زمینه های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی در نهضت عاشورا از دیدگاه حسین بن علی (ع)

محمدصادق نجمی

مقدمه

در مورد مبانی اعتقادی و انگیزه های سیاسی و زمینه های اجتماعی نهضت عاشورا و قیام تاریخی حسین بن علی(ع) کتابها و مقالات زیادی به رشته تحریر درآمده و امروز هم تجزیه و تحلیلها سخنرانی های فراوان به عمل می آید و با توجه به اهمیت و عظمت این نهضت در آینده نیز محققان و پژوهشگران تحقیقات و نوآوریهایی ارائه خواهند داد.

ولی بهتر است این مبانی اعتقادی و این زمینه های سیاسی- اجتماعی را از گفتار خود حسین بن علی(ع) که به طور بنیادی و به صورت زیبا منعکس گردیده است ارائه نماییم که از هر تحقیقی برتر و از هر پژوهشی والاتر و از هر سخنی دلنشین تر است، زیرا حسین بن علی(ع) در ضمن یک سخنرانی علل تحول اجتماعی مسلمانان در طول نیم قرن و زمینه های تسلط ستمگران و غاصبان و علت خارج شدن اهل بیت از صحنه سیاست و قدرت گرفتن معاویة بن ابی سفیان را در نخستین دهه های ظهور اسلام از سه بعد مختلف مورد بررسی قرار داده و نهضت خود را در زدودن این عوامل  و از بین بردن این عوارض اعلان نموده است.

انگیزه ایراد این خطبه

قبل از بررسی متن سخنرانی و بیان این زمینه های سه گانه اشاره کوتاهی داریم به تاریخ و انگیزه ایراد این سخنرانی.

طبق نقل ابن ابی الحدید از مدائنی[1] و سلیم ابن قیس هلالی[2] پس از پیدایش شرایط خاصی که منجر به اعلان آتش بس در میان امام حسن مجتبی(ع) و معاویة بن ابی سفیان گردید معاویه به صورت ظاهر به قصد سفر حج و در واقع برای اجرای نقشه ها و تحکیم سیاستهای خویش حرکت کرد و وارد مدینه[3] گردید. وی در مدت اقامت خویش در مدینه و پایتخت اسلام با افراد مختلف از شخصیتهای معروف و سرشناسان مدینه به بحث و مذاکره نشست تا افکار و اندیشه آنان را پس از شهادت امیرمؤمنان(ع) و پیروزی ظاهری که بر فرزندش امام مجتبی(ع) بدست آورده بود و بر تمام قلمرو وسیع جهان اسلام فرمانروایی می کرد بیازماید و بینش آنان را نسبت به موقعیت خویش در مقابل اهل بیت عصمت ارزیابی کند.

معاویه پس از این بررسی به این نتیجه رسید که باید فشار بر پیروان امیرمؤمنان(ع) را مضاعف کند و در کنار اقدامات فرهنگی که به صورت جعل حدیث در نکوهش امیرمؤمنان(ع) شروع کرده بود اسلام زدایی را در سطح وسیع و به طور فیزیکی و با وارد ساختن فشار و شکنجه بیشتر بر پیروان امیرمؤمنان به مرحلۀ اجرا بگذارد تا آنجا که مطمئن شود نامی از اهل بیت و کسی از پیروانشان در روی زمین باقی نمانده است.

انتخاب زیاد به فرمانداری کوفه

ابن ابی الحدید می گوید: در این گیر و دار مصیبت و گرفتاری اهل کوفه بیش از دیگران بود زیرا شیعیان و پیروان امیرمؤمنان(ع) که دارای نقش مهم در تحولات آن روز بودند در کوفه بیش از سایر نقاط وجود داشتند و طبعاً فشار پسر ابوسفیان هم به این شهر بیش از نقاط دیگر بود و بر این اساس فرمانداری کوفه را به زیاد بن سمیه محول نمود و بصره را ضمیمه آن ساخت زیاد هم در مقابل این محبت معاویه در شکنجه و از بین بردن شیعیان کوتاهی روا نداشت و از هر گوشه و کنار و از زیر هر سنگ و کلوخی آنها را پیدا کرده به قتل می رسانید. دست و پای آنان را قطع می کرد و چشمانشان را از کاسه سر بیرون می آورد و در نتیجه این جنایات شیعیان امیرمؤمنان(ع) از عراق فرار کرده و به نقاط دور دست پناهنده شدند و عقیده خود را از مردم مخفی نمودند.

بخشنامه های معاویه

ابن ابی الحدید در مورد اقدامات معاویه که در جهت مبارزه با اسلام اهل بیتی به اجرا درآمده است از چهار بخشنامه مهم و مفصل گزارش می کند که این بخشنامه ها در مقاطع مختلف و به طور متحدالمآل و برای تمام کارگزاران معاویه ابلاغ گردیده و از اهمال و سهل انگاری در اجرای مضمون آنها شدیداً تهدید به عمل آمده است و خلاصه مضمون سه بخشنامه اول چنین است:

افرادی که می توانند در نکوهش علی و در فضایل مخالفان وی حدیث سازی نمایند شناسایی و با هر وسیله ممکن برای این کار تشویق و ترغیب شوند و از امکانات مالی و رفاهی برخوردار گردند و از نقل هر فضیلتی درباره علی شدیداً جلوگیری به عمل آید و ناقلین چنین احادیث با شدید ترین شکنجه ها مجازات شوند.

و مضمون چهارمین بخشنامه این بود هر کسی را که متهم به دوستی علی و اهل بیت باشد تحت فشار قرار بدهید و خانه او را بر سرش خراب کنید تا برای دیگران نیز عبرت شود و کسی نتواند خود را پیرو اهل بیت معرفی کند.

ابن ابی الحدید می گوید در نتیجه این اقدامات معاویه یک دگرگونی تأسف بار فرهنگی و یک تحول خطرناک عقیدتی در جهان اسلام پدیدار گردید زیرا حدیث های ساختگی فراوان در نکوهش علی و خاندانش بوجود آمد و در میان مسلمانان و السنه عامه مردم منتشر گردید. محدثان، قضات و فرمانداران از همان جعلیات پیروی کردند و بدترین مردم از نظر امتحان محدثان ریاکار و سست عقیده بودند که به ایمان و عبادت تظاهر می کردند ولی برای تقرب به حکام و نیل به ثروت و مقام جعل حدیث می نمودند تا اینکه به مرور زمان و در طول قرنها این خبرهای دروغ و حدیث های ساختگی به دست افراد متدین افتاد که خود از دروغ و بهتان پروا داشتند اما با حسن عقیده و در اثر سادگی، همان جعلیات را قبول و به دیگران نقل نمودند.

