برای طالبان فلسفه مطرح بوده است پاسخ داده می شود. اگر وجود عالم وجود ظلی است آیا باید این وجود را نادیده گرفت؟ آیا وجود ظلی وجود نیست؟ اگر وجود است که این نقض غرض است و اگر وجود نیست پس چرا باید وجود عالم بدان تعبیر شود؟ و اصلاً چیزی که وجود ندارد می تواند مشبه به قرار گیرد؟ همه این پرسشها در پرتو ابهام در معنای ظل و وجود ظلی مطرح می شود که این تعریف زیبا پاسخگوی همه آنها می گردد.

ب) آموزش، تحقیق نشان می دهد که حضرت امام(رض) حتی در کارهای بسیار دقیق علمی خودشان هم هیچگاه هدف کاربردی بودن بحث را فراموش نکرده اند. ایشان برحسب استقصاحتی در عمیق ترین مطالعات و آثار خود طوری ره را پیموده اند که راهنما شده اند. بدین معنا که از لابلای مطالب علمی ایشان می توان به رهنمودهایی برای حیات عملی رسید. آموزش شاید یکی از کاربردی ترین اغراض مورد نظر حضرت ایشان در آثار بسیار علمی شان بوده است. این اثر نیز از زیور این بعد خالی نیست. گرچه نمی توان مطلقا مدعی شد که شروح و تعلیقات دیگر فصوص از این بعد پیراسته است ولی بی شبهه تعلیقات ایشان از جمله کارهایی در این زمینه است که تنها علما را مخاطب قرار نداده بلکه طالبان را هم مدنظر قرار داده است. از جمله کارهایی در این زمینه که تا حدی در بعد آموزش درخور عنایت است تعلیقه است که استاد مرحوم فاضل تونی دارند که البته این تعلیقه هم بدلایل شرایط زمانی و مکانی این خصوصیت را یافته است یک دو نمونه از تبلور این بعد در تعلیقات حضرت امام بدین قرار است:

امام در جایی که سخن از حضرات پنجگانه الهی می رود چنین می فرمایند:

«قوله: والحضرات الخمس، بقال لها الحضره باعتبار حضورها فی المظاهر و حضور المحاضر لدیها، فان العوالم محاضر الربوبیه و مظاهرها و لذا لا یطلق علی الذات من حیث هی الحضره لعدم ظهورها و حضورها فی محضر من المحاضر و فی مظهر من المظاهر...[۲]».

«قول شارح که فرموده است: حضرات پنجگانه، به حضرت از آن جهت گفته می شود که در مظاهر حضور دارد و یا محاضر در نزد آن می باشد، چرا که عوالم محضرهای ربوبیت و مظهرهای آن هستند و لذا به ذات از آن حیث که ذات است حضرت گفته نمی شود چرا که در محضری از محاضر حضور و یا ظهور ندارد...»

ایشان همچنین در جایی که سخن از صورتهای غیبی می رود چنین می فرمایند:

«قوله: کذلک مایری فی الیقظه، اعلم ان المیزان فی مشاهده الصور الغیبیه هوا نسلاخ النفس عن الطبیعه والرجوع الی عالمها الغیبی فیشاهد اولاً مثالها المقید و بعده المثال المطلق الی حضره الاعیان بالتفصیل الذی یشیر الیه المصنف و...[۳].

«سخن او: همینگونه است است آنچه در بیداری دیده می شود، بدان که معیار مشاهده صورتهای غیبی بیرون آمدن نفس است از طبیعت و بازگشت آن است به جهان غیبیش، او آنگاه اول مثال مقید خود را مشاهده می کند و بعد مثال مطلقش را، تا به حضرت اعیان برسد، با جزئیاتی که مصنف بدان اشاره کرد...».

