امام خمینی(س) و احیاء نگرش سیاسی به عاشورا

محمد سروش

 «نقش امام خمینی در احیاء فرهنگ عاشورا»، موضوعی گسترده، و دارای ابعاد متنوعی است، از این رو، در این مقاله، به اختصار، به یکی از ابعاد آن پرداخته شده است، یعنی: «امام خمینی و احیاء نگرش سیاسی به عاشورا»

و از آنجا که حضرت امام(س) با احیاء نگرش سیاسی به عاشورا، تحول ژرف و گسترده ای در نگرش کلی به رابطه دین و سیاست، به وجود آوردند، و عاشورا را مدخلی برای احیاء ابعاد فراموش شده سیاست اسلامی قرار دادند، لذا در مباحث مقدماتی تلاش شده تا تصویری از دو فراز از پیشینۀ این موضوع _رابطۀ دین و سیاست_ ارائه شود و در نهایت به نمونه هایی از تحول ثانوی نیز اشاره شده است.

پیوند دین و سیاست، از دیدگاه متفکران اسلامی

مسأله رابطه دین و سیاست، در تاریخ تفکر اسلامی پیشینه ای طولانی دارد و طی قرنها مورد اهتمام متفکران مسلمان قرار داشته و پیوسته تلاش کرده اند تا تصویر روشنی از جایگاه سیاست در دین ارائه دهند.

در فلسفۀ سیاسی فارابی، از مثلث «مدینه فاضله»، «امت فاضله» و «سیاست فاضله» بحث می شود و در «حکومت ایده آل»، آنگونه که در «السیاسة المدنیّه» توضیح داده، سیاست باید صرفاً صبغه مکتبی و دینی داشته باشد و فقط از سوی انسانهای کمال یافته، و در جهت به کمال رساندن جامعۀ انسانی، به اجرا در آید.

فارابی در اثر دیگرش «فصول منتزعه» برای اینکه جامعه به «پاک ترین و گواراترین» مرحلۀ کمال بشری دست یابد، تنها راه آن را، عینیّت یافتن «سیاست فاضله» می داند، و در تعریف آن می گوید:

 «سیاستی که سیاستمدار را به بالاترین و بیشترین فضایل رسانده و آحاد رعیت را به والاترین ارزشها در زندگی این جهان و پس از آن، می رساند. در پرتو این سیاست، مردم در بهترین شرایط مادی قرار گرفته و از نظر روانی به بهترین مراحل کمال دست یافته و از گواراترین زندگی برخوردار می شوند».

به نظر فارابی،«دین» ارائه کنندۀ «سیاست فاضله» است، که در مقابل «سیاست جاهله» قرار دارد، و بین این دو سیاست فاصله چندان زیاد، و تفاوت به قدری فاحش است که به تعبیر او اطلاق سیاست بر هر دو، از قبیل «مشترک لفظی» است و الّا در حقیقت قدر جامعی بین آنها وجود ندارد.

بر اساس مبانی فکری ابن سینا، «دین» برخاسته از یک «ضرورت اجتماعی» و پاسخی به نیاز بشر در زمینۀ قوانین گوناگون در جامعه است. و چون «دین» تئوری چگونه زندگی کردن را ارائه می دهد، لذا نمی تواند از «سیاست» جدا باشد. بوعلی در پایان «الهیات شفا» تصریح می کند که اصول مقررات اجتماعی در «شریعت» وجود دارد، و اجرای آن به عهدۀ «خلیفه و امام» گذارده شده است.

محقق طوسی -خواجه نصیرالدین- «ناموس» را «قاعدۀ سیاست» می داند که باید سیاست بر این اساس قرار گیرد. او در اخلاق ناصری می نویسد:

 «سیاست جماعت، تدبیر فرق مختلف بود بر «قانونی» که «ناموس الهی» وضع کرده باشد»

او در همین کتاب از تعلق و وابستگی دین و ملک به یکدیگر، بحث نموده است.

از نظر صدر المتألهین نیز چون زندگی بشر از اجتماع و تمدن تفکیک ناپذیر است، و این بدون قانون و برنامه غیر ممکن است، لذا «شرع» الگوی زندگی بشر را ارائه می دهد. وی در «شواهد الربوبیّه» توضیح می دهد که: «سیاست عادله» و «حکومت آمره»، باید از سوی حق تعالی ارائه گردد، و اضافه می کند: «سیاست بدون شریعت، کالبدی بدون جان است». او در اثر دیگرش «مفاتیح الغیب» نیز همین بحث را پی گرفته است.

علاوه بر فیلسوفان که به تناسب مباحث جهان بینی، به بررسی رابطۀ دین و سیاست، پرداخته اند، فقیهان نیز بدین موضوع توجه داشته و برای استنباط احکام مربوط به آن براساس منابع دینی، تلاش کرده اند. گاه مانند مرحوم فیض کاشانی در «مفاتیح الشرایع»، «سیاست» را بخشی از «احکام فقهی» قرار داده و گاه مانند صاحب جواهر، در مباحث گوناگون، حکمتهای سیاسی احکام را متذکر شده اند. به علاوه آنان با طرح مسئولیت ها و اختیارات حاکم اسلامی -ولایت فقیه- در فقه، و توجه به تأثیر آن در ابواب گوناگون و مسائل فراوان فقهی، بر سیاست جدای از شریعت، قلم بطلان کشیده و مسئولیت فقه و فقیه را در ارائه سیاست الهی، تبیین نموده اند.

به طور کلی آثار دانشمندان بزرگ اسلامی حکایت از آن دارد که:

ـ در فرهنگ آنان «سیاست»، واژه ای غریب و نامأنوس نبوده،

ـ از به کار بردن آن در بحثها و تحقیقات علمی، ابائی نداشته،

ـ به تأثیر و نقش آن، در گردش جامعه توجه داشته،

ـ بر حضور و نفوذ دین در عرصۀ سیاست اصرار ورزیده،

ـ و در بررسی و ارزیابی محتوایی دین، به ابعاد سیاسی آن نیز توجه نموده اند.

بروز و گسترش تفکر جدایی دین از سیاست

در یکی دو قرن اخیر، یکباره چرخشی در فرهنگ عمومی جامعه اسلامی نسبت به رابطۀ دین و سیاست، پدید آمده است، و این چرخش علاوه بر «عوام»، بسیاری از «خواص» را نیز در بر گرفته و طرز فکر و شیوه عمل آنها را دگرگون ساخته است. تا آنجا که فکر سیاسی داشتن انحراف و اعواج، و اقدام سیاسی کردن ظلالت و گمراهی به حساب می آید.