کیفیت ایراد خطبه

این فشار و اختناق همچنان ادامه داشت ولی پس از شهادت امام حسن مجتبی(ع) بیشتر و بلا و مصیبت افزون تر گردید و اولیای خدا در ترس دائمی و رعب و وحشت شدیدتری قرار گرفتند.

در این اوضاع و احوال و دو سال قبل از مرگ معاویه حسین بن علی(ع) عازم سفر حج گردید و عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر را همسفر خود انتخاب نمود. در مکه از مردان و زنان بنی هاشم و چند تن از مهاجر و انصار که حضور داشتند دعوت به عمل آورد و به آنان مأموریت داد که از افراد ذی صلاح و متعهد در صورت امکان از صحابه رسول خدا و اگر نه از فرزندان آنان برای شرکت در جلسه ای که قرار است در منی تشکیل شود دعوت نمایند.

چون مدعیون که تعدادشان به هزار نفر بالغ می گردید در منی و در زیر خیمه حسین بن علی(ع) گرد آمدند، آن حضرت سخن آغاز نمود و پس از حمد و ثنای خداوند چنین فرمود: [4]

«شما از جنایاتی که معاویه این ستمگر و طغیانگر بر ما شیعیان روا داشته آگاهید و شاهد ستمگریهای او هستید اینک من مطالبی را (درباره پدر و خانواده ام) مطرح می کنم که اگر درست بود تصدیقم کنید و اگر نادرست بود از من نپذیرید، گفتار مرا بشنوید و سخنان مرا بنویسید و تذکرات مرا بخاطر بسپارید، آنگاه که به شهر و دیار خود بر می گردید آنچه را که فرا گرفته اید و در خصوص تضییع ولایت ما دریافته اید به اقوام و عشیرۀ مورد وثوق و افراد مورد اعتماد از دوستان و آشنایان خود ابلاغ کنید زیرا ترس آن دارم که این آیین، مندرس گردد و این مذهب حق به کلی از بین برود. والله متم نوره و لو کره الکافرون.

سپس فرمود: شما را به خدا آیا می دانید وقتی که رسول خدا(ص) در میان صحابه و یارانش، پیمان «اخوت» می بست برای اخوت خویش، علی(ع) را انتخاب نمود؟

گفتند: اللهم نعم، خدایا تو را گواه می گیریم که درست است.

آنگاه چنین فرمود: شما را به خدا آیا می دانید که رسول خدا(ص) آنگاه که محل ساختمان مسجد و خانه خویش را خریداری و در کنار مسجد ده باب خانه بنا کرد نه باب از این خانه ها را به خود و دهمی را که در وسط آنها قرار داشت به پدرم علی(ع) اختصاص داد آنگاه دستور داد بجز درب حجره علی درب همه حجره های دیگر را که به مسجد باز می شد ببندند مگر درب خانه علی(ع)، چون بعضی از صحابه در این مورد اعتراض نمودند، رسول خدا فرمود: من این دستور را از پیش خود صادر نکردم بلکه این فرمان از سوی خدا بود و مجدداً و در طی دستور جدید مردم را از خوابیدن در مسجد منع نمود مگر علی را که حجره اش در داخل مسجد قرار داشت و در همین حجره بود که به علی(ع) حالت جنابت رخ می داد و خداوند در همین منازل و حجره ها فرزندانی به رسول خدا و علی بن ابیطالب عطا نمود.

گفتند: اللهم نعم، خدایا تو را گواه می گیریم که این هم درست است.

سپس فرمود: آیا می دانید که آن حضرت در این زمینه خطبه ای ایراد نمود و در ضمن این خطبه چنین گفت: خداوند مرا مأمور نموده است که مسجد پاک و مطهری بنیانگذاری کنم که به جز من و برادرم علی و فرزندان او کسی در آن سکنی نکند.

گفتند: اللهم نعم، خدایا تو را گواه می گیریم که درست است.

پس فرمود: [5] شما را به خدا آیا می دانید که رسول خدا(ص) علی(ع) را در «غدیرخم» به مقام ولایت نصب کرد سپس دستور داد که این جریان را حاضران به غایبان برسانند؟

گفتند: اللهم نعم.

بعد فرمود: [6] شما را به خدا آیا می دانید که رسول خدا(ص) به هنگام جنگ تبوک به علی(ع) فرمود: یا علی تو نسبت به من همانند «هارون» هستی نسبت به «موسی» و همچنین فرمود: تو پس از من ولی و  سرپرست همۀ مؤمنانی؟

گفتند: اللهم نعم، خدایا تو را گواه می گیریم که درست است.

سپس فرمود: [7] شما را به خدا آیا می دانید که رسول خدا(ص) آنگاه که مسیحیان «نجران» را به مباهله دعوت نمود برای نفرین آنان با خود نیاورد مگر علی و همسر و دو فرزند او را؟

گفتند: اللهم نعم، خدایا تو را گواه می گیریم که درست است.

انحراف از اصل ولایت

این بود چند فراز از بخش اول خطبه حسین بن علی(ع) که آن حضرت در طلیعه این خطبه و در آغاز سخنش با اشاره به جنایات موجود در جامعه اسلامی و فشارهایی که از سوی معاویه بر اهل بیت و شیعیانشان وارد می گردید و اعلان خطر نسبت به آینده دین و اصل آیین بیش از بیست فضیلت از فضایل مسلم و غیر قابل انکار اهل بیت را که بعضی از آنها جنبه قرآنی دارد بیان فرمود و داوری و توجه مستمعین را قبل از هر چیز به اصل ولایت جلب نموده و با این بیان به فراموشی سپردن وصایای رسول خدا(ص) در مسأله ولایت و رهبری و انحراف از حق و خروج از مسیر صحیح امامت را به عنوان یکی از سه مطلب مهم و حساس مطرح نموده است و از حضار خواسته است بر این مطالب گوش فرا دهند و به خاطر بسپارند و افراد باسواد آنها را بنگارند و به عنوان بزرگترین پیام از فرزند رسول خدا(ص) در شهر و دیارشان و برای اقوام و آشنایانشان بازگو نمایند.

