خانــه امـــن مـــردم

(مصاحبه با خانم دکتر فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورای اسلامی)

 

 حضور: ضمن تشکر؛ در ابتدا لطفاً خلاصه ای از فعالتی ها بخصوص موقعیت خود در مجلس شورای اسلامی و برنامه هایی که در نظر دارید بیان بفرمایید.

 خانم دکتر فاطمه ذوالقدر: فعالیت های اینجانب در حوزه علمی و تخصصی در دانشگاه متمرکز می باشد و در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نایب رئیس فراکسیون زنان و خانواده اهتمام خویش را برای تحقق خواسته های ملت شریف ایران قرار داده ام.

 حضور: به نظر شما مهمترین مشکلات مردم و خواسته اساسی ملت چیست؟ و مجلس چگونه می تواند پاسخگوی آن باشد؟

 دوالقدر: مجلس حال حاضر در شرایطی بر روی کار آمد که کشور دچار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رو به تزایدی بود. این معضلات برخواسته از عدم برنامه ریزی و سوء مدیریت وارده بر کشور بود که نه تنها شرایط داخلی کشور را با بحرانهای عظیم مواجه ساخته بود بلکه در جو بین المللی و خارجی نیز شاهد شرایط تحریم و عدم تعامل مثبت و سازنده با این دهکده جهانی بودیم. لذا هموار نمودن این مسیر نیازمند تعامل و تعاون مستمر و پایدار با بدنه دولت بود. از این رو همسازی مجموعه دولت با مجلس سبب ساز گردید که بسیاری از این معضلات و ناملایمات که دود آن مستقیم به چشم ملت وارد می شد مورد اصلاح و بازنگری و تلطیف واقع گردد.

 حضور: به نظر شما مهمترین دیدگاههای امام خمینی در باره نقش و جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی چیست؟

 ذوالقدر: مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای جایگاه و نقش بسیار با اهمیتی می باشد تا آنجا که حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند: "مجلس در رأس همه امور قرار دارد". ایشان در باب اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی می فرمایند: "مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است و مجلس قوه مجتمع یک ملت است و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشور هست بالاتر است. بنابر این یک همچو مقامی را نشکنید و لو نمی توانید...". این کلام ایشان حاکی از آن است که یک مجلس خوب و کار آمد قادر است همه چیز را در تعامل با سایر قوا به بهینه ترین حالت تبدیل نماید و متقابلاً ضعف در عملکرد مجلس می تواند کلیت جامعه را با سرنوشت شومی مواجه سازد.

حضور: به نظر شما دلایل اصلی انتخاب نمایندگان جدید و ورود آنان به خانه ملت چیست؟

 ذوالقدر: مجلس حال حاضر، مقبولیت و مشروعیت خود را از متن جامعه گرفته است. در انتخابات این دوره از مجلس، مردم فارغ از بازیهای بی ارزش سیاسی و رقابت های کور سیاسی که منافعشان را زیرپا می گذارد دست به انتخاب زدند، انتخابی که بر مبنای گزینشهای عقلانی و مبتنی بر آگاهی سیاسی صورت پذیرفت که این آگاهی برخواسته از تجربه های ارزشمند دهه های اخیر می باشد.

 حضور: نظر شما در باره کارآیی مجلس فعلی با توجه به ترکیب آن چیست؟

 دوالقدر: گروه حاضر در مجلس شورای اسلامی در سنوات گذشته نیز بارها تعهد و پایبندی خویش را به خواست ها و مطالبات مردم نشان داده اند و به دور از هر گونه سیاه نمایی تلاش کرده و خواهند کرد تا مطالبات به حق مردم را مهیا نمایند، چرا که اصلاحات جریانی ناظر بر جامعه می باشد و نتایج آن را مستقیماً مردم درک خواهند کرد. در این مجلس تلاش می گردد تا بر مبنای اسلامی بودن آن قوانین خلاف احکام مقدس اسلام وضع نگردد و بر مبنای ملی بودن، عملکردی به دور از مداخله بیگانگان و وابستگان به آنان داشته باشیم تا بر اساس خواست مردم مسلمان ایران بتوانیم در جهت آینده ای بهتر برای کشور خویش تلاش کنیم.

