قم؛ 1340_ صدور نامه احوالپرسی خطاب به حجت الاسلام آقای شیخ حسین لنکرانی؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج 21، ص 479

***

نجف اشرف؛ 1345_ صدور نامه خطاب به حجت الاسلام آقای حسین خندق آبادی؛  

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 78

***

نجف اشرف؛ 1355_ صدور نامه خطاب به آیت الله سید مرتضی پسندیده (اخوی معظم له) پیرامون وجوه شرعیه و سفارش به حفظ آن؛ 

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 141

***

قم؛ 1358_ صدور حکم انتصاب آیت الله سید کاظم نورمفیدی به سِمَت قاضی شرع برای گرگان و حومه؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 7، ص 72

***

قم؛ 1358_ صدور حکم مأموریت خطاب به آیت الله صادق احسان بخش به منظور رسیدگی به کمیته های رشت و حومه؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 7، ص 73

***

قم؛ 1358_ سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کُرد؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 7، ص 74 - 79

***

قم؛ 1358_ سخنرانی در جمع گروههایی از فرهنگیان و اهالی همدان و کرمانشاه و نمایندگان جامعه روحانیت تهران؛   

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 7، ص 80 - 83

***

قم؛ 1358_ صدور نامه تشکر خطاب به حجت الاسلام آقای سید حسن شالی؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 21، ص 648

***

شمیران، دربند، تهران؛ 1359_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها و سازمانهای دانشجویان مسلمان سراسر کشور؛ 

اهم بیانات:

- دانشگاهها باید جوانان ما را تربیت کند به تربیتهای اسلامی. اگر تحصیل علم می کنند، درکنار آن تربیت اسلامی باشد، نه آنکه اینها را تربیت کنند به تربیتهای غربی. نه آنکه یک دسته به طرف غرب بکشانند جوانهای ما را و یک دسته به طرف شرق.

- ما می خواهیم که چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد، جوانهای دانشگاهی ما هم در مقابلش بایستند.

- ما می خواهیم که جوانان ما، جوانان مستقل باشند و خودشان را ببینند، احتیاجات خودشان را ببینند. شرقی نباشند، غربی نباشند.

- عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم. ما از دخالت نظامی نمی ترسیم؛ آن چیزی که ما را می ترساند، وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری می ترسیم. ما از دانشگاهی می ترسیم که جوانهای ما را آن طور تربیت کنند که خدمت غرب بکنند. 

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 12، ص 248 - 252

***

جماران؛ 1360_ صدور تقریظ بر کتاب (پیام خون) ؛ حاوی بعضی از وصیتنامه های شهداء؛  

نکته حائز اهمیت:

- من شرمم می آید که خود را در مقابل این عزیزانِ [شهداء] سرشار از ایمان و عشق و فداکاری به حساب آورم؛ آنان با عشق به خدای بزرگ به معشوق خویش پیوستند و ما هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم.

 ر.ک صحیفه امام؛ ج 14، ص 310

***

جماران؛ 1360_ سخنرانی در جمع خلبانان و پرسنل نیروی هوایی؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج 14، ص 311 - 312

***

جماران؛ 1364_ صدور وکالتنامه بخشش زمین موروثی در خمین به فقرا خطاب به آیت الله حیدرعلی جلالی خمینی؛ 

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 232

***

جماران؛ 1364_ صدور اجازه نامه در امور حسبیه و شرعیه خطاب به حجت الاسلام محمد کاظم موسوندی کاظمی؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 233

***

جماران؛ 1367_ صدور نامه خطاب به آیت الله سید جعفر کریمی پیرامون اختیارات قاضی محکمه قضات؛  

ر.ک صحیفه امام؛ ج 21، ص 32 - 33

***

. انتهای پیام /*