آری رسول خدا(ص) از اولین روزهای بعثت و در طول بیست و سه سال دوران نبوتش موضوع ولایت و رهبری امت را مطرح ساخت و با بیانات و تعبیرات گوناگون امیرمؤمنان(ع) را به مسلمانان معرفی کرد و از نمونه های بارز و ملموس آن داستان «سد ابواب» بود که با شروع ساختمان مسجد و بنای منزلها و حجره ها در اطراف آن دستور صادر نمود که «سدّوا الابواب الا باب علی» آنگاه فرمود: «ما انا سددت ابوابکم ولیکن الله امرنی بسد ابوابکم و فتح بابه» و این معرفی باز با بیان «انت ولی کل مؤمن بعدی» و بیانات دیگر ادامه یافت تا در آخرین ماهها و در آخرین روزهای زندگانی رسول خدا(ص) این مسأله مهم و حساس را صراحت هر چه بیشتر و در میان انبوه مردم در محل «غدیرخم» و یا در میان مسجد و بر بالای منبر مطرح گردید تا دیگر برای کسی جای تردید و راهی برای تأویل باقی نماند که در این معرفی ها حضار مجلس منی خود شاهد بودند و یا آنها را از صحابه و از شاهدان عینی شنیده بودند و لذا پاسخ آنان در مقابل سؤال حسین بن علی(ع) این بود که اللهم نعم.

ولی هر چه بود این انحراف به وجود آمد و با گذشت زمان تشدید شد زیرا اگر خشت اول این بنا با نفی وصیت و با استناد به اجماع امت!! و تصمیم صحابه کج گذاشته شد خشت دوم آن به فاصله تقریباً دو سال با اتکا به وصیت و با نفی اجماع و سلب صلاحیت از هر نوع اظهار نظر از صاحب نظران و بدون توجه به رأی اهل حل و عقد و خبرگان بر روی خشت اول نهاده شد، و پس از ده سال برای انتخاب خلیفه سوم شیوه دیگری مخالف با دو شیوه قبلی به نام «شورا» به کار گرفته شد.

گر چه این انحراف و تناقض سه ضلعی و تضاد سه قطبی از نظر یک عده مسأله ای مربوط به گذشته تاریخ و عملی انجام شده تلقی می شود اما نمی توان انکار کرد که نتایج تلخ و زیانبار آن که با گذشت زمان ظاهر و عامل به وجود آمدن خلافت موروثی بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس گردید آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ تحلیلگر اجتماعی توان ارزیابی آن، و هیچ تاریخ نویس محقق و جامعه شناس  تیزبین را یارای ذکر و بیان آن نیست.

حوادث دوران خلفا به ویژه حوادث تلخ دوران پنج ساله خلافت امیرمؤمنان(ع) و ظلم و ستمی که پس از آن حضرت بر جامعه اسلامی وارد گردید و همچنین تسلط عنصری فاسد مانند یزید بن معاویه بر سرنوشت مسلمانان از آثار انحراف در اصل ولایت بود که دامنه آن بر قرون متمادی و در گستره جهان اسلام کشیده شد. که امروز هم گروه کثیری از مسلمانان در سطح جهان مرارت و تلخی آن را احساس می کنند ولی چه بسا از درک موضوع و دریافت ریشه اصلی آن غافل و عاجزند.

دو نکته مهم در اصل ولایت

در اینجا به مناسبت بحث ولایت و آثار زیانبار انحراف از این اصل اصیل تذکر دو نکته را لازم می دانیم:

نکته اول اینکه: ولایت با آن اهمیتی که در قرآن و حدیث آمده و حسین بن علی(ع) انحراف از آن را به عنوان یکی از زمینه های نهضت خویش معرفی نموده است نه موضوعی است در حد دوستی و محبت اهل بیت عصمت و طهارت بلکه یک وظیفه عقیدتی عملی است در طول پیروی و تبعیت از خدا و رسول(ص).[8]

ولایت همان مقام اولی به نفس بودن بر افراد و مدیریت همه شئون جامعه بر اساس قانون الهی و دور ساختن قدرت و حکومت طاغوتیان و امحای سلطه مستکبران از صحنه سیاست است. [9]

ولایت مفتاح و کلید اجرای همه احکام و «ولی» دلیل و هدایت کننده بر همه قوانین الهی است. [10]

ولایت مهمتر از همۀ فرایض و اصل و ریشۀ همه واجبات و در رأس همۀ فضایل است و به تعبیر دیگر تمام فضایل و مناقب در ائمه هدی(ع) را باید مقدمه و سرآغاز تحقق ولایت بدانیم، نزول آیه «تطهیر» و اعلان جهانی قداست اهل بیت مقدمه ای است بر جریان تاریخی «غدیرخم» و بر مراسم مهم «تبلیغ ولایت» و «اتمام نعمت» که از راه اعلان مسأله امامت و رهبری تحقق پذیرفت.

فرمان حضور اهل بیت در صحنه حساس و شورانگیز «مباهله» و نزول سوره مبارکه «هل اتی» و آیه «مودت» و همه فضایل قرآنی خاندان عصمت زیربنای فرمان تبعیت از «اولوالامر» و به عنوان معرفی مصادیق اتم و نمونه های بارز صاحبان «ولایت» و رهبری امت است همانگونه که حدیث «سد ابواب» و «اخوت» و «منزلت» و «ابلاغ سوره برائت» و همه فضایل اهل بیت که هر یک فضیلتی است مستقل در عین حال مقدمه ای است بر این فضلیت والا که «انت ولی کل مؤمن و مؤمنة» و «الولایة لآل محمد امان من العذاب».[11]

و شاید حکمت وجوب ذکر صلوات و فرستادن درود بر (آل محمد) در تشهد نماز رمز بقای این حقیقت تا قیامت است که هر مسلمانی موظف است روزانه حداقل نه بار بر این واقعیت اعتراف و پس از شهادت به توحید و رسالت، آل محمد را به عنوان اولیای خدا در عالم هستی بشناسد که «من لم یصل علیهم لا صلاة له»[12]

بنابراین نباید تصور شود که در تحقق ولایت نسبت به ائمه تنها ارادت و محبت و اعتقاد به وجود سجایای اخلاقی و فضایل معنوی در آنان کافی است و اگر این بینش در مفهوم ولایت پذیرفته شود باید همه مسلمانان به جز ناصبی ها را به اصطلاح «ولایتی» به شمار آورد زیرا همه مسلمانان ولایت به این مفهوم را نسبت به اهل بیت پذیرفته اند و حتی متعصب ترین علمای اهل سنت نه تنها ولایت را انکار نمی کنند بلکه توسل به ولایت را از برترین عبادات می دانند. [13]

آری اگر ولایت به معنای دوستی و مجرد از مفهوم مدیریت شئون جامعه بود مسلماً این همه تلاش برای مبارزه با آن به وجود نمی آمد.