از این رو رجال روحانی عصر اخیر که به اصلاح طلبی قیام کرده و در صحنۀ مبارزات سیاسی حضور فعال داشته اند، عموماً مورد اعتراض و بلکه اتهام بوده اند:

ـ در عراق، آیة الله شیخ محمدحسین کاشف الغطاء ـ مصلح بزرگ ـ با این سؤال مواجه بود که: چرا به عنوان یک عالم دینی در «سیاست» دخالت می کند؟! و در جواب می گفت:

 «اگر سیاست، جلوگیری از فساد، خیر خواهی برای زمامداران و بلکه عموم مردم، بر حذر داشتن از گرفتار شدن در چنگال استعمارگران و به بردگی آنها در آمدن، و انداختن زنجیرهای اسارت آنها از پیکر جامعه باشد. آری من سراپا در چنین سیاستی غرقم، و آن را از واجبات خود دانسته، خویش را نسبت به آن در پیشگاه حق تعالی مسئول می دانم. و اگر سیاست، فتنه انگیزی برای دست یابی به قدرت است، از آن به خدا پناه می برم.»

ـ در ایران، آیة الله شهید سید حسن مدرس ـ قهرمان بزرگ مبارزه با استبداد و خودکامگی- از اینکه در سیاست دخالت کرده است، مورد بی مهری بسیاری از شریعتمداران و نیز بسیاری از سیاستمداران قرار داشت، حتی پس از شهادتش هم وقتی بنام «بازیگران عصر طلایی»، یکی از فرنگ رفتگان در شرح زندگی اش -همراه با کاستی ها و اشتباهات زیاد- قلم بدست گرفت، در عین اینکه از قتل مدرس به عنوان یکی از جالب ترین حماسه های حیرت انگیز و بسیار آموزنده سیاسی و اجتماعی، یاد کرد، باز هم مخالفت با حضور مدرس در سیاست را در قالب و به عنوان یک «سؤال سوزان» مطرح نمود که:

 «آیا خیر جامعه و افراد در آن نیست که «دین از سیاست به طور کلی جدا باشد؟»، یعنی رهبران مذهبی مطلقاً به امور آخرت و تزکیۀ نفس و بهتر ساختن رفتار و روحیۀ افراد بوسیلۀ ارشاد و تعالیم دینی بپردازند و دیگر هیچ مداخله ای در امور سیاسی نکنند؟ و یا اینکه مصلحت و خیر جامعه در این است که رهبران دینی در عین حال رهبران سیاسی و امور حکومتی نیز باشند؟»

این نویسنده، در حالی از عدم مداخله رهبران دینی در امور سیاسی سخن به میان می آورد، که «مدرس»، آن را «ام الفساد» در جریان انحطاط کشورهای اسلامی و منشأ عقب ماندگی مسلمین می دانست.

شهید مدرس، در یکی از جلسات دورۀ چهارم مجلس شورای ملی، حاصل تأمل خود را -در دوران تحصیل در نجف- در اینکه «چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته؟» چنین بازگو کرد:

 «چندین روز فکر می کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده اند لهذا اشخاصی که متدین هستند دوری می کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند، ناچار همه نوع اشخاص رشتۀ امور سیاست را در دست گرفته مملکت رو به عقب می رود. با خودم گفتم: باید فکری کرد. آمدم با دو نفر از اساتید بزرگ که فعلاً هر دو به رحمت ایزدی پیوسته اند، این مسأله را مذاکره کردم، و بالاخره با مشروطه منطبق شد، که به واسطۀ آن، این اختلاف از میان برداشته شود. من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصدیق کردیم برای این بود که یک اختلافی برداشته شود، این معنی ندارد که دولت و ملت، سیاست و دیانت دو تا باشد، پیغمبر اکرم(ص) که مؤسس دیانت بود، رئیس سیاست بود، از آن وقت که اختلاف پیدا شد، ممالک اسلام رو به ضعف رفت.»

ـ در همان سالها حسن النباء در مصر، نامه ای سرگشاده، خطاب به دولتمردان دارد و در آن از جدائی دین و سیاست، به عنوان «اولین اشتباه» مسلمانان یاد می کند و می گوید:

 «اگر کسی خیال کند که دین به سیاست کار ندارد، به خود و اندیشۀ اسلامی خویش ظلم کرده است -نه به اسلام که از باطل مصون است-، نخستین خطای ما به فراموشی سپردن اصل عدم تفکیک دین از سیاست بود، که عملاً دین را از سیاست جدا کردیم و سیاسیون، فکر دینی و اسلامی را در جامعه نابود کردند و از اینجا انحطاط، آغاز گردید.»

ـ در پاکستان، جدایی دین از سیاست، و پرهیز رجال دین از دخالت در امور سیاسی، چندان قوت و رواج یافت که یکی از دست اندرکاران رسانه های گروهی آن، به مصر رفته، از رئیس دانشگاه الازهر، شیخ عبدالمجید سلیم، که گفته است: «الاسلام لایفرق بین الدین و السیاسة»، می پرسد:

 «در پاکستان در این باره بحث و گفتگو است و عده ای می گویند که دین را در سیاست نباید دخالت داد، و هر کس که این رویّه را داشته باشد، از سوی آنان مورد انتقاد قرار می گیرد، آیا رؤسای الازهر هم این عدم مداخله را قبول دارند؟»

شعاع مسأله جدایی دین از سیاست در عصر اخیر، به قدری گسترده است، که بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون آن موضوع رسالۀ مستقلی باید قرار گیرد. در اینجا صرفاً برای آشنایی با فضا و جوّ فکری – فرهنگی دوران اخیر، و نوع برخورد دینداران و به ویژه علماء دینی با مسائل سیاسی، بخشی از بیانات حضرت امام خمینی(س) را مرور می نماییم تا از زبان کسی که با فراست و ذکاوت مسائل حوزه و کشور را در طول بیش از نیم قرن، زیر نظر داشته، اوضاع قبل از انقلاب را بشنویم.

از لابلای رهنمودها و تحلیل های رهبر فقید انقلاب اسلامی، چنین تصویری از فرهنگ حاکم بر ذهنیت مسلمانان بدست می آید:

1ـ سیاست، دغل کاری و فریب است

در جهت بیرون کردن دینداران از صحنۀ سیاست، سیاست را به گونه ای تفسیر و القاء کردند که در تضاد با دین باشد و در نتیجه، مورد نفرت دینداران قرار گیرد. حضرت امام در نجف، خطاب به فضلای حوزه فرمودند:

 «اینها از اول در ذهن شما وارد کردند که سیاست به معنی دروغگویی و امثال آن می باشد، تا شما را از امور مملکتی منصرف کنند، و آنها مشغول کار خودشان باشند و شما هم مشغول دعاگویی باشید، شما اینجا بنشینید «خلّد الله ملکه» بگویید، و آنها هم هر کاری که دلشان می خواهد بکنند... استعمارگران انگلیسی که از 300 سال پیش در ممالک شرق نفوذ کردند، و از همۀ جهات این ممالک اطلاع دارند، این برنامه را درست کردند، بعدها نیز استعمارگران آمریکایی و غیر آنها نیز در اجرای این برنامه شرکت کردند.» [1]

در نتیجه هرگاه عالمان دینی به صحنه سیاست قدم می گذاشتند، و برای نجات ملت قیام می کردند، کارگزاران طاغوت، با همین شیوه، سعی در منصرف کردن آنان می نمودند. پاکروان - رئیس سازمان امنیت - پس از دوران حبس حضرت امام به ایشان گفت: «سیاست پدر سوختگی است، این را شما بگذارید برای ما» و در مقابل امام پاسخ می دهد که: «سیاست به این معنی که شما می گویید، مال شماست!» [2]