در هر دو مورد موضوعات اصلی بحث بر مدارهای دیگری استوار است ولی عادت امام چون بسیاری دیگر از شارحان و معلقان آن نیست که بسیاری از اصول را به عنوان اصول موضوعه و شناخته شده ناگفته گذاشته و تنها مباحث مبتنی بر آنها را پی گیرند. ایشان در هر کجا صلاح دیده و لازم دانسته اند جزئیات مباحث را گشوده و به سخن درباره آنها پرداخته اند. بدینگونه کسی که چندان عهدی به مطالعه این شرح ندارد و ایضاً خواستار آشنایی بیشتر با آن بوسیله این تعلیقات است می تواند گمشده خود را در آنها بیابد.

ج) تنقید، یکی از بارزترین خصوصیات این سلسله تعلیقات نگاه ناقدانه ای است که حضرت امام به قضایای مورد بحث کرده اند، البته کار تنقید خصوصا از طرف مغرضان از گذشته های نه چندان نزدیک آلوده شده است ولی حقیقت امر آنکه اصولا تنقید ناشی از دقت نظر یک منقد است. دقت نظری که باعث می شود تا مطلب کاملاً مورد تصویب قرار نگرفته و گاه تخطئه شود. از آنجا که حاصل کار، تنقیح مطلب و حصول نتیجه بهتر و ثمر شیرین تر است تنقید را باید یک عملکرد لازم و بایسته شمرد. این نظریه یعنی تصویب تنقید از صدر اسلام به خصوص در میان علمای طراز اول رواج داشته و مستحسن بوده است. منتهای مراتب شخص باید در این زمینه حائز شرایطی باشد که یکی از آنها دوری تمام عیار از خودستایی و با گرایشهای غیر علمی است. خوشبختانه تدقیق در کار بی نظیر حضرت امام در نقد برخی فرازهای علمی ما را با یکی از بهترین نمونه های تنقید پاک و معصومانه مواجه می سازد.

حضرت امام(رض) در جاهای متعدد به نقد نظریات شارح پرداخته اند مثلاً:

۱- ایشان در مورد نظر شارح درباره قلب فرموده اند:

«وقوله: اذالقلب لیس اوسع من الوجود، هذا بلسان العموم و الاقالقلب اوسع من الوجود فان الوجود هوالوجود المنبسط و قلب الختمی اوسع منه فانه وصل الی مقام اوادنی و هو مقام الاتصال بالاحدیه».[۴]

«و سخن شارح: چرا که قلب وسیع تر از وجود نیست، به زبان عموم است و گرنه قلب وسیع تر است از وجود زیرا مقصود از وجود وجود منبسط است و قلب ختمی وسیع تر از آن است، چرا که این قلب به مقام «او ادنی» نایل آمده و آن مقام اتصال با احدیت است». ص۱۶۷

یا:

«قوله: فحمد اللسان، اعلم ان الحمد هو، اظهار کمال المحمود و اعلان محامده فالقولی منه ظاهرها و اما الفعلی والحالی فلیسا کما ذکره الشارح الفاضل فان الاتیان بالاعمال ابتعاء لوجه الله لیس حمداً بل الحمد الفعلی عباره عن اظهار کمال المحمود بالعمل...»[۵]

«سخن او: که حمد زبان... بدان که حمد عبارتست از ظاهر ساختن کمال محمود و اعلان خصلتهای ستوده او، حمد زبانی واضح است ولیکن حمد فعلی و حالی آنچنانکه شارح فاضل گفته نیست، زیرا که انجام اعمال برای کسب رضای خداوند حمد نبوده بلکه حمد فعلی عبارتست از ظاهر ساختن کمال محمود بوسیله عمل...» ص۴۲

یا:

«قوله: و عالمها عالم الاعیان، ماذکره الشارح من ترتیب العوالم لم بکن مطابقاً للذوق العرفانی بل اول الحضرات حضره الغیب المطلق ای حضره احدیه الاسماء الذاتیه...»[۶]

«سخن شارح که: عالم آن (حضرت غیب مطلق)... آنچه را که شارح از ترتیب عوالم ذکر می کند مطابق با ذوق عرفانی نیست، بلکه اولین حضرت از حضرات حضرت غیب مطلق یعنی حضرت احدیت اسماء ذاتی است که عالمش سر وجودیست.»