نکته دوم اینکه: ولایت به مفهوم حکومت اختصاص به معصومان ندارد و این وظیفه مهم در زمان غیبت به علما و فقهای امت محول گردیده است و بر فقهای امت است که حاکمیت و مدیریت شئون جامعه را به عهده بگیرند و قوانین الهی را اجرا کنند و از حوزه اسلام محافظت نمایند و از تسلط دشمنان به سرنوشت مسلمین جلوگیری کنند.

و این تفکر که ولایت اختصاص به معصومین دارد و در زمان غیبت قابل اعمال نیست تفکری است بی اساس و اندیشه ای است خطرناک زیرا نتیجه این نوع تفکر به انزوا کشیدن احکام حیات بخش اسلام و تحریف شدن قوانین ثابت قرآن و تعطیل نمودن برنامه های این کتاب جاودانی است و محدود کردن همه قوانین اجتماعی و سیاسی قرآن است به عبادتهای فردی و ارائه نمودن آیین محمدی است به صورت آیین مسیحیت در محدوده مسجد و معبد، آن هم در صورتی که منافی با منافع حکومتها و مخالف با سیاست آنها نباشد و الا همان مساجد و معابد به مراکز لهو و لعب تبدیل و از اقامه همان شعائر فردی نیز جلوگیری خواهد گردید به طوری که مسلمانان در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان با چنین تجربه ای تلخ مواجه بوده اند و امروز هم شاهد این حقیقت ناگوار می باشند.

آری اگر اجرای احکام قرآن به (مفتاح ولایت) نیازمند است و اگر پیاده کردن قوانین اسلام دلیلی به نام «ولی» را می طلبد، این نیاز با مرور زمان و گسترش اسلام هر چه بیشتر و با پیدایش عداوتهای شدید دشمنان و بروز کینه های عمیق مستکبران هر چه آشکارتر می گردد.

مگر می توان پذیرفت که اجرای احکام و پیاده کردن برنامه های قرآن در زمان معصومین(ع) نیازمند به ولایت و تشکیل حکومت بود که آن بزرگواران برای تحقق آن تلاش می کردند و در صورت امکان قیام نموده و نهضت عاشورا را به وجود آوردند ولی امروز ایجاد چنین حکومت و اجرای این ولایت لازم نیست؟!

مگر می توان پذیرفت که اسلام در قرن اول و دوم مورد تهدید و تهاجم دشمنان و مخالفان بود اما امروز در معرض این تهدید و تهاجم نیست؟! که این تفکری است بی اساس و اندیشه ای است باطل.

این بود خلاصه آنچه که می توان به عنوان «زمینه اعتقادی در نهضت عاشورا» که در «گفتار حسین بن علی(ع)» متجلی است ارائه نمود.

زمینه سیاسی در نهضت عاشورا

دومین موضوع و زمینه سیاسی (در نهضت عاشورا) ترک شدن مهمترین عامل سیاسی – اجرایی قوانین اسلام و از بین رفتن عامل اجرایی نظام یعنی امر به معروف و نهی از منکر است و آن هم در این سخنرانی به طور وضوح منعکس گردیده است.

زیرا حسین بن علی(ع) پس از بیان زمینه اعتقادی در نهضت عاشورا و تذکر انحراف از اصل ولایت زمینه سیاسی این نهضت را مطرح نموده و حاضرین در آن انجمن با شکوه و حساس و همه مسلمانان را در گستره زمان و در همه امکنه مورد خطاب قرار داده و می گوید: [14]

ای مردم؛ از پندی که خدا به اولیاء و دوستانش به صورت نکوهش از علمای یهود داده است عبرت بگیرید آنجا که می فرماید چرا علمای دینی و احبار، یهودیان را از سخنان گناه و آلوده و از خوردن حرام نهی نمی کنند و باز می فرماید آن عده که از بنی اسرائیل کافر شدند مورد لعن و نفرین قرار گرفتند تا آنجا که می فرماید آنها از اعمال زشتی که انجام می دادند یکدیگر را نهی نمی کردند و چه بدکاری مرتکب می شدند.

حسین بن علی(ع) به گفتارش چنین ادامه داد:

در حقیقت خدا سکوت آنان را از این جهت عیب می شمارد که با چشم خود می دیدند که ستمکاران به زشتکاری و فساد پرداخته اند ولی منعشان نمی کردند و این سکوت به خاطر علاقه به مال بود که از آنان دریافت می کردند و به خاطر ترسی بود که از آزار و تعقیب آنان به دل راه می دادند در حالی که خدا می فرماید از مردم نترسید و از من بترسید و می فرماید مؤمنان دوستدار یکدیگرند همدیگر را امر به معرف و  نهی از منکر می کنند.

حسین بن علی(ع) آنگاه چنین توضیح داد:

خداوند در این آیه در شمردن صفات مؤمنان که مظهر دوستی و هدایت متقابلند از امر به معروف و نهی از منکر شروع می کند و نخست آن را واجب می شمارد زیرا می داند که این عمل عامل قوی است برای دعوت به اسلام و نیروی محکمی است برای بازگرداندن ثروتهای عمومی و غنایم جنگی و دریافتن و جمع آوری صدقات (زکاتها و همه مالیاتهای الزامی و داوطلبانه) از موارد صحیح و واجب آن و هزینه کردن آنها در موارد صحیح و شروع آن.