 حضور: مهمترین قوانینی که مجلس حاضر از زمان تشکیل تاکنون به تصویب رسانده است کدام است؟

 ذوالقدر: یکی از خطرات جدی که کشور را همواره تهدید می کند و سایر معضلات نیز منبعث از آن می باشد موضوع تورم می باشد که اقدامات و قوانین وضع شده توسط نمایندگان ملت توانست نرخ تورم را در کشور تعدیل نماید. در کنار این امر موضوع امـنیت و سلامت به عـنوان شاه کلید دوام و بقای یک جامعه می باشد که بر اساس رایزنی های بین المللی در بدنه دولت و تصویب دستورالعمل ها و قوانین در مجلس شورای اسلامی توانستیم سایه جنگ را از کشور بزداییم و امنیت و آرامش ملی را که ضامن سلامت افراد می باشد مهیا کنیم و قوانین و دستورالعمل هایی در بخش بهداشت و سلامت و آموزش و فرهنگ را می توان برشمرد که ثمره آن را امروز در شرایط حاکم بر کشور می توانیم نظاره گر باشیم.

 حضور: به نظر شما ویژگیهای یک نماینده واقعی ملت چه چیزهایی است؟

 ذوالقدر: شاخص ترین ویژگی که نماینده باید آن را داشته باشد امانت دار ملت بودن است. بر اساس آیه شریفه «الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون» نماینده مجلس باید تمامی توان خویش را در راه احصاء و رصد کردن مطالبات مردم قرار داده و در این مسیر صداقت در رفتار و عملکرد را به کار بندد.

تحقق این مهم منوط به آن است که نماینده دارای آگاهی و تخصص در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  و اقتصادی باشد و وام دار اندیشه ها و افکار گروه و جناح خاصی نباشد تا بتواند بر اساس برنامه ریزی علمی و تخصصی و کارشناسی مسیر توسعه ای را در فرایند جامعه به پیش برد.

 حضور: امام خمینی اعتقاد داشتند مجلس خانه واقعی ملت است. شما چه برداشتی از این سخن دارید؟

ذوالقدر: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، خانه به عنوان محلی امن همواره شناخته می شود، جایی که در آن صرفه و صلاح یکایک افراد خانواده در همه امور مدنظر قرار می گیرد. این نگاه و رویکرد بیانگر این مهم است که خانه ملت مأمن امن تحقق خواست های یک ملت است که در تحقق این خواست ها صرفه و صلاح یکایک اعضاء آن نیز مدنظر واقع می گردد. بررسی مجلس در طول زمان نشانگر آن است که مجلس های فاسد، خانه های نا امن برای ملت بودند که هر آنچه از بدبختی بر دوش این ملت مظلوم روا می گردید از همین مرکز بود که خوش بختانه با پیروزی انقلاب اسلامی و مقابله با نظام استکبار جهانی، خانه ملت در مفهوم واقعی و اسلامی آن تجلی یافت و به یک پایگاه مستحکم برای مردم بدل گردید.

 حضور: در حال حاضر چه تعداد از خانم ها در مجلس فعلی حضور دارند؟ و آیا ایشان در جهت تصویب قوانینی که حقوق بانوان را توسعه بخشد فعالیت یا تلاش جمعی دارند یا خیر؟

 دوالقدر: فراکسیون زنان و خانواده مجلس با عضویت 17 تن از زنان نماینده به صورت مشخص درصدد تصویب قوانین و مقرراتی هستند که سبب ساز بهره مندی از ظرفیت و توان مندی بانوان جامعه در فرایند توسعه کشور گردند. در این راستا، تلاشهای متعددی صورت پذیرفته و تصویب لوایح و قوانینی نیز صورت پذیرفته که قانون منع لایحه خشونت علیه زنان و مطالبه از ریاست محترم جمهوری برای حضور زنان در کابینه را می توان بخشی از تلاشهای این فراکسیون برشمرد.

ما، درصدد هستیم که قوانین متعددی در مجلس فعلی برای احقاق حقوق زنان به تصویب برسانیم که لایحه منع خشونت علیه زنان را می توان یکی از کارآ ترین این قوانین برشمرد، چرا که تحقق سایر خواسته های زنان وابسته به زدودن چهره خشونت از این جامعه می باشد. این خشونت ها به صورت جسمی، روحی وروانی بر زنان وارد می شود.