2ـ شأن روحانی، از دخالت در سیاست اجلّ است

 «اینها به ما تزریق کردند که شما حق دخالت در این امور [امور سیاسی] را ندارید و اصلاً شأن شما نیست، با این اسم، که ما هم یک قدری خوشحال بشویم که آقا شما بالاتر از این هستید تا در سیاست دخالت بکنید، شما یک رجل روحانی هستید، برای مردم اخلاق بگویید و با امثال این حرفها، هم منبرها را از محتوایش -که همان دخالت در امور سیاست مملکت است- خالی کردند، و هم مسجد ها را و دیگر حوزه های علمیه را از آن محتوایی که از اول اسلام می خواست داشته باشد، جدا کردند.»[3]

3ـ عالمی که سیاست چیزی نمی فهمد، «بزرگوار» است

 «شأن بزرگ اهل علم این بود که اینها نمی فهمند سیاست را. اگر یک آقایی اصلاً عقلش نرسد به اینکه سیاست چی است، این بزرگوار بود، خیلی آقایی است که دخالت در امور نمی کند، قربانش بروم چه آقای خوبی! ظهر می آید نمازش را می خواند و می رود توی خانه اش می نشیند.» [4]

4ـ سیاست، واژه ای ممنوع و منفور در حوزه های علمیه

 «نقشه بود که اسلام را مثل مسیحیت که در کلیسا محبوس است، در مدرسه ها محبوس کنند، متأسفانه خودمان به این نوع تفکر کمک کردیم. به زبان آوردن کلمۀ سیاست جرم بود، برای اینکه القا کرده بودند که سیاست مال منحرفین است، اصولاً اساس اسلام از سیاست است، به وسیله پیغمبر اسلام و پس از آن تا مدتها حکومت تشکیل داده می شود و آنها تمام امور سیاسی را در دست می گرفتند، لکن در زمان ما کلمه و لغت سیاست را نمی شد بکار برد.» [5]

 «در حوزه ها در عین حالی که خارجی ها و عمّال آنها تصرف مستقیم نداشتند، لکن تبلیغات خاصی در سالهای طولانی انجام گرفته بود که باید حوزه ها، از امور اجتماعی و سیاسی به کلی مبرّا باشد، و اسم سیاست را نمی توانستیم در حوزه های علمیه ببریم»[6]

آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جدایی

حاکمیت گسترده و نفوذ عمیق چنین تفکراتی در حوزه های علمیه و به تبع آن در قشرهای دیگر، تأثیرات منفی زیاد، و فجایع فراوانی ببار آورد. از آن جمله:

1ـ رشد عناصر تنبل و مهمل در حوزه

 «مؤسسات تبلیغاتی استعماری وسوسه کرده اند که: «دین از سیاست جداست، روحانیت نباید در هیچ امر اجتماعی دخالت کند»، متأسفانه عده ای باور کرده اند و تحت تأثیر قرار گرفته اند، شما به حوزه های علمیه نگاه کنید، آثار همین تبلیغات و تلقینات استعماری را مشاهده خواهید کرد، افراد مهمل و بیکاره و تنبل و بی همتی را می بینید که فقط مسأله می گویند و دعا می کنند و کاری جز این از آنها ساخته نیست»[7]

2- بر کناری روحانیت از صحنۀ تبلیغ

 «به افکاری و رویه هایی برخورد می کنید که از آثار همین تبلیغات و تلقینات(جدایی دین از سیاست) است مثلاً اینکه، حرف زدن منافی شأن آخوند است، آخوند مجتهد باید حرف بلد نباشد و اگر بلد است حرف نزد، فقط لا اله الّا الله بگوید، و گاهی یک کلمه بگوید، در حالی که این غلط است و برخلاف سنت رسول الله است.»[8]

3ـ کنار گذاردن مباحث سیاسی اسلام

 «شیاطین این را یافتند که اگر قشر روحانی در صحنه سیاست وارد بشود، با داشتن پشتوانۀ عظیمی از ملتها، کلاه آنها پس معرکه است، باید چه بکنند؟ باید به طور عموم این مطلب را القاء بکنند که اهل علم را به سیاست چه کار؟ اهل علم فقط وظیفه اش این است که عبایش را سرش بکشد، اول ظهر برود نمازش را بخواند، بعد هم برود منبر چند تا مسأله بگوید، نه مسائلی که مربوط به سیاست و گرفتاریهای ملت است. تقریباً اکثر ابواب فقه کنار گذاشته شده بود. اکثر آیات قرآن هم کنار گذاشته شده بود، آیاتی را که مربوط به جامعه بود، مربوط به سیاست بود، مربوط به جهاد بود، آیات زیادی که اکثر آیات مربوط به این مسائل است، اینها را منسی کرده بودیم، یعنی ما را وادار کرده بودند که منسی باشد.»[9]

 «در حوزه، ما در یک کتابها، و در یک عقاید خاصی محصور شده بودیم، کتابها از حیث تعلیم و تعلّم غالباً از طهارت و تجارت و صلات، تجاوز نمی کرد، علوم قضائی و حدود و دیات، از «علوم غربیه» بود.» [10]

4ـ سرگرم شدن به «صورتها» و از دست دادن «محتوی»

 «شنیده ام انگلیسی ها که آمدند عراق، سردارشان دیده بود که کسی اذان می گوید، پرسیده بود: این چه می گوید؟ گفته بودند: اذان می گوید. گفته بود: آیا این به امپراطوری انگلستان کاری دارد؟ گفته بودند: خیر، گفته بود: هر چه می خواهد، بگوید. چون نماز و روزۀ ما به امپراطوری انگلستان کاری نداشت، هیچکاری به ما نداشتند. آن چیزی که برای امپراطوری ضرر داشت، اسلام با محتوای واقعی بود که بسیاری از آن فراموش شده بود... و این از تبلیغات شیاطینی بود که می خواستند «صورت اسلام» را نگهدارند، و ما را مشغول به همین صورتها بکنند و «محتوی» در کار نباشد تا کارهایشان را انجام دهند، محتوای اسلام که مهمّش قیام و نهضت برای خداست، و جلوگیری از ظلم ظالمین و اجرای عدالت اسلامی، اینها منسی باشد... هر چه می خواهید سینه بزنید، لکن هیچ صحبت از سیاست نکنید!» [11]

 «الآن هم بوقهای استعماری و سرسپردگان استعمار فریاد می زنند و اسلام را از سیاست جدا می دانند و برای مسلمانان جایز نمی دانند که در سیاست دخالت کنند... یا نماز جمعه نبود، یا اگر بود محتوی نداشت، یا حج را نمی گذاشتند بروند و یا اگر می گذاشتند حج بی محتوی بود... حج را به صورت «بی محتوی و مبتذل» بیرون آوردند» [12]

 «از بزرگترین درد جوامع اسلامی این است که هنوز فلسفۀ واقعی بسیاری از احکام الهی را درک نکرده اند، و حج با آن همه راز و عظمتی که دارد هنوز به صورت یک عبادت خشک، و یک حرکت بی حاصل و بی ثمر باقی مانده است.» [13]