ایشان حتی دامنه تنقید را تا آنجا گسترش داده اند که حتی برخی از نظرات استاد معظمشان مرحوم شاه آبادی را نیز مستثنا نفرموده اند. حضرت ایشان(رض) به عنوان مثال در مبحث تنزیه و تشبیه که یکی از مهمترین مباحث فصوص و یکی از نقاط عطف نظرات شیخ اکبر در عرفان نظریست چنین فرموده اند:

«قال شیخنا العارف- ادام الله ظله- الانصاف ان التنزیه عن النقائص الامکانیه لیس تحدیدا فانها اعدام و التنزیه عنها یرجع الی کمال الوجود و مرجعه الاطلاق لاالتحدید، قلت ما ذکره دام ظله حق لو کان النقائص الامکانیه عدما مطلقاً غیر موجود و لو بالعرض و لکن الامر لیس کذلک فان المنزه بری النقائص التی هی حدود الوجود و هی موجوده ولو بالعرض والتنزیه عنها یرجع الی التحدید.»[۷]

«شیخ عارف ما - ادام الله ظله - گفتند انصاف آنست که تنزیه (خداوند) از نقائص ناشی از امکان تحدید (او) نیست، زیرا که این نقائص مجموعه ای از عدمها هستند و تنزیه (ذات او) از این نقائص به کمال وجود بازگشته مرجع آن اطلاق است و نه تحدید، در پاسخ نظر من آنست که آنچه را ایشان - دام ظله - فرموده اند حق است به شرطی که نقائص ناشی از امکان عدم مطلق بوده و موجود نباشند حتی عرضا، ولی امر اینگونه نیست زیرا که شخص تنزیه کننده نظریه نقایصی دارد که حدود وجودند اگر چه بالعرض موجودند و تنزیه از آنها به تجدید باز می گردد.»

برخی گمان برده اند که تعلیقات ایشان به شرح قیصری امریست کاملا عادی چه این عادیت طالب علمان است که بهنگام تلقی درس فرازهای مهم مورد اشاره استاد را در حاشیه بنگارند. لیکن این مقطع تنقیدی اخیر به وضوح نشان می دهد برغم همه احترامی که امام برای استاد خود قابل بوده اند و برغم تمامی تأثری که از ایشان داشتند تفکر مستقل خود را نیز دارا بوده اند. رعایت ادب امریست جدا از تحقیق حق، و با این حال نباید مقالات نسبت به هر کدام دیگری را مختل سازد و این بوده است داب عالمان بزرگ جهان اسلام.

د) مقارنه و تطبیق، در تحقیقی که اخیراً از کتاب «چهل حدیث» حضرت امام به طبع رسید کاملا نشان داده شده است که چگونه ایشان را می توان از برجسته ترین پیشتازان علم تطبیقی در جهان اسلام محسوب داشت. این بعد از شخصیت علمی ایشان در این تعلیقات هم نمود بارز و واضحی یافته است. زیبایی کار ایشان در این زمینه بحدی است که شخص به دشواری می تواند خود را از هیجانات وجدی که از مطالعه می یابد برکنار دارد. این کار مقارنه ای در عین حال برخلاف بسیاری دیگر از آثار تطبیقی و مقارنه ای غیرمتعهدانه صورت نپذیرفته بلکه با مهارت و زیبایی هر چه تمامتر هدفی را متحقق ساخته که سالها و سالها مطمح نظر اساتید فن بوده است. در اینجا بهتر است به چند نمونه از مقارنه های ایشان اشاره داشته باشیم.

«(فالحق عین ماظهر فی حال بطونه و عین ما بطن فی حال ظهوره)

فی التوقبع المبارک عن مولینا و سیدنا صاحب الامر عجل الله فرجه و ارواحنا له الفداء فی الادعیه الرجبیه: یا باطنا «فیظهوره و ظاهرا فی بطونه و مکنونه، صدق ولی الله روحی فدا.»[۸]

(پس عین آن چیزیست که در حال بطونش ظهور یافته و عین آنچه است که در حال ظهورش باطن است).

در توقیع مبارک مولا و آقایمان صاحب الامر - عجل الله فرجه و ارواحنا له الفداء- در دعاهای شهر رجب آمده است: ای کسی که در ظهورت باطنی و در بطونت و غیبتت ظاهری، راست فرمود ولی الله - روحی فداه-».

