قبل از تشریف فرمایی حضرت امام به ایران (قبل از 12 بهمن 1357) کمیته‏ های متعددی با شرح وظایف مختلف در مدرسه علوی تشکیل شد که یکی از آنها تحت عنوان کمیته پزشکی استقبال امام بود. این کمیته ها در هر قسمت توسط افراد شناخته شده به وجود آمد و انتخاب هر فرد یا افراد، مربوط به شهرت یا فعالیت ‏های مذهبی، اجتماعی بود که قبلاً مورد قبول متدینین، روحانیون و انقلابیون بودند. اینجانب هم به علت سوابق علمی و مذهبی و فعالیتهای پزشکی بخصوص در بیمارستان سوم شعبان که در یک محله قدیمی و متدین بود بعنوان عضو تیم پزشکی استقبال امام انتخاب شدم.

اهداف و شرح وظایف کمیته پزشکی استقبال از امام عبارت بود از:

1 - حضور متخصص قلب و داخلی مجهز به وسایل پزشکی در خدمت شخص امام از زمان ورود به فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا و بعد،‏ که مسئولیت آن به عهده اینجانب بود.

2 - برنامه ریزی پزشکی برای درمان بیماران و مصدومین حوادث از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا (مسئولیت آن به عهده جناب آقای دکتر زرگر بود) . درمان بیماران در بهشت زهرا (مسئولیت آن به عهده شهید دکتر فیاض بخش بود) در این برنامه‏ریزی پزشکان متعدد در آمبولانس‏های خود به ساده‏ترین وسایل پزشکی (دارو –پانسمان) و در بعضی آمبولانس ‏های بزرگ به امکانات اولیه اتاق عمل (اتاق عمل سیار) مجهز بودند.

3 - کمیته فرعی پزشکان برای تهیه دارو و وسایل پزشکی تحت نظر کمیته پزشکی استقبال از امام شبانه روز فعالیت می‏ کردند.

4 - تحت نظر کمیته پزشکی استقبال از امام سیستم بیمار رسانی به مراکز تخصصی و پذیرش بیماران و نیز خالی نگهداشتن تختهای بیمارستانی فعالیت داشت.

در روز تشریف فرمایی امام عزیز به ایران به علت گردآمدن میلیون ها انسان عاشق در مسیر حرکت امام، صدها بیمار (به علت ضعف و سستی یا زخمی شدن و شکستگی دست و پا و سر) توسط تیم های متعدد و مجهز و سخت‏کوش و عاشق امام عزیز درمان شدند و تعداد زیادی از آنها به مراکز درمانی مربوطه انتقال یافتند.

قبل از تشریف فرمایی حضرت امام مسئولین کمیته استقبال برای برنامه ریزی، تهیه وسایل نقلیه، تهیه وسایل و امکانات پزشکی و نحوه توزیع، جلسات متعددی در مدرسه علوی داشتند. نیازهای مالی توسط شیفتگان و عاشقان امام عزیز بی‏ ریا و بدون حد و مرز مشخصی با خلوص نیت پرداخت می‏ شد.


منبع: طبیب دلها، به قلم دکتر سید حسن عارفی، ص 25 و 26

. انتهای پیام /*