مهمترین بعد در امر به معروف و نهی از منکر

حسین بن علی(ع) در این بخش از گفتار خود با بیان دومین زمینه نهضت عاشورا و عدم اجرای امر به معروف و نهی از منکر مهاجران و انصار را مورد خطاب و مسامحه آنان را در این امر مهم که اساس نظام اجتماعی اسلام بر آن استوار است مورد ملامت و نکوهش قرارداده است و یکی از علل به وجود آمدن ظلمهای اجتماعی و مسلط شدن ظالمانه و ستمگران بر سرنوشت مسلمین را که در آغاز خطبه عنوان نموده است کوتاهی در این وظیفه خطیر و سهل انگاری در این امر مهم معرفی فرموده است ولی آنچه که در این قسمت از سخن امام علیه السلام قابل توجه و حائز اهمیت است بیان ابعاد وسیع و مفهوم گسترده امر به معروف و نهی از منکر و اشاره به مهمترین بعد و جنبه عملی در این مسأله اساسی و حیاتی است زیرا امام علیه السلام با استناد به دو آیه از قرآن مجید می فرماید: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برقرار شود همۀ واجبات از کوچک و بزرگ عملی و همه مشکلات حل خواهد شد، آنگاه به عنوان نمونه و مصداق، پنج مورد از این امور را بدین صورت بیان می کند:

1- «و ذلک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام، امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام (و جهاد عقیدتی فکری) است.»

2- «مع رد المظالم، و بازگرداندن حقوق ستمدیدگان است.»

3- «و مخالفة الظالم، مبارزه با ستمگران است.»

4- «و قسمة الفیء و الغنائم، توزیع عادلانۀ ثروتهای عمومی و غنایم جنگی است.»

5- «و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها، و جمع آوری صدقات (و همه مالیاتها) از موارد صحیح و صرف کردن آنها در موارد شرعی آنها است.»

و پر واضح است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر در این سطح وسیع، مبارزه به ستمگران و گرفتن حقوق ستمدیدگان و ریشه کن کردن جور و فساد و اقامۀ عدل و داد در جامعه در این سطح نمی تواند به صورت فردی و یا با امر به معروف قولی و بدون تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد نیروی اجرایی امکان پذیر باشد.

و این بیان حسین بن علی علیه السلام پاسخ روشنی است به کسانی که این امر مهم و زیربنایی را در ابعاد کوچک و در جهت فردی و در جنبه قولی و نه عملی آن کافی می دانند و دلیل دیگری است بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی و بر اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه. و به همین دلیل و دلایل فراوان دیگر است که گروهی از فقهای بزرگ شیعه جهاد را با تمام اهمیت و عظمتش و با تمام ابعاد و احکامش، سنخی از امر به معروف و نهی از منکر می دانند و گوشه ای از این دو وظیفه مهم اسلامی به حساب می آورند و جمله «اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر» که در زیارت حضرت سیدالشهداء علیه السلام آمده گواه این حقیقت است و این معنا را  تفهیم می کند که قیام و نهضت آن حضرت در مقابل حکومت یزید به جهت اجرای فرایض الهی و اقامۀ نماز و زکات و برای انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

این بود دومین عامل در نهضت عاشورا که حسین بن علی(ع) در آن مجلس حساس با صراحت کامل مطرح و با استشهاد از قرآن کریم شنوندگان و کسانی را که در انجام این وظیفۀ مهم اهمال نموده اند مورد نکوهش قرار داده است.

خودباختگی سران جامعه اسلامی

سومین عامل در نهضت عاشورا که در کلام حسین بن علی(ع) منعکس گردیده و قسمت مهم دو بخش اخیر از خطبه را به خود اختصاص داده و از نظر اجتماعی انگیزۀ مؤثر و زمینۀ اساسی در نهضت عاشورا به حساب می آید. خودباختگی سران قوم و شخصیتهای مذهبی و عدم احساس مسئولیت در میان این قشر از جامعه اسلامی است که آن حضرت در این سخنرانی این گروه از صحابه و یاران رسول خدا و شخصیتهای اجتماعی مذهبی آن روز را که در آن مجلس حضور داشتند مورد خطاب قرار داده است افرادی که در جامعه و در میان اقوام و عشیرۀ خود نفوذ داشتند و قادر بودند جامعه را به حرکت درآورند و قول و عمل و گفتار و کردار و حرکت و سکون آنها برای آحاد ملت الگو و سرمشق بود. آنان از جمله کسانی بودند که علی القاعده بایستی موقعیت و شخصیت خود را بشناسند و ارزش واقعی خود را دریابند و در فکر سعادت جامعه و نجات مظلومان باشند ولی در اثر رفاه طلبی و گرایش به فرار از سختی ها و مرارتها و علاقه به زندگی دنیوی و لذایذ مادی و گاهی در اثر تحجر و سطحی نگری خود را باخته و برای نیل به اهداف کودکانه و «خلود الی الارض» وظیفۀ خطیر خود را فراموش کرده اوامر و نواهی خدا را مطابق امیال خویش تفسیر و تاویل می نمودند و در کژراهه گام بر می داشتند.

افرادی که به اعتبار اشتهار به طرفداری حق و پاسداری فضیلت هیبت و شکوه داشتند و در دل اقویا و ضعفا دارای مهابت و مورد احترام همه طبقات بودند اما نه تنها از دین و قرآن پاسداری نکردند و در این راه متحمل آسیب مادی نشدند و محرومیت و شکنجه و زندان را پذیرا نگشتند و با بستگان خود که همه مقدسات را به استهزاء گرفته بودند به نزاع و مخاصمه برنخاستند و به حامیان دین و شکنجه شدگان در راه اسلام و تبعیدیان در راه قرآن ارجی ننهادند و برای شکسته شدن حریم اسلام و قرآن فریاد ننمودند بلکه عملاً با دشمنان اسلام مداهنه کردند و راه سازش پیش گرفتند و در نتیجه راه  را برای تسلط ظالمان و تضییع حقوق ستمدیدگان هموار ساختند.