 «یکی از فلسفه های بزرگ حج، بعد سیاسی اوست که دستهای خیانتکار از همۀ اطراف برای کوبیدن این بعد در کار هستند و تبلیغات دامنه دار آنها مع الأسف در مسلمین هم تأثیر کرده است که مسلمین سفر حج را بسیارشان یک عبادت خشک و خالی بدون توجه به مصالح مسلمین می دانند.» [14]

5ـ طرد روحانیون سیاسی

 «سیاست اسلام چنان فراموش شده بود که اصلاً سیاست یک ننگی بود، می گفتند: فلان آخوند سیاسی است! اگر یک کسی در حکومت دخالت می کرد و می گفت: باید این حکومت صحیح باشد، آن را ننگ می دانستند.»[15]

 «اینها چنین تبلیغات کرده بودند که اگر یک ملائی در امر سیاست وارد می شد، راجع به حکومت، دربارۀ مجلس و یا راجع به گرفتاریهای سیاسی مردم می خواست صحبت کند. در خود جامعه روحانیت می گفتند که این آدم سیاسی است دیگر بدرد نمی خورد.» [16]

 «این مطلب را به ما تحمیل کرده بودند که اگر یک آقایی عقیده اش این بود که باید وارد در سیاست و در گرفتاری ملت بشود، می گفتند: «این آقا سیاسی است»، همین که می گفتند سیاسی، این دیگر باید برود، از جامعه باید جدا بشود» [17]

 «روحانیون، اگر دخالت در یک امر سیاسی می کردند، «ملت» به آنها ایراد می گرفت، و «خود روحانیون» هم ایراد می گرفتند.» [18]

6ـ حذف سیاست از فعالیتهای اسلامی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیتها و تلاشهای متنوع و فراوانی در جامعه اسلامی، وجود داشت، ولی نفوذ و سیطره تفکر جدایی دین از سیاست بر سردمداران و بانیان برخی از این فعالیتها، باعث گردیده بود تا آنان از گرایشهای سیاسی پرهیز نموده و یا با فعالیتهای سیاسی در تشکیلات خود، مخالفت نمایند.

انجمن حجتیه در تبصره دوم اساسنامۀ خود آورده بود: «انجمن به هیچ وجه در امور سیاسی مداخله نخواهد داشت و نیز مسئولیت هر نوع دخالتی را که در زمینه های سیاسی از طرف افراد نسبت به انجمن صورت گیرد، بر عهده نخواهد گرفت.»

همچنین مدرسه علوی، گرچه با هدف ارائه تربیتهای اسلامی و با مشارکت برخی روحانیون، فعالیت می کرد، ولی رویه آن به گونه ای بود، که حضرت امام خطاب به متصدیان آن فرمودند:

 «شما متصدیان مدرسه علوی، البته از قراری که من شنیدم، خوب عمل کردید،... فقط یک نکته بوده است که اشکال داشتم و آن اینکه بچه های ما در هر زمانی موافق آن زمان باید تربیت بشوند... شما بچه ها را از سیاست دور نگه ندارید، دور نگهداشتن بچه ها از سیاست آن فرمی می شود که وقتی وارد در اجتماع شدند، مثل یک آدم کوری وارد اجتماع بشوند، اشخاصی که می خواهند در این کشور زندگی بکنند و مقدرات این مملکت دستشان باشد، آنها باید از همۀ خدعه هایی که کرده اند، از همه کارهایی که استعمار کرده و از همۀ عقب نگهداری هایی که به دست اینها واقع شده، آگاه باشند.» [19]

7ـ نفوذ و سیطرۀ استعمارگران

 «آنها که می خواستند و می خواهند تمام قدرتها را در هر جا قبضه کنند و تمام منافع ملتها را چپاول کنند، از زمانهای طولانی نقشه های عجیب و غریبی داشتند، از جمله اینکه روحانیون در امور سیاسی نباید دخالت کنند... سابقاً ما را آنطور تربیت کرده بودند که ما دخالت در هیچ امر سیاسی اجتماعی مردم نکنیم و آنهایی که می خواهند برای ابرقدرتها وظیفه شان را انجام بدهند، قدرت را و سیاست را و حکومت و همه چیز را به دست بگیرند، و مردم را به طرف چیزی که قدرتهای بزرگ می خواهند بکشانند.» «اگر این نقشه نبود کشورهای اسلامی این گرفتاریها را پیدا نمی کرد.» [20]

 «آخوند و یا مجتهد نمی توانست اسم سیاست را ببرد، بعضی از ماها هم باورمان آمده بود (لذا) امروز کار به جایی رسیده است که بلاد مسلمین دستخوش تاخت و تاز آمریکا و ابرقدرتها گردیده و این جنایتکاران از آن سوی دنیا آمده و تیمم بر امور مسلمین، و در همه جریانات دخالت می کنند و ارتش می فرستند.» [21]

 «نتیجۀ آن، به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است.» [22]

فاجعۀ بزرگ

به هر حال توطئۀ شوم «جدایی دین از سیاست»، همراه شگردهای تبلیغاتی استعمارگران و عوامل مزدورشان، تأثیر فراوانی در جامعۀ اسلامی گذارد، و حتی «اکثریت» مغز متفکر و هدایتگر جامعه، یعنی «حوزه» را نیز به تسخیر خود درآورد و به صورت یک «باور» و «عقیده» برای آنها در آمد، تا جایی که این شعار به «علما و روشنفکر حوزه» نیز سرایت کرد، و این تأثیر چندان عمیق بود که زدودن آن از اهل علم، «غیر ممکن» می نمود، و این، «فاجعۀ بزرگ» بود:

 «دخالت در امور سیاسی یک وضعی تعبیر شده بود که این بر خلاف روحانیت است، و فلان آقا که سیاسی است دیگر نباید در جرگۀ روحانیت باشد، این امر برای منزوی کردن روحانیت و کشاندن آنها به گوشه های حجرهای مدارس و مساجد طرح ریزی شده بود و به «باور اکثر روحانیون» و «اکثریت قریب به اتفاق ملت» واقع شده بود.» [23]

 «ما گاهی به «خدمتگذاران» قرآن» هم نمی توانیم حالی کنیم که اسلام از سیاست جدا نیست.»[24]

 «دستهای توطئه گر آنطور به ما تزریق کردند که ما هم باورمان آمده است: تو چکار داری به اینکه چه می گذرد؟ در آن اوائلی که این مسائل پیش آمد، یکی از رفقای ما که «بسیار خوب» بود، «بسیار مرد صالحی» بود و اهل کار هم بود، لکن وقتی یک قضیه را صحبت کردم که در این قضیه، باید تحقیق کنیم، گفت: به ما چه کار دارد، حاصل: امر سیاسی است به ما چه کار دارد؟! اینطور تزریق شده بود که یک مرد «عالم روشنفکر» متوجه به مسائل، این طور می گوید که به ما چه کار دارد... این دست قوی توطئه گر به قدری قدرت داشت که نمی شد از فکر حتی «اهل علم محترم» هم بیرون کرد به اینکه، نه، مسأله اینطور نیست.» [25]

