پرتال امام خمینی(ره): در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی دو نشست علمی با عناوین "بررسی مسائل فرهنگی، اجتماعی انقلاب اسلامی" و همچنین "اشتغال زنان در پرتو باز خوانی معنای اجتهاد شیعی" در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار می شود. بر اساس این گزارش نشست اول در راستای سلسله نشست های تخصصی مسئله شناسی مطالعات انقلاب اسلامی در دهه ی پنجم، نشست علمی مسائل فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی با سخنرانی دکتر سید رضا صالحی امیری، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود ؛ زمان: دوشنبه 15 بهمن ماه 1397، ساعت 13-14 مکان: پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی سالن 506 

نشست دوم با عنوان "اشتغال زنان در پرتو باز خوانی معنای اجتهاد شیعی" است که هشتمین نشست پیش همایش علمی زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی است با عنوان "اشتغال زنان در پرتو باز خوانی معنای اجتهاد شیعی" با سخنرانی خانم دکتر مریم السادات محقق داماد روز سه شنبه 16 بهمن ماه 1397 ساعت 13 در سالن 506 برگزار می گردد.

. انتهای پیام /*