یا:

«(فاختلط الامر و ظهرت الاعداد بالواحد فی الرتب المعلومه)

قد ورد فی زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم: لک یا الهی وحدانیه العدد و فی بعض کلماتهم ورد فی وصفه تعالی واحد لا بالعدد فاثبت وحدانیه العدد باعتبار احدیه جمع الکثرات و انطواء الکثرات واستهلاکها فیه و ظهوره فی الکثرات و نفی الوحده العددیه ای الواحد مقابل الاثنین...»[۹]

(پس امر اختلاط یافت و اعداد بواسطه واحد در مراتب معلوم ظهور یافتند)

در زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم- وارد شده است که: خدای من! وحدانیت عدد از آن تست و در برخی جملات ایشان که در توصیف او - تعالی- است آمده که: «واحد است بدون عدد» و بدینگونه وحدانیت عدد به اعتبار احدیت جمع کثرات و انطوای کثرات و استهلاکشان در آن و ظهور او در کثرات و نفی وحدت عددی- یعنی یک در برابر دو - اثبات شده است...».

بارها و بارها در جلسات درس و حلقات بحث شنیده و گفته ایم که فرازهای مهم عرفان نظری بمعنای مصطلح و مقبولش در نزد سنیان و شیعیان، ما خود است از ادعیه و مأثورات ائمه و بزرگان شیعه و گه تمثیل هایی مناسب و غیر مناسب هم آورده ایم. لیکن شخص می تواند یک مرور بسیار عالمانه و حکیمانه بر سیراقتباس در این تعلیقات داشته باشد. با این حال امر دیگری که همیشه همراه اینگونه مباحث بوده انتقاد قاذع و شدید اللحن از کسانی چون محیی الدین است که با وجود اخذ و اقتباس از ادعیه و ماثیر هیچگاه و یا بسیار اندک مصادر خود را ذکر نکرده و خوانندگان را – بخصوص غیر آشنایان را – به این گمان واداشته اند که هرچه (ما بین الدفتین) است از کشوف و کرامات خود ایشان است. ولی ادب حضرت امام(رض) که شاید زیباترین جلوه کارهای علمی ایشان است اجازه چنین تعریض هایی را نمی دهد و ایشان برغم آنکه در برخی شفاهیات خودشان تلویحاتی به چنان مطلبی داشته اند ولی در آثار کتابی شان اینگونه تلویحات را هم نمی توان یافت لطفاً به مقطع زیر توجه فرمایید:

(... لان الاسماء لها کما تدل علیها تدل عن مسمیات آخر تحقق ذلک اثرها)

قوله: لان الاسماء الخ، لما کان الاسم عباره عن الذات (و هو کما قال علیه السلام ان الله خلق آدم علی صورته)

و ما ذکر فی تحقیق العدد احد المقربات لقوله: خلق الله آدم علی صورته فان الوحده باعتبار احدیه جمع الکثره صار مثالا للحق حتی قال مولینا السجاد علیه السلام: لک یا الهی وحدانیه العدد، والانسان ایضاً بوحدته کل التعینات الخلقیه و الامریه له احدیه جمع الکثره فهو تعالی متعینه بتعین یصیر منشأ الاثر کان الغناء عن الاثر غناءا عن الاسم ایضا کما ان الغناء عن الاسم غناء عن الصفه التی هی مبدئه ایضا فهذا احد معانی قول مولینا و مولی الثقلین- صلوات الله علیه و آله: کمال الاخلاص نفی الصفات عنه لشهاده کل موصوف انه غیر الصفه و هو تعالی غنی عن غیره اسما او صفه او عیناً»[۱۰]

«سخن شارح: زیرا که اسماء... از آنجا که اسم عبارت است از ذاتی که متعین است به تعینی که منشأ اثر می شود غنای از اثر غنای از اسم نیز خواهد بود چنانکه غنا از اسم غنای از صفت - که مبدأ آن است- نیز خواهد بود. این معنا یکی از معانی سخن مولای ما و مولای ثقلین - صلوات الله علیه و آله - است که: کمال اخلاص نفی صفات از اوست زیرا که هر موصوف شهادت می دهد که جز موصوف است و او - تعالی- از غیر خود چه اسم، چه صفت و چه عین غنی است».