 «[تبلیغ جدایی دین از سیاست] در بعضی از روحانیون و متدینان بی خبر از اسلام تأثیر گذاشته، که حتی دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه «یک گناه و فسق» می دانستند و شاید بعضی بدانند! و این «فاجعۀ بزرگی» است که اسلام مبتلای به آن بود.» [26]

البته این فاجعه، اختصاص به ایران و یا جوامع شیعی و حوزه های علمیه نداشت، بلکه در میان اهل تسنن و علماء آنان نیز با ابعاد وسیع تری این توطئه رواج یافته بود، زیرا برخی از نویسندگان اسلامی آنان رسماً و علناً به تبلیغ جدایی دین از سیاست می پرداختند و آن را یگانه راه ترقی معرفی می کردند و القائات خطرناک ابرقدرتها را در قالب «تحلیل های پر جاذبه» به خورد مردم می دادند تا بتوانند مردم مسلمان را در اروپایی ها ذوب نمایند. مثلاً دکتر طه حسین در مستقبل الثقافه می نویسد:

 «مسلمانان از گذشته این مبنای نو را دریافته اند که سیاست چیزی و دیانت چیز دیگری است.»

وی در ادامه اضافه می کند:

 «ما امروز تاریخ خود را شناخته و یقین داریم که میان ما و اروپایی ها فرقی نیست، لذا من از اینکه مصری ها در اروپایی ها ذوب شوند، وحشتی ندارم.»

حتی برخی از شیوخ الازهر نیز به این دام افتاده و برای تثبیت و ارائه این توطئه در قالب بحث علمی، قلم بدست گرفتند. علی عبدالرزاق، با نوشتن «الاسلام و اصول الحکم» در این راه قدم گذشت و کتابش بلافاصله در غرب و به خصوص در دانشگاههای آمریکا، مورد استقبال قرار گرفت. سپس شیخ خالد محمد خالد، یکی دیگر از شیوخ الازهر با نوشتن کتاب «من هنا نبدأ» همین مسیر را ادامه داد و سازمانهای سری صلیبی، ماسونی و مارکسیستی، آن را در تیراژ وسیع انتشار دادند.

دکتر یوسف ترضاوی در کتاب «افلاس اللیبرالیة و الاشتراکیه و جرائمها بحق الاسلامیه» بخشی از این جریانات را در جهان عرب افشا نموده و پس از معرفی چند نفر از آنان، می گوید:

 «علاوه بر آنها، شیوخ دیگری نیز هستند که هر چند عمامه به سر دارند، ولی از سر دین زادیی به جامعه و تاریخ می نگرند. انگیزۀ آنها، هواهای نفسانی و کسب خشنودی سردمدارانی است که یا «مرعوب» آنهایند و یا «چشم طمع» به ایشان دارند و یا حداقل به خاطر نادانی و بی خبری از حقایق دینی به این ورطه افتاده اند. این علماء آلت دست حکومتهای لیبرال یا سوسیالیست بوده و سردمدارانشان برای گمراهی مردم از آنها استفاده می کنند.»

به علاوه، در میان اهل سنت، فاجعۀ زیان بارتر دیگری نیز رخ داده زیرا بسیاری از آنها، هر چند در برابر تز استعماری جدایی دین از سیاست مقاومت نمودند و از همبستگی دین و سیاست، سخن گفتند، ولی این «همبستگی» را به «وابستگی دین به سیاست» تفسیر کردند، و در نتیجه دین را به عنوان ابزاری در اختیار سیاستمداران و حاکمان قرار دارند، و لباس تقدس به تن هر سردمدار ستمگری پوشانده، و عنوان «اولی الامر» را پیشکش طاغوتها کرده، اختیار دین، علماء دین و حوزه های دینی را به کف سلاطین سپردند.

امام خمینی، قهرمان احیاء

در چنین شرایطی که تفکر ناب و اصیل اسلامی محجور، و دینداری دینداران با هجوم آفت ها، سلامت، نشاط و تحرک خود را از دست می داد و علائم حیات یک پس از دیگری در آن محو می شد و در سراشیبی مرگ به جلو می رفت، قهرمانان احیاگر چگونه می توانستند، حیات و نشاط را به این پیکر نیمه جان بازگردانند؟! و از خواب آلودگانی که سراسر وجودشان را یأس و نومیدی فرا گرفته، و تنها هنرشان، مقابله با هنرمندان بوده و از فرط سستی و خماری، احساس درد را هم از دست داده اند، انسانهایی با شور و حرارت، متعهد و هشیار، دردمند و آرمانگرا بسازند؟!

با این همه، حضرت امام خمینی(س)، برای کنار زدن ابرهای تیره از مقابل خورشید حقیقت قیام کرد و البته شرایط لازم یک مصلح بزرگ و موفق را در اختیار داشت:

ـ درک صحیح و عمیق از مکتب،

ـ شناخت همه جانبه از جامعه،

ـ توانائی ارائه برنامۀ اصلاحی.

از این رو برای یک دگرگونی اساسی و بنیادین، به سراغ کاری ترین ابزار و قوی ترین وسیله رفت، و آن را به خوبی شناخته، و به درستی بکار گرفت.

در طول تاریخ شیعه و در جوامع گوناگون شیعه نشین، هیچ سوژه ای مانند کربلا و عاشورا، برد وسیع نداشته، و هیچ موضوعی همانند آن، در عمق جان شیعیان نفوذ ننموده است. برای شیعه، حادثۀ عاشورا، صرفاً جنبۀ ذهنی و فکری ندارد، بلکه با پـُرشورترین احساسات و عواطف عجین می باشد، لذا آنان در هیچ مصیبتی به این میزان اشک نریخته، و در هیچ عزائی اینگونه ماتم نگرفته، و در هیچ مراسمی این گونه به میدان نیامده، و برای هیچ موضوعی تا این حدّ حساسیت از خود نشان نداده اند.

به علاوه این حادثه، آینۀ تمام نمای ارزشهای انسانی است؛ و اوج ایثار، حماسه، صفا و صمیمیت، جهاد و مبارزه، عشق و عبادت را به نمایش می گذارد. از این رو مطرح کردن عاشورا و نشان دادن چهرۀ واقعی کربلا، به معنی توجه دادن مردم به آشناترین چهره، پـُرجاذبه ترین معشوق، کامل ترین الگو، عالی ترین حماسه و بالاخره بهترین «سوژۀ سیاسی» در هر عصر، می باشد.

هنر بزرگ، حضرت امام خمینی، در همین جا تجلی کرد، او «کلمه ای تام» را برگزید، واژه ای که همه آرمانهای او را نشان می داد، و همه قلبها به یاد او می طپید. حضرت امام بعد سیاسی این نهضت را که به فراموشی گذارده بود، زنده کرد و در پرتو آن، امواج ویرانگر شعار جدایی دین از سیاست را، شکست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از نویسندگان مسلمان، در اثری که در غرب، تحت عنوان «تفکر نوین سیاسی اسلام» منتشر ساخت، نوشت:

 «آیةالله خمینی، شاید بیش از هر متأله شیعه که دارای منزلتی قابل قیاس با وی باشد، خاطرۀ کربلا را با احساس حادّی از ضرورت سیاسی بکار گرفت.»

