کتاب آوای مکتوب۲، که مروری است بر آرای عرفانی و اخلاقی حضرت امام خمینی(ره)، به قلم خانم دکتر فاطمه طباطبایی، توسط پژوهشکده امام خمینی(س)و انقلاب اسلامی در قطع وزیری، 283 صفحه و با قیمت 410،000 ریال در مهر ماه 1397 به چاپ رسیده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، این کتاب، بخش دوم آوای مکتوب و مجموعه سخنرانیهایی استکه از سال نود و چهار تا نود و هفت- توسط نگارنده به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی- در مراسمهای مختلف و در جمع افرادی که خواستار شنیدن نظرات امام بودهاند، ایراد شده است. بیشتر این سخنان الهام گرفته از رأی و اندیشه امام خمینی است.

بیشترین انگیزه نگارنده از بیان اینگونه سخنان مبتنی بر این  باور است که  دنیا، یغماگری است که به آسانی و زیرکی سرمایه‌های معنوی انسان را به تاراج میبرد و راه مبارزه با این یغماگر هفت رنگ، خروج از غفلت و رهایی از اضطرابهای وجودی است وکلام راه یافتهگان به حقیقت و انسانهای رسته از دام تعلقات پوچ و اعتباری، میتواند همچون نسیم بهاری روح انسان طالب حقیقت را بنوازد و غفلت و افسردگی را از جان انسان بزداید. امام، صفاتی همچون صفا، محبت و تواضع را برکسانی که به ارشاد و هدایت مردم میپردازند ضروری میدانند و مینویسند: «تا نورانیت و صفا و محبت و تواضع در قلب عالم و مرشد نباشد، نمیتواند به ارشاد خلق و تعلیم مردم قیام کند و نمیتواند تخم معارف و حِکَم را در قلوب مردم بنشاند» و همچنین به پیامد شوم عالم بیاخلاق اشاره کرده و هشدار میدهند که: «عالم، با اخلاق ناهنجار و صفات ذمیمه خود، حق را از میان مردم میبرد و این بزرگترین خیانت به علم و معارف است». از این رو مؤلف بر این باور است واگویی سخنان عالمان راه یافته به حقیقت  و شنیدن یافتههای آنان بر انسان طالب یکی از شروط تعالی و استکمال است.

کتاب آوای مکتوب2، در سه بخش تدوین گردیده است: بخش اول: سخنرانی‌های اخلاقی – اجتماعی؛ بخش دوم: سخنرانی‌های مناسبتی و بخش سوم: سخنرانی‌های عرفانی.

. انتهای پیام /*