همایش نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، روز پنج شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می شود.  به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) همایش نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، روز پنج شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامیبرگزار می شود. در این مراسم که جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی حضور خواهند داشت، به ارائه سخن پیرامون نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی پرداخته می شود. 

. انتهای پیام /*