دو برداشت رایج

پیرامون شهادت امام حسین(ع) دو برداشت و تفسیر در بین عوام و خواص رواج داشت:

الف) برداشت عوامانه: برداشت کسانی که به تعبیر شهید مطهری معتقد بودند:

 «امام حسین کشته شد تا گناهان امت بخشیده شود، آنها جنبۀ آسمانی و خیالی به قضیه می دادند و همان را که نصاری درباره مسیح گفته بودند، می گفتند.»، «با این تفاوت که اینها می گفتند یک بهانه ای لازم است، به قدر بال مگسی باید اشک ریخت و همان کافی است که جواب دروغگویی ها، خیانت ها، شراب خوریها، ربا خوریها، ظلم ها و آدم کشی ها بشود. بر اساس این منطق، مکتب امام حسین به جای اینکه مکتب احیاء احکام دین باشد، مکتب ابن زیادسازی و یزیدسازی شد.»

و به قول شاعر اصفهانی، وقتی ملائکه عذاب بر گناهان فردی شهادت می دهند، جواب می شنوند:

اگر این مرده اشکی هدیه کرده است            ولش کن گریه کرده

نماز این بندۀ عاصی نکرده                          مه حق روزه خورده

ولی یک ناله در یک تکیه کرده                      ولش کن گریه کرده

اگر پستان زنها را بریده                              شکمهاشان دریده

اگر از کودکان شیر خواره                            شکمها کرده پاره

اگر بر ذمۀ او حق ناس است                       خدا را ناشناس است

برای خود جهان را فدیه کرده                      ولش کن گریه کرده

ب) برداشت عالم نمایانه: برداشت کسانی که می گفتند، امام حسین(ع) در حرکت خود از مدینه به مکه، و از مکه به سوی کوفه، هدفش «حفظ جان خود» بود.

این گروه منکر قیام و جهاد حضرت بودند، و حتی به کاربردن چنین الفاظی را دربارۀ حضرت ناروا می دانستند. یکی از افاضل حوزه دراین باره نوشته بود:

 «شیعه نمی گوید که امام(ع) «قیام» کرد، بلکه امام حسین(ع) بر حسب اخبار مستفیضه، بلکه متواتره، بیرون آمدنش از مدینه بطرف مکه، و از مکه به طرف عراق، برای حفظ جان خود بود.»

وی در جای دیگر کتابش گفته بود:

 «امام حسین(ع) قیام نفرمود، و فقط غرضش «فرار از تقویت حکومت جباره» بود.»

در نوشته های برخی روشنفکران دانشگاهی نیز همین برداشت دیده می شود. مثلاً رهبر سابق نهضت آزادی می نویسد:

 «سیدالشهداء(ع) امامی است که قیام او را غالباً به منظور سرنگون کردن یزید و تأسیس حکومت حق در جامعۀ آن روز مسلمانان می دانند، در حالی که اولین حرف و حرکت امام حسین(ع) و اقدامی که رأساً و شخصاً انجام داد امتناع از بیعت با ولیعهدی یزید، نامزد شده از طرف پدرش معاویه، بود.»

این جریان فکری در حوزه و دانشگاه، علاوه بر این تفسیر خاص از نهضت حسینی، در یک مبنای اعتقادی، و در یک زیربنای فکری و تحلیلی نیز با هم همفکر و همزبان بوده و برداشت مشترکی داشتند، زیرا هر دو بر این باور بودند که «نقش رهبران الهی و دینی، به تبلیغ دین منحصر است، و در جریان سیاست و حکومت، نباید مداخله ای داشته باشند.» و البته تأثیر این مبنا در قضاوت آنها دربارۀ واقعۀ کربلا، به خوبی آشکار است.

یکی از نویسندگان، به عنوان دفاع از امام حسین(ع)، نوشته بود:

 «مقام نبوت و رسالت الهی، غیر از حساب سلطنت و حکومت است، انبیاء باید در کمال فقر و مسکنت و نداشتن قدرت با زبانهایی گیرا و بیاناتی شیوا، به ارشاد برخیزند، اما یک پادشاه باید با قدرت و با شمشیر قیام کند، بنابراین یک پیغمبر و وصی پیغمبر هرگز نمی تواند با حفظ مقام رسالت و وصایت حکومت و سلطنت هم بکند.»

و یکی دیگر، چنین گفته بود:

 «بعثت انبیاء برای تشکیل حکومت نبوده، لذا چون موسی غرض سلطنت نداشت، مؤمن آل فرعون این توهم را دفع نمود و فرمود: «کاری به سلطنت شما نیست، پادشاهی شما را باد» -یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین- و جناب ابراهیم خلیل الرحمن در سن شانزده یا هجده سالگی قد علم کرد در مقابل سلطان وقت خود، نمرود، نه برای تشکیل حکومت، بلکه با حفظ همۀ حیثیات، آنها را دعوت به توحید می نمود... بلکه باید گفت شأن انبیاء و جانشینان آنان، اجل است از اینکه تشکیل حکومت دهند... غرض اصلی از بعثت انبیاء همانا دعوت به اصول عقاید اولیه بوده، و نظری به تشکیل حکومت و دست به ترکیب آن زدن، نبوده، جز اینکه مأمور بودند ملوک را هم دعوت کنند، اما پس از خداشناسی خواسته باشند بگویند: «شما از تخت فرو نشینید، نوبت، رسید» ابداً همچو مدعا را نتوان اثبات کرد. بلکه خلافش ثابت است. و حضرت ختمی مرتبت هم به عنوان رسول، نبی، بشیر، نذیر، مبشّر، منذر، هادی و نظائر این اوصاف معرفی گردیده، و اینها هیچ مساسی با مسأله ملک و سلطنت ندارد مستقیماً.»، «و حدیث متواتر ثقلین هم ناظر به جهت بیان احکام حلال و حرام است، نه سلطنت و حکومت بر مردم از نظر حفظ انتظامات صوری، داخلی، خارجی. به طوری که اگر اخذ احکام خدا یا جمیع شؤونات از اهل بیت شده بود، هیچ امامی، هیچ شکایتی از هیچ شاغل مقام ریاست نداشت.»

عین همین برداشت ها و تعبیرها در نوشته های مذهبیّون غیر حوزه ای نیز به چشم می خورد، مثل اینکه «موسی مانند ابراهیم کاری به امپراطوری، و قصد سرنگونی فرعون را نداشت» و متأسفانه اینان، همان تفسیر کلیسای گرفتار در دست امپراطوران را واگو و ترویج نمودند و نوشتند:

 «حضرت عیسی کاری به مسائل دنیایی و امپراطوری قیصر و کسری نداشت. و صرفاً به امور اخلاقی و معنوی یا نوع دوستی می پرداخت.»