 حضور:  با توجه به نظر امام خمینی درباره آزادی بانـوان و حقوق یکـسان زن و مـرد در اسـلام به نظر شما مهمترین قوانینی که در جهت احقاق حق خانم ها از گذشته تاکنون در مجالس جمهوری اسلامی تصویب شده کدام است؟

 ذوالقدر: برمبنای فرامین شرع مقدس اسلام زن و مردم دارای حقوق یکسانی می باشند. بنابراین قوانین و مقررات ویژه برای گروه یا قشر خاصی وضع نگردیده ولی به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران در مقایسه با مردان از شمول بعضی از این قوانین خارج شده اند. لذا موضوع حقوق زنان به منزله تصویب قوانین و مقرراتی برای تخصیص سهم خاصی به آنها محسوب نمی گردد بلکه احیاء حقی است که در فرایند اجرایی از آن برخوردار نگردیده اند، چرا که این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته شده بود. در هر حال آنچه در مجلس شورای اسلامی برای احیاء حقوق زنان مورد توجه واقع گردیده است که منجر به تدوین لوایح و قوانینی گردیده مشتمل بر حق تمامیت بدنی و خود مختاری، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در مشاغل مختلف، حق سرپرستی، ازدواج و مذهبی و ... می باشد.

 حضور: به نظر شما چه نقص یا نقایصی در تثبیت یا اعتلای حقوق بانوان وجود دارد و مجلس حاضر چه برنامه یا برنامه هایی در این زمینه دارد؟

 ذوالقدر: آنچه که موجب ضعف و نقـص در کارایی قـوانین و مقررات می گردد اغلب شـتاب در تدوین و تصویب قوانین بدون اجماع نظرات دقیق و کارشناسی می باشد و بر این اساس خلأهای قانونی و اجرایی که پیش از تصویب قانون وجود داشته به درستی شناسایی نگردیده و لذا قانون وضع شده جدید نیز نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد و به دلیل ضعف تعریف شده در ضمانت اجرایی و همچنین کلی گویی و عدم تصریح برخی شاخص های دقیق، در بایگانی قوانین و مقررات موجود قرار می گیرد.

 حضور: امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان را بسیار بالا و حتی جلوتر از مردان می دانستند. به نظر شما نقش و جایگاه فعلی زنان در جامعه اسلامی ما چگونه است و آیا آنان ـ آنطور که امام خمینی تأکید کرده اند ـ به جایگاه رفیع انسانی خود در جامعه دست یافته اند یا خیر و علت آن چیست؟

 ذوالقدر: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی ایران، زنان با زدودن نگاههای جنسیتی امکان مشارکت بیشتر در فعالیت های اجتماعی را دارا گردیده اند و بر مبنای عدالت جنسیتی برخاسته از شرع مبین اسلام سطح آگاهی و دانش خویش را ارتقاء داده اند، چرا که گام نخست در اصلاح یک کشور، آموزش و آگاه سازی می باشد که در اقصا نقاط کشور به برکت جمهوری اسلامی امکان آموزش رایگان برای اقشار مختلف فراهم گردیده است و در راستای آن، زنان نسبت به سرنوشت خویش آگاه شدند و جایگاه رفیع خود را در کنار مردان در دوران دفاع مقدس و پس از آن به خوبی نشان دادند.

حضور: به نظر شما در ترکیب کابینه فعلی و نمایندگان مجلس ـ و اساساً در سطح مدیریتی کشور ـ  موقعیت زنان چگونه است؟

 ذوالقدر: در مقایسه با مجلس های قبلی، در این دوره ما شاهد رشد نمایندگان زن حاضر در مجلس می باشیم که این افزایش اگرچه حائز اهمیت می باشد اما درمقایسه با اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان آن تشکیل می دهد مناسب است که در سنوات آتی شاهد رشد روز افزون مشارکت زنان باشیم. در همین راستا، برای حضور زنان در کابینه دولت نیز تلاشهای مجدانه ای توسط فراکسیون زنان و خانواده صورت پذیرفت. اگرچه در وزرای دولت دوازدهم شاهد حضور زنان نبودیم اما ریاست محترم جمهور و وزرای محترم این قول را به نمایندگان ملت داده اند که در دستگاههای اجرایی و در سطوح عالی مدیریتی، زنان خبره و صاحب صلاحیت جایگاه خویش را باز یابند و بتوانند به کشور و ملت خود خدمت کنند.

و امیدواریم که با تحقق این مهم، کنار رفتن سقف های شیشه ای اشتغال زنان در سطح مدیریتی را شاهد باشیم.

 

 

منبع: حضور، ش 101، ص 156.

. انتهای پیام /*