و اینک به نقل بخشی از سخنان آن حضرت در این مورد می پردازیم:

شما ای گروه حاضر! ای گروهی که به علم و دانش شهرت دارید و از شما به نیکی یاد می شود و به خیر خواهی و اندرزگویی و به راهنمایی در جامعه معروف شده اید، و به خاطر خدا در دل مردم مهابت پیدا کرده اید به طوری که مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان به تکریم شما بر می خیزد و آن کسی که نه برتری و نه قدرتی بر او دارید شما را بر خود برتری داده است و نعمتهای خویش را از خود دریغ داشته و به شما ارزانی می دارد، در موارد حوایج وقتی به دست مردم نمی رسد وساطت می کنید و در کوچه و خیابان با مهابت پادشاهان و شکوه بزرگان قدم برمی دارید.[15]

آیا بر همه این احترامات و قدرتهای معنوی از این جهت نائل نگشته اید که به شما امید می رود تا به اجرای قانون خدا کمر ببندید گرچه در مورد بیشتر قوانین خدا کوتاهی کرده اید؟ بیشتر حقوق الهی را که به عهده دارید فرو گذاشته اید مثلاً حق ملت را خوار و خفیف کرده اید و حق افراد ناتوان را ضایع کرده اید اما در همان حال به دنبال آنچه حق خویش می پندارید برخاسته اید نه پولی خرج کرده اید و نه جان را در راه آن که آن را آفریده به خطر انداخته اید و نه با قبیله و گروهی به خاطر خدا در افتاده اید.

شما  آرزو دارید و حق خود می دانید که خداوند بهشتش و همنشینی پیامبرانش و ایمنی از عذابش را به شما ارزانی دارد.

ای کسانی که چنین انتظارهایی از خدا دارید من از این بیمناکم که نکبت خشمش بر شما فرود آید، زیرا در سایۀ عظمت و عزت خدا به منزلتی بلند رسیده اید ولی خداشناسانی را که مبلّغ خداشناسی هستند احترام نمی کنید حال آنکه شما به خاطر خدا در میان بندگانش احترام دارید.

و نیز از آن جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود می بینید تعهدات در برابر خداوند (یعنی قراردادهای اجتماعی که نظامات و مناسبات جامعه اسلامی را می سازد.) گسسته و زیر پا نهاده شده است اما نگران نمی شوید در حالی که به خاطر پاره ای از تعهدات پدرانتان، آشفته می شوید و اینک تعهداتی که در برابر پیامبر انجام گرفته(یعنی مناسبات اسلامی که از طریق بیعت با پیامبر اکرم تعهد شده همچنین عهد اطاعت و پیروی از جانشینش علی و اولادش که در«غدیرخم» در برابر پیامبر انجام گرفته) مورد بی اعتنایی است.

نابینایان، اشخاص کر و لال و زمینگیران ناتوان در همه شهرها بی سرپرست مانده اند و بر آنها ترحم نمی شود. نه مطابق شأن و منزلتتان عمل می کنید و نه به کسی که بدین سان عمل کند و در ارتقای شأن شما بکوشد مدد می رسانید. با چرب زبانی و چاپلوسی و سازش با ستمکاران، خود را در برابر قدرت ستمکاران حاکم ایمن می گردانید. تمام اینها دستورهای خداوند است به صورت نهی یا تناهی که شما از آنها غفلت می ورزید.

اگر بدانید مصیبت شما از مصائب همۀ مردم سهمگین تر است زیرا منزلت و مقام علمایی را از شما بازگرفته اند چون در حقیقت امور اداری کشور و صدور احکام قضائی و تصویب برنامه های کشور باید به دست دانشمندان روحانی که امین حقوق الهی و دانای حلال و حرامند اجرا شود. اما اینک مقامتان را از شما بازگرفته و ربوده اند، و این که چنین مقامی را از دست داده اید هیچ علتی ندارد جز این که پیرامون حق (یعنی قانون اسلام و حکم خدا) پراکنده اید و درباره سنت پس از این که دلایل روشن بر حقیقت و کیفیت آن وجود دارد، اختلاف کرده اید.

شما مردانی بودید که بر شکنجه و ناراحتی شکیبا و در راه خدا متحمل ناگواری بودید مقررات برای تصویب پیش شما آورده می شد و به دست شما صادر می شد و شما مرجع کارها بودید. اما شما به ستمکاران مجال دادید تا این مقام را از شما بستانند و اجازه دادید حکومت به دست ایشان بیفتد تا بر اساس سست حدس و گمان به حکومت پردازند و طریقۀ خودکامگی و اقناع شهوت پیشه سازند.

مایه تسلط آنان بر حکومت، فرار شما از کشته شدن بود و دلبستگی تان به زندگی گریزان دنیا، شما با این روحیه و رویه، توده ناتوان را به چنگال این ستمگران گرفتار آوردید تا یکی برده وار سرکوفته باشد و دیگری بیچاره وار سرگرم تأمین آب و نانش، و حکام، خودسرانه در منجلاب سلطنت غوطه خوردند و با هوس بازی خویش ننگ و رسوایی ببار آورند، پیرو بدخویان گردند و در برابر خدا گستاخی ورزند.

در هر شهر سخنوری از ایشان بر منبر است. زمین زیر پایشان و دستشان در آن گشاده است. مردم بندۀ ایشانند و قدرت دفاع از خود ندارند. یک حاکم، دیکتاتور و کینه ورز و بدخواه است و حاکم دیگر بیچارگان را می کوبد و بر آنها قلدری و سختگیری می کند و آن دیگر فرمانروایی است که نه خدا را می شناسد و نه روز جزا را.

شگفتا! و چرا شگفت زده نباشم! که جامعه در تصرف مرد دغل باز ستمکاری (چون معاویه) است که مأمور مالیاتش ستم می ورزد و استاندارش نسبت به اهالی و مؤمنان نامهربان و بیرحم است. خداست که در مورد آنچه درباره اش به کشمکش برخاسته ایم حکومت و داوری خواهد نمود و درباره آنچه بین ما رخ داده با رأی خویش حکم قاطع خواهد کرد.

پیش بینی صریح نهضت عاشورا

و این بود سخن حسین بن علی(ع) و نهیب ریحانه رسول خدا(ص) و شقشقیه فرزند علی و درد دل جگر گوشه فاطمه زهرا و این بود تبیین زمینه های سه گانه نهضت عاشورا در خطبه و کلام آن بزرگوار گر چه مضمون این سخنرانی اراده نهضت و تصمیم بر قیام آن حضرت را از همان تاریخ و در همان مجلس ترسیم می کند و تشکیل این جلسه و ایراد این خطبه مقدمه و سرآغاز حرکت آن حضرت به شمار می آید و از اقدام او در جهت اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر در آینده خبر می دهد و تلویحاً شنوندگان را به آمادگی و همکاری با این نهضت دعوت می کند ولی در آخرین بخش این خطبه بدین حقیقت تصریح و بر این نهضت تأکید شده است.

«اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا منافسة فی سلطان... فانکم ان لاتنصرونا و تنصفونا قوی الظلمة علیکم و عملوا فی اطفاء نور نبیکم»؛ خدایا بی شک تو می دانی آنچه از ما سرزده (مبارزه ما بر ضد بنی امیه) نه رقابت در به دست آوردن قدرت سیاسی است و نه جستجوی ثروت و نعمت دنیوی، بلکه برای این است تا اصول و ارزشهای درخشان آیین تو را ارائه دهیم و جامعه اسلامی را اصلاح کنیم... بنابراین شما گروه علمای دین اگر ما را یاری نکنید و در گرفتن داد، با ما هم صدا نگردید ستمگران در مقابل شما قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد و در خاموش کردن مشعل فروزان «نبوت» فعال تر خواهند شد».

هدفی که حسین بن علی علیه السلام در این خطبه بیان نموده است همان است که سه سال پیش از آن و به هنگام حرکت از مدینه در وصیتنامه تاریخی اش اشاره بدان فرموده است:

و من نه از روی خودخواهی از مدینه خارج شدم و نه برای خوشگذرانی، و نه برای فساد و  ستمگری، بلکه هدف من از این سفر امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور امت است.[16]

و این گفتار و حرکت و این اعلان هدف از سوی حسین بن علی(ع) پاسخی است عملی بر موضع آن حضرت که قبلاً در سرزمین منی پیش بینی و به سوی آن دعوت کرده بود زیرا حسین بن علی(ع) و همه پیامبران و رهبران معنوی و همه مردان الهی هم منادی بودند و هم لبیک گو، هم خطیب و گوینده بودند و هم مخاطب و شنونده، هم نهیب زدند و هم حرکت کردند، هم دعوت کردند و هم اجابت نمودند، و در این راه تا آنجا استقامت ورزیدند که رفتن در میان آتش را با آغوش باز پذیرا گردیدند ولی سرانجام بر نمرودیان متمرد، فائق آمدند و اساس توحید را بنا نهادند و چندان پیش رفتند تا دشمن را به میان امواج دریا فرستادند و ملتی را از بردگی و ذلت نجات دادند و تا آن جا بر سر پیمان خود وفادار ماندند که سرهای بریده شان در میان طشت و در مقابل دشمن و در پیش چشم خونبار فرزندان خردسالشان شعار پیروزی خون بر شمشیر را سر دادند.

امام خمینی و فرهنگ عاشورا

در طول تاریخ گرچه انقلابها و نهضت های فراوانی از نهضت عاشورا منبعث گردیده و قیامهای متعددی در پرتو قیام نورانی و تاریخ حسین بن علی(ع) بوجود آمده است و فرهنگ عاشورا موجب قیام بنی الحسن، علویان، فاطمیان و... بوده است اما نهضت پرشور و انقلاب عظیمی که در آستانه قرن پانزدهم هجرت به وقوع پیوست و حرکت عظیم اسلامی که با ولایت و رهبری امام امت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی سلام الله علیه و با الهام گرفتن از فرهنگ عاشورا به وجود آمد بی سابقه ترین حرکت و بزرگترین نهضت پس از نهضت عاشورا در جهان اسلام و عظیم ترین قیام در تاریخ روحانیت و مرجعیت شیعه است و نمونه ای است از اعمال «اصل ولایت» و پیروی از فرمان رهبری امت که تمام معادلات سیاسی – نظامی جهان را در هم ریخت و بر ویرانه های شاهنشاهی دو هزار و پانصد ساله ایران کاخ با عظمت جمهوری اسلامی را برافراشت و تمام نقشه های جهان کفر و الحاد را که در طول قرنها برای نابودی اسلام و قرآن طراحی کرده بودند نقش بر آب ساخت و برای اسلام حیاتی نو و برای مسلمانان امیدی تازه و حرکتی جدید آفرید حرکتی که دوستان و دشمنان اسلام را در اعجاب و حیرت فرو برد و شرق و غرب را در مقابل اسلام به زانو در آورد و سردمداران کفر را به خاک مذلت نشانید.

و اینک از خداوند منان مسألت داریم که ما و همه اقشار جامعه خصوصاً علما و روحانیون را که برگزیدگان امت و نگهبانان اسلام و قرآن و پاسداران ولایتند موفق فرماید که ادامه دهندۀ راه امام و حافظان خون پاک شهدا باشیم.

منابع متن خطبه

در متن خطبه حسین بن علی(ع) از منابع زیر استفاده شده است:

1- کتاب سلیم بن قیس هدوی

2- احتجاج طبرسی

3- بحارالانوار

4- وافی

5- کتاب البیع و حکومت اسلامی امام امت

6- تحف العقول

7- مکاسب

8- حاشیه مکاسب مرحوم کمپانی و مرحوم شهیدی

9- الغدیر

 

 

 منبع: اولین کنگره عاشورا، دفتر سوم، ص 347.

 

 

 پای نوشتها:

 [1] - ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه 11 / 44 – 46 از ابولحسن مدائنی متوفای 225

[2] - سلیم بن قیس هلالی، السقیفه، طبع دارالکتب الاسلامیة 206 – طبرسی، الاحتجاج طبع دارالنعمان نجف 2 / 15 – علامه مجلسی، بحارالانوار، چاپ کمپانی 8 / 79

[3] - از جمله این افراد قیس بن سعدبن عباده و عبداله بن عباس می باشد.

[4] - اما بعد فان هذا الطّاغیةَ قَدَ فَعَلَ بنا و بشیعتنا ما قد رایتم و علمتم و شهدتم و انی ارید ان اسألکم عن شی فان صدقت فَصَدّقونی، و ان کذبت فَکَذّبونی، اسمعوا مقالتی و اکتبوا قولی ثم ارجعوا الی امصارکم و قبائلکم، فمن امنتم من الناس و وثقتم به فادعوهم الی ما تعلمون من حقنا فانی اتخوف ان یدرس هذا الامر و یذهب الحق و یغلب والله متم نوره و لو کره الکافرون.