این دو برداشت -جاهلانه و عالم نمایانه- هر چند به ظاهر در برابر یکدیگر قرار داشته و هر یک طرفداران خاص خود را داشتند، ولی در امتداد، به یک نقطۀ مشترک رسیده و طرز فکر واحدی را القاء می کنند، یعنی: «طرد عناصر و انگیزه های سیاسی از حادثۀ کربلا».

بر اساس هر دو برداشت، این حادثه پر شور، هرگز نمی تواند، الگوی مبارزه و مقاومت در برابر قدرتهای شیطانی حاکم قرار گرفته، انگیزۀ قیام در مقابل حکومتهای فاسد را به آنان القاء نموده، و شیفتگان سیدالشهداء را به سربازان فداکار حضرت تبدیل سازد.

متأسفانه در برخی از کتابهایی که از نظر علمی در سطح بالاتری هم قرار دارند، القاء تقابل بین نگرش دینی، با نگرش سیاسی به نهضت امام حسین(ع) دیده می شود تا با اثبات اولی، نگرش دوم، نفی و طرد شود.

در یکی از پرتیراژترین آثاری که در زمینۀ قیام امام حسین(ع) به چاپ رسیده، می خوانیم:

 «... نقطۀ اختلاف ما با بعضی مورخان و جامعه شناسان قدیم و امروز -مسلمان یا غیر مسلمان- در همین جاست، آنها به قیام حسین از «دید سیاست» می نگرند، در حالی که او از این قیام «دین» را می خواست... علی و فرزندش حسین به فکر حکومت نبودند، چرا؟ چون مردم آنان را برای چنین کاری نمی خواستند... شکایت حسین از دوره حکومت معاویه این بود که بدعت زنده شد و سنت مرد، اگر یاور پیدا شد باید سنت را زنده و بدعت را نابود کرد، پایان چه باشد؟ با خداست... حساب «تقوی و دین» چیزی است، و حساب «حکومت و ریاست» چیز دیگر...»

چنین تعبیراتی، هر چند از نظر معنی و مقصود قابل توجیه باشد، ولی حداقل این توهم را در ذهن خواننده بوجود می آورد که یا باید در مسیر دین حرکت کرد و در نتیجه اعتنایی به حکومت و سیاست نداشت، و یا در مسیر کسب حکومت و قدرت و در نتیجه از دست دادن دین! پس چه بهتر آنکه شیفته سیدالشهداء است، سیاسی فکر کردن، سیاسی تحلیل کردن، سیاسی برنامه ریزی کردن، سیاسی برخورد کردن، سیاسی مبارزه کردن را رها سازد!

ممکن است در ذهن پژوهشگری که با منطق آشنا بوده و به شرایط نه گانه تناقض توجه دارد، این دو جمله با یکدیگر ناسازگار نبوده و قابل جمع باشد:

ـ حرکت امام حسین(ع) یک اقدام سیاسی نبود،

ـ حرکت امام حسین(ع) یک اقدام سیاسی بود.

ولی نباید غافل بود که هر یک از این دو گزاره، تأثیری ویژه ای داشته و مخاطب را به جهت گیری خاصی دعوت می کند. از یکی در جهت بیداری، و از دیگری در جهت تخدیر، از یکی در دعوت به قیام و نهضت، و از دیگری در دعوت به سکوت و آرامش، می توان استفاده کرد.

چه بسا در وحلۀ اول، چنین نزاعی، لفظی جلوه کند که آیا واژه «سیاست» را در ارائه تحلیل حادثۀ کربلا بکار بریم و یا از بکارگیری آن خودداری کنیم، ولی با توجه به آثار فراوان آن در جهت گیری فکری و موضع گیری اجتماعی، نمی توان نسبت به آن مسامحه روا داشت. در بیانات حضرت امام خمینی(س) دیدیم که ایجاد نفرت از این کلمه، چه آثار و عواقب زیانباری در جامعه اسلامی پدید آورد. و چگونه استعمارگران، از این راه مقاصد شوم خود را پیگیری نمودند.

شیطنت قدرتهای طاغوتی -آن گونه که توضیح دادیم- آن است که با تفسیر ناروایی از سیاست، و منفور جلوه دادن آن، مردم را از مفهوم صحیح آن دور ساخته، تا خود بدون هیچ مخالف و معارضی، یکه تاز میدان قدرت و حکومت باشند.

نفوذ و تأثیر این القاءات شیطنت آمیز، باعث می شود تا خیراندیشان، برای «تنزیه قیام حسینی»، آن را به عنوان یک اقدام غیر سیاسی معرفی نمایند.

رهبر فقید انقلاب اسلامی، در حالی که در جامعۀ ما، رنگ سیاست از چهرۀ عاشورا، پریده و چهرۀ شفق گونۀ آن، رو به زردی گذارده بود، و در جبین آن، جز «مظلومیت»، حرف دیگری خوانده نمی شود. فروغ هدایتگر آن را گستراند و با دم مسیحیایی خود، مشعلی را که نور و حرارت خود را از دست داده بود، مجدداً برافروخت، و آن را به عنوان یک ماجرای سیاسی بزرگ، معرفی کرد:

 «وقتی که حضرت سیدالشهداء(ع) آمد مکه، و از مکه در آن حال بیرون رفت، یک حرکت سیاسی بزرگی بود، تمام حرکات حضرت، حرکات سیاسی بود، اسلامی – سیاسی، و این حرکت اسلامی - سیاسی بود که بنی امیه را از بین برد و اگر این حرکت نبود، اسلام پایمال شده بود.» [27]

در اینجا فرصت پرداختن به تحلیل جامعی که حضرت امام، از نهضت سرور شهیدان ارائه نموده، نیست، چه اینکه آن خود موضوع جداگانه ای است که رسالۀ مستقلی می طلبد، ولی اینک به اختصار می توان اشاره نمود که احیاء فرهنگ عاشورا به عنوان «یک رویداد مهم سیاسی در تاریخ اسلام» بسیاری از ابعاد فراموش شده این نهضت را زنده ساخت و در پرتو آن، فهم و درک بسیاری از حقایقی که بر بسیاری از مردم سنگینی می نمود، آسان گردید، و این تحول فرهنگی، مبدأ یک دگرگونی اجتماعی -سیاسی وسیع و عمیق- یعنی انقلاب اسلامی- گردید.

