پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی سیزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی سیزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام را منتشر کرد.  در سیزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام مقالات ذیل منتشر شده است: تبیین مفاهیم دوگانه (مستضعفین– مستکبرین) در منظومه فکری امام خمینی و هویت‌یابی گفتمان انقلاب اسلامی ایران به قلم سید صدرالدین موسوی، ایرج سوری و مهدی رضاپور . دگراندیشی در سیاست‌نامه، تحلیل گفتمان برخورد با مخالف در اندیشه خواجه نظام‌الملک به قلم عباس قدیمی قیداری و علی قانعی زوارق . کاربرد هرمنوتیک در متون تفسیری مسلمین (با تأکید بر متون اندیشه‌های سیاسی)  به قلم قربانعلی قربان‌زاده سوار و علی شریعتمداری. روش‌شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امام خمینی  به قلم محمدرحیم عیوضی . کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی در انقلاب اسلامی ایران: مبتنی بر اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی  به قلم جلال درخشه و سید مهدی موسوی‌نیا. آزادی در اندیشه امام خمینی: تحلیل مصاحبه‌های امام با خبرنگاران در نجف، پاریس و قم  به قلم شریف لک‌زایی و محسن جبارنژاد. گفتنی است این فصلنامه با اهدافی چون آسیب‌شناسی اندیشه اسلام سیاسی، فرا تحلیل مطالعات اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی و نیز آینده‌پژوهی اندیشه اسلام سیاسی در جهان معاصر به مدیرمسئولی دکتر منصور انصاری، سردبیری دکتر یحیی فوزی و نیز با مدیریت دکتر محمد محمودی‌کیا، از سوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چاپ و منتشر می‌شود.

. انتهای پیام /*