انشدکم الله اتعلمون ان علی بن ابی طالب کان اخا رسول الله صلی الله علیه و آله حین آخی بین اصحابه فاخی بینه و بین نفسه و قال: انت اخی و انا اخوک فی الدنیا و الاخرة؛ قالوا: اللهم نعم.

قال: انشدکم الله هل تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله اشتری موضع مسجده منازله فابتناه ثم ابتنی فیه عشرة منازل تسعة له و جعل عاشرها فی وسطها لابی، ثم سد کل باب شارع الی المسجد غیر بابه فی ذلک من تکلم فتکلم، فقال ما انا سددت ابوابکم و فتحت بابه ولکن الله امرنی بسد ابوابکم و فتح بابه، ثم نهی الناس ان یناموا فی المسجد غیره، و کان یجنب فی المسجد و منزله فی منزل رسول الله صلی الله و علیه و آله فولدلرسول الله صلی الله علیه و آله و له فیه اولاد؟ قالو: اللهم نعم.

فقال: ان الله امرنی ان ابنی مسجداً طاهرً لایسکنه غیری و غیر اخی و بنیه؟ قالو: اللهم نعم.

[5] - قال: انشدکم الله اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله نصبه یوم غدیر خم فنادی له بالولایة و قال: لیبلغ الشاهد الغائب؟ قالو: اللهم نعم.

[6] - قال: انشدکم الله اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال له فی غزوة تبوک: انت منی بمنزلة هارون من موسی، و انت ولی کل مومن بعدی؟ قالوا: اللهم نعم.

[7]- قال: انشدکم الله اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله حین دعا النصاری من اهل نجران الی المباهلة لم یات الا به و بصاحبته و البنیه؟ قالوا، اللهم نعم.

[8]- اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ نساء: 59.

[9]- ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه؛ از فرازهای خطبه حسین بن علی(ع) در منی

[10]- عن ابی جعفر(ع) قال: بنی الاسلام علی خمسة اشیاء الصلاة و الزکاة و الحج و الولایة؛ قلت: و ای شی من ذلک افضل؛ فقال: الولایة افضل لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. اصول کافی جلد 2 ص 18

[11]- احقاق الحق 9 / 494

[12]- اشاره به اشعار معروف امام شافعی است که ابن حجر مکی در صواعق محرقه ص 8 از وی نقل نموده است: یا اهل بیت رسول الله جعکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له.

[13]- از جمله فضل بن روزبهان از متکلمین متعصب اهل سنت می گوید: «و اما التوسل بولایة علی فهو حق و من اقرب الوسائل» احقاق الحق، 7 / 452

[14]- اعتبر و ایها الناس بما وعظ الله به اولیائه من سوء ثنائه علی الاجبار اذ یقول: «لولا ینهاهم الربانیون و الاخبار عن قولهم الاثم» و قال: «لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل – الی قوله – لبئس ما کانوا یفعلون» و انما عباب الله ذلک علیهم، لانهم کانوا یرون من الظلمة لذین بین اظهرهم المنکر و الفساد فلاینهونهم عن ذلک رغبة فیما کانوا ینالون منهم و رهبة مما یحذرون و الله یقول: «فلا تخشوا الناس و اخشون و قال المومنون و المومنات بعضه الاولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» فبدالله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة منه لعلمه بانها اذ ادّیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هینها و صعبها و ذلک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفیء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها.

[15]- ثم انتم ایتها العصابة بالعلم مشهورة و بالخیر مذکورة و بالنصیحة معروفة و بالله فی انفس الناس مهابة، یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف و یوثرکم من لا فضل لکم علیه، و لایدلکم عنده، تشفعون فی الحوایج اذا متنعت من طلابها، و تمشون فی الطرق بهیبة الملوک و کرامة الاکابر.

الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجی عندکم من القیام بحق الله و ان کنتم عن اکثر حقه تقسرون فاستخفتم بحق الائمة فاما حق الضعفاء فضیعتم، و اما حقکم بزعمکم فطلبتم فلا مالا بذلتموه و لا نفساً خاطرتم بها للذی خلقها و لا عشیرة عادیتموها فی ذات الله.

انتم تنمنون عل الله جنته و مجاورة رسله و امانا من عذابه، لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تخل بکم نقمة من نقماته لانکم بلغتم من کرامة بالله منرلة فضلتم بها و من یعرف بالله لاتکرمون و انتم بالله فی عباده تکرمون.

و قد ترون عهود الله منقوضة فلا تفرعون و انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون و ذمة رسول الله مخفورة محفورة و العمی و البکم و الزمن فی المدائن مهلة لا ترحمون و لا فی منزلتکم تعملون، و لا من عمل فیها تعینون. و بالادهان و المصانعة عند الظلمة تامنون، کل ذلک مما امر کک الله به من النه و التناهی و انتم عنه غافلون.

و انتم اعظم الناس مصیبة لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون، ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء عل حلاله و حرامه، فانتم المسلوبون تلک المنزلة و ما سُلِبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنة بعد البینة الواضحة.

لو صبرتم علی الاذی و تحملتم الموونة فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و عنکم تصدر و الیکم ترجع، و لکنکم مکنتم الظلمة من منزلتکم، و استسلمتم امور الله فی ایدیهم یعملون بالشبهات و یسیرون فی الشهوات.

سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیاة التی ه مفارقتکم فاسلمتم الضعفاء فی ایدیهم، فمن بین مستعبد مقهور، و بین مستضعف علی معیشته مغلوب: یتقلبون فی الملک بآرائم، و یستشعرون الخزی باهوائهم اقتداء بالاشرار و جراة عل الجبار.

فی کل بلد منهم منبره خطیب مقع فلارض لهم شاغرة و ایدیهم فیما مبسوطة و الناس لهم خول، لایدفعون ید لا مس، فمن بین جبار عنید، و ذی سطوة علی الضعفة شدید، مطاع لایعرف المبدی المعید.

فیا عجباً و ما لی لا اعجب و الارض من غاش غشوم و متصدق ظلوم و عامل علی المومنین بهم غیر رحیم، فالله الحکم فیما فیه تنازعتا و القاضی بحکمه فیما شجر بیننا.

[16]- و انی لم اخرج اشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی(ص) ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدی و اب علی بن ابیطالب... ر ک به سخنان حسین بن علی(ع) از بین نویسنده از انتشارات جامعه مدرسین صفحه 32.

. انتهای پیام /*