مهمترین بهره های جامعه اسلامی، از احیاء بعد سیاسی عاشورا به وسیله حضرت امام(س) را اینگونه می توان خلاصه کرد:

1ـ ارزش و اهمیت قیام برای عدالت و آزادی

 «در صدر اسلام، پس از رحلت پیغمبر ختمی پایه گذار عدالت و آزادی، می رفت که با کج روی های بنی امیه، اسلام در حلقوم ستمکاران فرو رود و عدالت زیر پای تبهکاران نابود شود که سیدالشهداء(ع) نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود.» [28]

 «سیدالشهداء سلام الله علیه، تصریح می کند که اگر کسی ببیند که حاکم جائری در بین مردم حکومت می کند، به مردم ظلم می کند، باید مقابلش بایستد و جلوگیری کند.» [29]

2ـ مشروعیت مبارزه با «سلطان»

 «همۀ بساط سلطنت را یزید داشت، حضرت سیدالشهداء به چه حجت با سلطان عصرش طرف شد؟ با ضل الله طرف شد؟ «سلطان را نباید دست زد» به چه حجت با سلطان عصرش طرف شد؟ سلطانی که می گفت من خلیفه پیغمبر هستم. برای اینکه یک آدمی بود که می خواست ملت را استثمار کند، منافع ملت را می خواست خودش و اتباعش بخورند.» [30]

3ـ «قدرت نداشتن»، عذر نیست

 «ایشان وقتی قیام کرده اند در مقابل یزید، با یک عدد کمی، در مقابل یک عده کثیری و در مقابل ابرقدرت آن وقت،[برای آن است که] عذر را از ما ساقط کند که ما بگوییم که مثلاً ما عددمان کم بود، ما زورمان کم بود.» [31]

 «امام مسلمین به ما آموخت که در حالی که ستمگر زمان بر مسلمین حکومت جابرانه می کند، در مقابل او اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد، بپاخیزید و استنکار کنید.» [32]

 «تکلیف ماها را حضرت سیدالشهداء معلوم کرده است: در میان جنگ از قلت عدد نترسید، از شهادت نترسید هر مقدار که عظمت داشته باشد مقصود و ایدۀ انسان، به همان اندازه باید تحمل زحمت بکند» [33]

4ـ تقدم مصلحت جامعه بر مصالح فردی

 «تمام انبیاء برای اصلاح جامعه آمده اند، و همۀ آنها این مسأله را داشتند که فرد باید فدای جامعه بشود. فرد هر چه بزرگ باشد، بالاترین فرد که ارزشش بیشتر از هر چیز است در دنیا، وقتی که با مصالح جامعه، معارضه کرد، این فرد باید فدا بشود سیدالشهداء روی همین میزان آمد رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد تا جامعه اصلاح شود.» [34]

5ـ آرمان تشکیل حکومت

 «در زندگی سیدالشهداء و همۀ انبیاء عالم، این معنا بوده است، که در مقابل جور، حکومت عدل را می خواستند درست کنند.» [35]

 «سیدالشهداء، آمده بود حکومت هم می خواست بگیرد، اصلاً برای این معنا آمده بود و این یک فخری است. و آنهایی که خیال می کنند که حضرت سیدالشهداء برای حکومت نیامده، خیر، اینها برای حکومت آمدند. برای اینکه باید حکومت دست مثل سیدالشهداء باشد، مثل کسانی که شیعه سیدالشهداء هستند، باشد.» [36]

6ـ آرمانگرایی در مبارزه

 «آن حضرت در فکر آیندۀ اسلام و مسلمین بود، به خاطر اینکه اسلام در آینده و در نتیجۀ جهاد مقدس و فداکاری او در میان انسانها نشر پیدا کند. و نظام سیاسی و نظام اجتماعی آن در جامعۀ ما برقرار شود، مخالفت نمود، مبارزه کرد و فداکاری کرد.» [37]

7ـ رسالت تداوم عاشورا

 «همه روز باید ملت، این معنا را داشته باشد که امروز روز عاشورا است و ما باید مقابل ظلم، بایستیم و همین جا هم کربلاست و باید نقش کربلا را، پیاده کنیم. انحصار به یک زمین ندارد انحصار به یک افراد نمی شود. همه زمین ها باید این نقش را ایفا کنند و همۀ روزها.» [38]

 «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» دستور آن است که این برنامه سرلوحۀ زندگی است در هر روز و در هر سرزمین باشد. این دستور آموزنده تکلیفی است و مژده ای. تکلیف از آن جهت که مستضعفان اگر چه با عده ای قلیل علیه مستکبران، گرچه با ساز و برگ مجهز و قدرت شیطانی عظیم، مأمورند چونان سرور شهیدان قیام کنند و مژده که شهیدان ما را در شمار شهیدان کربلا قرار داده است.» [39]

8ـ فلسفۀ سیاسی مراسم عزاداری:

 «این جنبۀ سیاسی این مجالس، بالاتر از همه جنبه های دیگری است که هست.» [40]

 «آنچه موجب وحدت بین مسلمین است، این «مراسم سیاسی» مراسم عزاداری ائمه اطهار و به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین(ع) است که حافظ ملیت مسلمین به ویژه شیعیان ائمه اثنی عشر (علیهم صلوات الله و سلم) می باشد.» [41]

 «مجلس عزا، نه برای این است که گریه بکنند برای سیدالشهداء و اجر ببرند. البته این هم هست، بلکه مهم، آن جنبۀ سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشه اش را کشیده اند، که تا آخر باشد و آن، این اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده است. و هیچ چیز نمی تواند این کار را به مقداری که عزای حضرت سیدالشهداء در او تأثیر دارد، تأثیر بکند.» [42]

9ـ گریه و اشک، مسأله ای سیاسی

 «شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید که فقط این است که ما گریه کنیم برای سیدالشهداء، نه سیدالشهداء احتیاج به این گریه ها دارد و نه این گریه ها خودش فی نفسه یک کاری از آن می آید... مسأله، مسأله گریه و تباکی نیست، مسأله، مسأله سیاسی است، که ائمه ما با همان دید الهی که داشتند، می خواستند که این ملتها را با هم بسیج کنند و یکپارچه کنند از راههای مختلف، تا آسیب پذیر نباشند.» [43]

 

پی نوشتها:

[1]ـ ولایت فقیه، امام خمینی(س)، چاپ مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ص 129

[2]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 184ـ185.

[3]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 185ـ187.

[4]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 15، ص 10ـ12.

[5]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 72ـ73.

[6]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 102ـ103.

[7]ـ ولایت فقیه، ص 131

[8]- ولایت فقیه، ص 131

[9]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 15، ص 10ـ12.

[10]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 102ـ103.

[11]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 12ـ14.

[12]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 203ـ206.

[13]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 61ـ62.

[14]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 50ـ51.

[15]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 12ـ14.

[16]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 185ـ187.

[17]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 15، ص 10ـ12.

[18]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 184ـ185.

[19]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 198ـ199.

[20]ـ راه امام از کلام امام، دفتر چهاردهم، ص 193، ص 204

[21]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 37ـ39.

[22]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 405ـ407.

[23]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 184ـ185.

[24]ـ راه امام از کلام امام، دفتر چهاردهم، ص 126

[25] ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 117ـ118.

[26]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 404ـ405.

[27]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 177ـ179.

[28]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 283ـ284.

[29]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 150ـ152.

[30]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 323ـ324.

[31]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 192ـ194.

[32]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 75ـ76.

[33]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 53ـ55.

[34]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 15، ص 215ـ217.

[35]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 4ـ5.

[36]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 2ـ4.

[37]ـ ولایت فقیه، ص 123

[38]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 122ـ123.

[39]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 9، ص 445ـ446.

[40]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 13، ص 321ـ323.

[41]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 399ـ401.

[42]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 16، ص 364.

[43]ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 13، ص 321ـ323.

منبع: اولین کنگره عاشورا، دفتر اول، چشمه خورشید، ص 353.

. انتهای پیام /*