کتاب مبانی عنایت و هدایت الهی از منظر صدرالمتالهین و امام خمینی(ره) از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)منتشر شد. کتاب مبانی عنایت و هدایت الهی از منظر صدرالمتالهین و امام خمینی(ره) از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)- معاونت پژوهشی دفتر قم- منتشر شد. این اثر ارزشمند در چهار بخش " کلیات و مفاهیم"، " مبانی عنایت و هدایت الهی از منظر صدرالمتالهین"، "عنایت و هدایت از منظر امام خمینی(ره)" و " تطبیق و مقایسه دیدگاه صدرالمتالهین و امام خمینی(ره)" منتشر شد. در مقدمه این اثر گرانسنگ آمده است: عالمان ربانی به حق امانت دار انبیای الهی هستند که هستی خویش را در راه تحصیل معارف و احکام الهی و تربیت وجود خویش به آن حقایق و سپس بسط طریق معرفت و هدایت مصروف داشته اند.

در سلسله ربانی و در میدان حکمت الهی صدرالمتالهین شیرازی یکی از قله های رفیعی است که دریافت و میراث کم نظیر برجای مانده از او، همان امتعه جان افزای سفره گسترده معرفت و شناخت معارف الهی و گوهر های قرانی و حدیث می باشد. امام خمینی(ره) نیز در عرصه معارف الهی به مانند عرصه علم به شرایع و احکام اسلامی، قدمی راسخ و قامتی برافراشته دارد و در هر دو ساحت شریعت و حقیقت و فقه و عرفان، آثار فاخر و کم نظیری بر جای نهاده است. 

با توجه به اهمیت دو مسئله بسیار مهم "عنایت" و "هدایت" در سیر و سلوک انسان به سوی پروردگار خویش، محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد طباطبایی مبانی عنایت و هدایت را از منظر این دو حکیم الهی و عالم ربانی(ملاصدرای شیرازی و امام خمینی(ره)) مورد بحث و بررسی قرار داده و گامی در جهت تبیین حقیقت عنایت الهی و هدایت ربوبی برداشته است.

این اثر ارزشمند در 313 صفحه و با قیمت52500 تومان در اختیار محققان قرار گرفته است. علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*