بطوریکه ملحوظ و مشهود است هیچگونه قدح و طعنی بر شارح وارد نباشد و مسأله طوری مطرح گردیده که گویی تشابه مفهوم متن و شرح با سخن امیرالمؤمنین از باب توارد است با این فضیلت برای سخن مولا که این معنا تنها یکی از معنای بلند و متنوعش می تواند باشد.

حضرت امام تغمده الله فی رحمته الواسعه حتی در این سطح نیز متوقف نمانده اند و حتی در اثبات برخی تحولات اصل و سند را عرضه داشته و بدین وسیله کار را بر همه واضح ساخته اند، ایشان در باب آفرینش آدم به صورت خداوند می فرمایند:

شانه علی صورته و صورة الانسان مثاله تعالی و هیهنا تحقیقات آخر لیس مقام ذکرها»[۱۱]

«آنچه را که در تحقیق (مفهوم) عدد گفتیم یکی از عواملی است که در درک این سخن (معصوم) که فرموده: خداوند آدم بر صورت خود بیافریند کمک می کند. زیرا که وحدت به اعتبار احدیت جمع کثرت مثالی برای حق می گردد بطوری که حتی امام سجاد(ع) می فرماید: خدای من! وحدانیت عدد از آن تست، انسان نیز بدلیل وحدتش حائز همه تعینات خلقی و امریست واحدیت جمع کثرت را دارا می باشد، پس از _ تعالی شأنه _ بر صورت اوست و صورت انسان مثال او – تعالی - است. در اینجا تحقیقات دیگری هم وجود دارد که جای ذکر آنها نیست».

هـ) گرچه مزایا و خصایل کتاب بسیار بیش از اینهاست لیکن حوصله این مقاله و چیز گنجایش بیش از این را ندارد و در آخر باید به ساحت مقدس ایشان در ادبیات نیز عرض ادب کرد. بی شک کلمات ایشان که در سنینی میان بیست و هفت تا سی و هفت سالگی به رشته نگارش درآمده آیات واضحی از نبوغ ایشان در تحریر جملات عربی و آوردن بهترین کلمات در مناسب ترین جایگاههاست. در طول تاریخ ایرانیان- بسیار بوده اند آنانکه آثار خود را به عربی نگاشته اند ولی بر هیچکدام از متذوقان و عربی شناسان پوشیده نیست که تنها معدودی از ایشان موفق به اتقان و ترصین جملات به نحوی شده اند که کار تمییز ملیتشان را دشوار ساخته است. بدون شبهه عربیت امام در این اثر از جمله نمودهای عربیت در نزد گروه اخیر است و در این مقاله سعی شد تا حد امکان از عین عبارات ایشان استفاده شود تا توانمندی حضرت ایشان در ادای معانی بلند با کوچکترین و زیباترین عبارات نشان داده شود.

در پایان از خدای – عزوجل- می خواهیم که ما را از پیروان راه حضرتش قرار داده و عاقبت همه ما را ختم به خیر بگرداند و از باب ختامه مسک به ابیات زیر که نشان واضحی از تشابه دارند تمثل می جوییم.

من به خال لب روی تو گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم (امام خمینی)

مرضی من مریضه الاجفان

عللانی بذکرها عللانی (ابن عربی)

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم (حافظ)

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمد جواد گوهری

۶/۱/۱۳۷۱

منبع: حضور، ش ۴، ص ۷۰.

زیرنویس ها:

[۱] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۱۴۹

[۲] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۳۱

[۳] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۳۶

[۴] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص۱۶۷

[۵] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۴۲

[۶] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۳۲

[۷] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۸۶

[۸] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۱۰۳

[۹] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۱۰۵

[۱۰] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۱۵۲

[۱۱] - تعلیقه علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص ۱۰۴

. انتهای پیام /*